Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul de felicitare al Patriarhului Chiril, adresat Sanctităţii Sale Patriarhului-Catolicos al întregii Georgii Ilie II cu ocazia aniversării a 80 de ani din ziua naşterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului Chiril, adresat Sanctităţii Sale Patriarhului-Catolicos al întregii Georgii Ilie II cu ocazia aniversării a 80 de ani din ziua naşterii
Versiune pentru tipar
4 ianuarie 2013 11:00
Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a felicitat pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Georgiei Sanctitatea Sa Preafericitul Patriarh-Catolicos al întregii Georgii Ilie II cu ocazia aniversării a 80 de ani din ziua naşterii.

Sanctităţii Sale Preafericitului Ilie, Patriarh-Catolicos al întregii Georgii

Sanctitatea şi Preafericirea Voastră, iubite întru Domnul confrate şi Coslujitor!

Sunt sincer bucuros să vă felicit cu ocazia unor evenimente remarcabile - aniversarea a 80 de ani din ziua naşterii şi a 35 de la întronarea Dumneavoastră.

Din tinereţe viaţa Dumneavoastră a fost consacrată Bisericii şi însoţită de slujire neîntreruptă ei. Alegerea hotărâtă a căii de viaţă şi slujirea fidelă în continuare au adus Sanctităţii şi Preafericirii Voastre o experienţă duhovnicească extrem de bogată şi înţelepciune arhipăstorească. În darurile Duhului, trimise pe merit de către Dumnezeu, constă răsplata Dumneavoastră – de pe acum, aici, pe pământ – ca a unui slujitor adevărat al lui Hristos. Anume în ele se conţine acea bogăţie, pe care Dumneavoastră, în calitate de Întâistătător al Bisericii Sfinte a Georgiei, o împărţiţi la toţi enoriaşii şi la toată plinătatea Ortodoxiei ecumenice, conform cuvântului Evangheliei: Nu aprind făclie şi o pun sub oboroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă (Mt. 5, 15).

Pe parcursul multor ani aţi fost martorul marilor schimbări pe scară istorică. Slujirea Dumneavoastră în calitate de Patriarh alcătuieşte o epocă deosebită nu doar în viaţa Bisericii Georgiene, dar şi în relaţiile dintre cele două Bisericii surori ale noastre, care, în mare măsură graţie calităţilor Dumneavoastră personale, întotdeauna s-au caracterizat prin sinceritate, căldură şi duhul dragostei lui Hristos.

În anii ce au trecut din momentul urcării Dumneavoastră pe catedra Patriarhală, Biserica veche a Georgiei s-a întărit în credinţă şi cuvioşie, a multiplicat numărul păstoriţilor şi al clericilor, a înflorit prin abundenţa bisericilor şi mănăstirilor. Acum, când sunteţi înconjurat de dragostea şi respectul păstoriţilor Dumneavoastră; când credinţa puternică, nădejdea în Dumnezeu, înţelepciunea şi munca permanentă v-au adus o glorie binemeritată în toată lumea ortodoxă – eu apreciez just meritele Dumneavoastră netrecătoare în faţa lui Dumnezeu şi a poporului Domnului şi îmi amintesc de cuvintele Preaînţeleptului: Rodul dreptăţii este un pom al vieţii (Pilde 11, 30).

Vă doresc în rugăciuni Sanctităţii şi Preafericirii Voastre întărirea forţelor şi ajutorul Domnului în slujirea înaltă pe care o duceţi, iar atotcinstiţilor păstoriţi - creştere duhovnicească în credinţă şi dragoste întru Hristos.

Cu dragoste frăţească întru Domnul

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII
Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei