Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

De sărbătoarea Naşterea Domnului Preafericitul Patriarh Chiril a oficiat vecernia mare în catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Naşterea Domnului Preafericitul Patriarh Chiril a oficiat vecernia mare în catedrala „Hristos Mântuitorul”
Versiune pentru tipar
7 ianuarie 2013 20:08

Seara, la 7 ianuarie 2013, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat vecernia mare în catedrala „Hristos Mântuitorul” la Moscova.

Împreună cu Sanctitatea Sa au slujit: mitropolitul de Krutitsy şi Kolomna Iuvenalii; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; arhiepiscopul de Istra Arsenie, primul vicar al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; vicarii Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii și ai Eparhiei Moscovei; reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe Locale pe lângă Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii - Mitropolitul de Cirine Atanasie (Biserica Ortodoxă din Alexandria); arhiepiscopul de Filippopol Nifon, reprezentantul Patriarhului Antiohiei şi al întregului Orient pe lângă Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii; episcopul de Moravice Antonie (Biserica Ortodoxă a Serbiei); arhimandritul Stefan (Dispirakis) (Biserica Ortodoxă a Ierusalimului); protoiereul Alexie Iuşcenko (Biserica Ortodoxă a Pământurilor Cehiei şi a Slovaciei).

Împreună cu Întâistătătorul Bisericii Ruse au slujit, de asemenea, protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; protoiereul Vsevolod Ceaplin, preşedintele Departamentului Sinodal pentru relaţiile dintre Biserică şi societate; protoiereul Mihail Reazantsev, clucerul catedralei „Hristos Mântuitorul”; protoiereul Nicolae Balaşov, vicepreşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; egumenul Filaret (Bulekov), vicepreşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; protoiereul Alexandr Ganaba, secretarul direcţiei eparhiale din regiunea Moscova; stareţii mănăstirilor stavropighiale; clerul or. Moscova.

În timpul serviciului divin s-au rugat parohul catedralei „Botezul Domnului” de la Moscova protoiereul Matfei Stadniuk, preşedintele Departamentului Sinodal informaţional V.R. Legoida, egumenele de la mănăstirile stavropighiale de maici, slujitorii bisericii or. Moscova, membrii consiliilor parohiale ale bisericilor din capitală, colaboratorii instituţiilor sinodale ale Bisericii Ortodoxe Ruse, moscoviţii şi oaspeţii capitalei.

În timpul serviciului divin, din altar a fost adusă o Evanghelie veche de pristol de pe timpul ţarinei Elisaveta Petrovna, transmisă prin testament de pururea pomenitul mitropolit de Volokolamsk şi Iurievsk Pitirim de la mănăstirea „Sfântul Iosif” din Volokolamsk în calitate de dar catedralei „Hristos Mântuitorul” pentru servicii divine solemne de sărbătoare. Evanghelia este adusă doar de două ori pe an: la vecernia mare de sărbătoarea Naşterea Domnului şi la vecernia mare de Paşte.

După terminarea serviciului divin, în numele la toată plinătatea Bisericii Ortodoxe Ruse, mitropolitul de Krutitsy şi Kolomna Iuvenalii l-a felicitat pe Preafericitul Patriarh Chiril cu ocazia sărbătorii Naşterii lui Hristos.

„Sanctitatea Voastră, Preafericite Stăpâne şi Părinte! Permiteţi-mi în numele Sfântului Sinod, al întregii plinătăţi a Bisericii Ortodoxe Ruse, al copiilor fideli ai ei, care sunt în Patrie şi pretutindeni, precum şi în numele reprezentanţilor Bisericilor Sfinte Locale pe lângă tronul Patriarhal, să vă felicit fierbinte şi cordial cu ocazia marii sărbători a Naşterii lui Hristos.

În timpul postului Crăciunului Sfânta Biserică se adresa în permanenţă cu o minunată cântare: „Hristos se naşte, slăviţi-L!” Aceste chemări ale Sfintei Biserici reflectă în inimile noastre şi în conştiinţa noastră chipul Sfintei Rusii, în care mai bine de o mie de ani au rămas urme ale credinţei în Hristos în istorie, în cultură şi în inimile oamenilor. Pentru perioada slujirii Dumneavoastră de Prim sfinţit ierarh Bisericii i-a revenit o misiune istorică – de învăţat societatea atee în ţara noastră să fie fericită şi, cum au lăsat moştenire stareţii de la Optina, de învăţat pe oameni să se roage, să creadă, să iubească, să rabde şi să ierte.

De această misiune, Sanctitatea Voastră, sunt legate toate chemările Dumneavoastră de Prin sfinţit ierarh, iar arhipăstorii, păstorii monahi şi monahii, precum şi membrii activi fideli ai Bisericii Ortodoxe Ruse doresc din toată inima să îndeplinească această misiune sfântă. Şi toate acestea în calitate de dar le aducem la picioarele Mântuitorului lumii nou-născut.

Permiteţi-mi ca să vă doresc cu multă căldură, din toată inima, Sanctitatea Voastră, succese harice în toate, reuşite în această misiune sfântă. Primiţi de la inimile ce vă iubesc aceşti trandafiri cu aromă îmbietoare şi fie ca Domnul să vă păstreze pentru mulţi ani binecuvântaţi şi buni”.

Apoi Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

În încheiere Preafericitul Patriarh Chiril, conform tradiţiei, a primit felicitări cu prilejul sărbătorii Naşterea Domnului de la arhierei, slujitori ai bisericii şi mireni.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii 

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie