Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril după liturghie de ziua pomenirii sfântului ierarh al Moscovei Petru, a toată Rusia făcător de minuni, în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin

Predica Preafericitului Patriarh Chiril după liturghie de ziua pomenirii sfântului ierarh al Moscovei Petru, a toată Rusia făcător de minuni, în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin
Versiune pentru tipar
3 ianuarie 2013 18:04

La 3 ianuarie 2013, de ziua pomenirii sfântului ierarh al Moscovei Petru, a toată Rusia făcător de minuni, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a condus slujirea Dumnezeieştii liturghii în catedrala Patriarhală „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin (or. Moscova), unde se găsesc cinstitele moaşte ale primului sfânt ierarh al Moscovei. După terminarea liturghiei Preafericitul Stăpân s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Aş vrea să vă felicit pe toţi cu ocazia primei liturghii Patriarhale soborniceşti în noul an 2013, pe care am oficiat-o în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, la racla cu moaştele sfântului ierarh al Kievului, al Moscovei şi al întregii Rusii Petru.

Sfântul ierarh Petru a fondat catedrala în care noi cu Dumneavoastră am săvârşit azi serviciul divin. A trăit el la finele secolului al XIII-lea şi în secolul al XIV-lea. Au fost vremuri severe. Tătaro-mongolii au devastat Kievul, maica oraşelor ruseşti. Curtea marilor cneji a părăsit hotarele Kievului, deoarece era cu neputinţă de a te mai afla acolo – din cauza distrugerii zidurilor, asupra oraşului în permanenţă năvăleau nomazii.

Pentru a păstra conducerea Rusiei, marele cneaz se mută în oraşul Vladimir-pe-Kleazma, la nord-estul Sfintei Rusii şi tot încoace se mută cu traiul Primii sfinţiţi ierarhi ai pământului Rusiei – mitropoliţii Kievului.

Numele sfântului ierarh Petru a devenit cunoscut încă în îndepărtata Volânia – el era de origine din acele locuri, de la hotarele de vest ale Rusiei. S-a născut într-o familie de oameni buni şi cuvioşi, în adolescenţă era deosebit de evlavios, devreme a învăţat să citească şi să scrie şi şi-a exprimat dorinţa de a merge la mănăstire. Viaţa lui monahală a trecut de la bun început într-una din mănăstirile din Volânia. Însă aceasta nu era suficient pentru sfântul ierarh Petru şi el pleacă pe râul Rata, tot acolo, în Volânia, pentru a fonda un sfânt lăcaş cu o viaţă călugărească deosebit de severă şi în scurt timp devine pentru mulţi o autoritate duhovnicească.

La el deseori vine în vizită conducătorul pământurilor din Rusia de vest Iurii Lvovici, cneazul de Galiţia. În acea vreme toată Galiţia era ortodoxă, nimeni nici nu putea gândi vreo dată că această regiune, unul din centrele Sfintei Rusii, va înceta să mai fie ortodoxă, ceea ce şi s-a întâmplat ulterior. Mitropolitul Kievului şi al întregii Rusii Maxim, care locuia la Vladimir împreună cu marele cneaz, vizitându-l pe sfântul ierarh Petru pe când încă era egumenul lăcaşului lângă râul Rata, a primit în dar o minunată icoană pictată de el a Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, deoarece Petru nu avea doar deprinderi în ştiinţe, dar şi în pictură, devenind un excelent iconograf.

Când sfântul ierarh Maxim a decedat, marele cneaz al Kievului Mihail, un om sfânt al lui Dumnezeu, care locuia pe atunci la Vladimir şi care era stăpân şi pe oraşul Tveri (de aceea a intrat în istorie ca Mihail de Tveri) a dorit ca mitropolit al Kievului să devină tovarăşul lui de idei Gherontii. El îl trimite pe Gherontii la Constantinopol, ca el să primească de la Patriarhul Constantinopolului binecuvântarea pentru catedra sfinţilor ierarhi ai întregii Rusii. Dar concomitent cneazul evlavios de Galiţia Iurii Lvovici îl trimite la Constantinopol pe Petru, egumenul sfântului lăcaş de pe Rata, şi acolo, la Constantinopol, se înfăptuieşte cu adevărat alegerea lui Dumnezeu – Patriarhul alege nu pe Gherontii, trimis de marele cneaz, dar pe viitorul sfânt ierarh Petru şi pe el se pun odăjdiile de sfinţit ierarh.

În calitate de sfinţit ierarh al Kievului şi al întregii Rusii Petru se întoarce în Rusia şi se aşează cu traiul în Kiev. Aceasta era foarte riscant, oraşul era devastat în mod regulat şi mitropolitul întregii Rusii putea să moară. Totuşi, sfinţitul ierarh Petru a locuit un an la Kiev, locul catedrei istorice, dar apoi, după cum cerea buna chibzuinţă, a plecat în oraşul Vladimir-pe-Kleazma, sub ocrotirea marelui cneaz şi aici îşi săvârşea slujirea.

Apoi, fără îndoială cu voia lui Dumnezeu şi a Proniei Sale, el părăseşte Vladimirul, care era pe acea vreme capitala Rusiei, şi pleacă la Moscova. Cneazul Ivan Danilovici Kalita, care iubea Moscova, i-a propus să vină în acest oraş şi, răspunzând la această rugăminte, sfântul ierarh Petru soseşte la Moscova, unde fondează catedrala întregii Rusii „Adormirea Maicii Domnului” – pe acel loc, unde ne aflăm acum. De la această sfântă biserică s-a început noua istorie a Rusiei cu centrul în oraşul Moscova. Sfântul ierarh Petru nu a trăit până la momentul sfinţirii catedralei – el în scurt timp a plecat la Domnul şi a fost înmormântat solemn chiar aici, în biserica în construcţie. Iar acum moaştele lui sunt împreună cu noi, sfinţind acest tron al Patriarhilor Moscovei şi al întregii Rusii.

Cu voia lui Dumnezeu anume în această catedrală s-au săvârşit cele mai remarcabile evenimente din istoria noastră civilă şi bisericească. Şi cât de mare este bucuria noastră că începem în anul 2013 serviciile divine solemn anume cu liturghia la moaştele sfântului ierarh Petru în ziua pomenirii lui, sub bolţile istoricei catedrale „Adormirea Maicii Domnului”, care a determinat ca Moscova să devină capitală!

Iată cum este totul legat în istorie! Orice cercetător obiectiv vede ce importanţă enormă a avut-o Biserica Ortodoxă nu doar pentru formarea statului Rus pe malurile Niprului, dar şi pentru întărirea aceluiaşi stat cu o nouă capitală pe malul râului Moscova, ceea ce a pregătit eliberarea poporului nostru de sub jugul de 300 de ani de dominare străină. Viaţa Bisericii şi viaţa poporului sunt astfel legate că nu este cu putinţă a le separa, fiindcă poporul este anume Biserica. Practic aşa se păstrează până în zilele noastre – doar cu rectificarea că mulţi membri ai Bisericii, botezându-se, nu s-au îmbisericit, nu se conştientizează pe sine membri ai Bisericii, nu-şi cunosc istoria, nu se alimentează de la izvoarele harice ale cunoaşterii istorice şi duhovniceşti şi de aceea devin victime uşoare ale celor care ar dori să distrugă orice memorie istorică şi credinţa ortodoxă.

Noi credem că pentru rugăciunile sfântului ierarh Petru, mitropolit al Kievului, al Moscovei şi al întregii Rusii, va fi păstrată credinţa ortodoxă în Sfânta Rusie, unind duhovniceşte popoarele frăţeşti ale Rusiei, Ucrainei, Belarusiei, pe mulţi oameni care locuiesc în Kazahstan, Moldova şi în alte ţări. Credem că nu a fost întâmplătoare jertfa marilor noştri predecesori – a marilor cneji, a mitropoliţilor, a Patriarhilor, a ţarilor, a celor care multiplicau puterea Sfintei Rusii, în primul rând acordând atenţie stării duhovniceşti a oamenilor, idealurilor lor, la ceea ce trebuie să fie forţa motrice în viaţa oamenilor. Dea Dumnezeu ca prin mila Lui, pentru rugăciunile sfântului ierarh Petru, pentru rugăciunile tuturor sfinţilor, care au strălucit în pământul nostru, prin slujirea smerită Bisericii Ortodoxe Ruse să nu se curme niciodată în poporul nostru credinţa puternică şi sentimentul luminos moral, care îl ridică pe om, făcându-l invincibil. Fie să fie aşa pentru rugăciunile sfântului ierarh şi făcător de minuni Petru, mitropolit al Kievului, al Moscovei şi al întregii Rusii. Amin.

Vă felicit cu ocazia sărbătorii!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii


Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei