Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh Chiril cu Preşedintele Republicii Liban Michel Sleiman

A avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh Chiril cu Preşedintele Republicii Liban Michel Sleiman
Versiune pentru tipar
21 ianuarie 2013 20:56

La 21 ianuarie 2013, la reşedinţa Patriarhală de la mănăstirea „Sfântul Daniil”, a avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril cu Preşedintele Republicii Liban Michel Sleiman care a sosit la Moscova pentru participare la ceremonia solemnă de înmânare a premiilor anuale ale Fundaţiei internaţionale a unităţii popoarelor ortodoxe.

La întâlnire au participat: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Podolsk Tihon, preşedintele Direcției financiar-economice a Patriarhiei Moscovei; egumenul Filaret (Bulekov), vicepreşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk; secretarul DREB pentru ţările din străinătatea îndepărtată protoiereul Serghei Zvonarev; viceministrul afacerilor externe al FR M.L. Bogdanov; preşedintele Fundaţiei internaţionale a unităţii popoarelor ortodoxe V.A. Alexeev.

Printre participanţii la întâlnire a fost arhiepiscopul de Filippopol Nifon, reprezentantul Patriarhului Antiohiei şi al întregului Orient pe lângă Patriarhul Moscovei şi a întregii Rusii. 

Şeful statului Liban este însoţit de vicepremierul Guvernului Republicii Liban Samir Mokbel, ambasadorul interimar al Republicii Liban în Federaţia Rusă Fadi Hadjal, şefului protocolului Preşedintelui Republicii Liban Lahud Lahud, un şir de personalităţi politice din ţară.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse l-a salutat pe înaltul oaspete şi l-a felicitat cu ocazia înmânării domniei sale a premiilor anuale ale Fundaţiei internaţionale a unităţii popoarelor ortodoxe. „Alegerea Dumneavoastră în calitate de laureat al acestui premiu semnifică înalta apreciere din partea Bisericii Ortodoxe Ruse şi a întregii lumi ortodoxe a acelui rol pe care îl aveţi în procesul dezvoltării paşnice a Libanului plurietnic şi plurireligios, precum şi în activitatea de depăşire a tensionării politice în Orientul Apropiat. Dumneavoastră acordaţi atenţie dialogului interreligios, iar împreună cu el – susţinerii valorilor tradiţionale duhovniceşti şi morale ale poporului Dumneavoastră”, a menţionat Sanctitatea Sa.

„Eu cu un sentiment cald îmi amintesc întâlnirea noastră la Beirut. Atunci, la invitaţia Patriarhului Ignatie, am efectuat o vizită la Biserica de Antiohia, amintindu-mi permanent despre adormitul Patriarh ca despre o remarcabilă personalitate a Ortodoxiei arabe”, a spus Preafericitul Patriarh Chiril.

Remarcând că recent a fost ales un nou Întâistătător al Bisericii Antiohiene, Preafericitul Patriarh Ioan al X-lea, Preafericitul Stăpân şi-a exprimat speranţa că dumnealui va continua să dezvolte relaţiile tradiţional bune dintre Biserica Rusă şi cea Antiohiană.

Adresându-se la temele care erau abordate în convorbirile precedente cu Preşedintele Libanului, Patriarhul Chiril a menţionat: „În timpul întâlnirii noastre în Beirut am vorbit despre diaspora vorbitoare de limbă rusă în ţara voastră. Este un fenomen aparte cultural pentru Liban în legătură cu pelerinajul încă din secolul al XIX-lea, când unii pelerini luau decizia de a rămâne în Liban şi de a-şi lega pentru totdeauna viaţa de acest pământ. Dar cu adevărat diaspora rusă s-a format în urma evenimentelor revoluţionare din Rusia, când în urma războiului civil o parte din armata rusă a fugit din Crimeea la Constantinopol şi cu ajutorul administraţiei militare franceze s-a pomenit la Beirut. Ofiţerii ruşi au lucrat în acest oraş şi în multe alte colţuri ale Libanului, în primul rând, ca topografi şi geodezişti. Ei şi-au creat acolo familii şi azi sunt parte organică a societăţii libaneze, care se trage cu rădăcinile din emigraţia rusă. Astăzi în Liban locuiesc câteva mii de compatrioţi de ai noştri, inclusiv femei rusoaice, care s-au căsătorit cu libanezi în acel timp, când viitorii lor soţi îşi făceau studiile în instituţiile de învăţământ superior ale Uniunii Sovietice”.

Sanctitatea Sa a povestit, de asemenea, că din anul 1946, la Beirut, activează o parohie a Bisericii Ortodoxe Ruse, care şi azi deţine un rol important, consolidând diaspora rusă.

Pe lângă aceasta, au fost remarcate trudele de mulţi ani ale reprezentantului Patriarhului Antiohiei şi al întregului Orient pe lângă Patriarhul Moscovei şi a întregii Rusii, arhiepiscopul de Filippopol Nifon, care sunt îndreptate şi asupra dezvoltării relaţiilor frăţeşti dintre popoarele libanez şi rus, între Bisericile Ortodoxe Antiohiană şi Rusă.

Sanctitatea Sa a constatat, de asemenea, că Biserica Ortodoxă Rusă şi cea Maronită sunt legate prin relaţii de înţelegere reciprocă şi de colaborare, menţionând, în particular: „În anul 1987, în acele timpuri grele, când Libanul era zguduit de războiul civil, la invitaţia Preafericitului Patriarh Pimen a sosit la Moscova Patriarhul Antiohiei şi al întregului Orient Nasrallah cardinalul Sfeir şi aici au fost discutate problemele care se referă la situaţia Libanului şi a rolului Bisericii noastre la depăşirea crizei de atunci pe teritoriul ţării voastre”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a relatat că în  timpul vizitei Sale în Liban, în anul 2011, a avut loc întâlnirea cu Patriarhul Beshar ar-Rai şi alţi conducători ai comunităţii catolice în Liban. „Am fost foarte bucuros să am acea întâlnire, deoarece s-a constatat comunitatea noastră de idei pe probleme politice, care astăzi sunt la ordinea zile în Siria şi Liban”, a subliniat Preafericitul Patriarh. După cum a menţionat Sanctitatea Sa, în centrul discuţiei pe atunci s-a aflat tema slăbirii treptate a prezenţei creştine în Orientul Apropiat, inclusiv în Liban.

Această temă a fost accentuată la întâlnirea în reşedinţa Patriarhală de la mănăstirea „Sfântul Daniil”. „Noi vedem cum creştinii părăsesc ţările Orientului Apropiat şi percepem acest lucru ca o ameninţare a stabilităţii, adresată păcii interconfesionale în Liban şi în alte ţări”, a spus în decursul convorbirii cu M. Sleiman Preafericitul Patriarh. Sanctitatea Sa a povestit că, în conformitate cu înţelegerile la care s-a ajuns mai înainte cu privire la dezvoltarea dialogului la tematica dată, s-a expediat o invitaţie Patriarhului Beshare de a vizita Moscova în luna februarie a acestui an pentru discuţiile de mai departe a situaţiei în regiunea Orientului Apropiat.

„Biserica Rusă atât la nivel internaţional, cât şi la nivelul relaţiilor bilaterale pune problema cu privire la situaţia creştinilor în ţările din Orientul Apropiat şi tendinţa periculoasă de a slăbi prezenţa creştină în regiune”, a subliniat Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril. „Noi suntem într-un dialog permanent cu Guvernul nostru, cu Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei şi trebuie să remarc cu satisfacţie că punctele noastre de vedere privind situaţia din Orientul Apropiat, în special privind situaţia creştinilor, coincid. Sunt convins că acum este acel timp, când toţi care sunt afectaţi de această problemă, trebuie să depună eforturi pentru încetarea acţiunilor armate în Siria, pentru concilierea în această regiune şi păstrarea creştinismului în ţările Orientului Apropiat şi ale Africii de Nord”.

La rândul său, Preşedintele Republicii Liban M. Sleiman a mulţumit pentru aprecierea înaltă a activităţii lui şi pentru  înmânarea premiului. „Eu am cele mai plăcute amintiri despre întâlnirile noastre la Moscova şi Beirut şi datorită faptului că poziţiile noastre cu privire la situaţia în Orientul Apropiat, în special, situaţia creştinilor în această regiune, se aseamănă. Temerile noastre au o sursă comună – creşterea confruntării dintre, pe de o parte, terorism, şovinism, închiderea în sine, iar pe de altă parte, puterea păcii,  deschidere şi umanism”.

Domnia sa, de asemenea, a menţionat că această confruntare a cuprins multe ţări şi popoare care, la rândul lor, au jucat un rol decisiv în formarea civilizaţiei umane.

Preşedintele Libanului a apreciat înalt rolul Bisericii Ortodoxe în viaţa societăţii libaneze, dialogul dintre diferitele comunităţi religioase şi naţionale.

„Datorită ortodocşilor, în Liban au fost organizate multe misiuni, şcoli, precum şi mişcări politice obşteşti, conduse de fiii Bisericii Ortodoxe”, a constatat dumnealui. „Fără îndoială, noi ne mândrim de acel rol, pe care l-au jucat ortodocşii în timpul transformării Libanului într-o ţară cu adevărat deschisă, noi apreciem contribuţia lor la dezvoltarea ţării. De facto, creştinii ortodocşi chemau la tot ce chemăm actualmente noi înşine. Obiectivul nostru, chemarea noastră – este dialogul şi un astfel de dialog permanent era practicat în Liban, graţie acestui fapt la noi s-a creat o formă specifică de democraţie, pe care noi o numim Democraţia cartei naţional-comunitare. Datorită acestei democraţii, în conducerea statului participă fiii din toate comunităţile, indiferent de numărul lor şi de cantitatea voturilor acumulate, dar în funcţie de nucleul lor cultural şi de contribuţia lor cultural - civilizaţională în cauza noastră comună”.

„Noi avem nevoie de fortificarea relaţiilor dintre Liban şi Rusia, precum şi Biserica Ortodoxă Rusă, noi depunem mari speranţe în dezvoltarea contactelor istorice ale popoarelor noastre, o parte dintre care o alcătuiesc relaţiile dintre Bisericile Ortodoxe Antiohiană şi Rusă”, este convins M. Sleiman.

În încheierea întâlnirii Preafericitul Patriarh Chiril i-a adus în dar Preşedintelui Libanului un set de medalii memorabile, confecționate cu ocazia aniversării a 65 de ani din ziua naşterii Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse. Michel Sleiman a transmis Preafericitului Patriarh Chiril o cruce ce datează din secolul al X-lea, găsită de arheologii libanezi.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Interviul mitropolitului de Volokolamsk Ilarion acordat agenției RIA „Novosti” [Interviuri]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prilejul Zilei Botezului Rusiei [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Președintelui Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko, cu prilejul Zilei Botezului Rusiei [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Condoleanțele Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu moartea oamenilor în rezultatul inundațiilor din provincia chineză Henan [Patriarhul : Mesaje]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Antiohiene i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhul Chiril pentru livrarea în Liban a unui set de vaccin rus anti-COVID-19

Mesajul Preafericitul Patriarh al Antiohiei Ioan al X-lea adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu recunoștința pentru livrarea în Liban a unui set de vaccin anti-COVID-19 [Mesaje de salut și adresări]

Biserica Ortodoxă a Antiohiei a primit vaccinul rusesc „Sputnik-V”

Sanctității Sale Patriarhul Chiril i-a fost înmânată medalia „Fundația Rusă pentru Pace - 60 de ani”

Înmânarea Sanctității Sale Patriarhului Chiril medaliei jubilare „Fundația Rusă pentru Pace - 60 de ani”

Sanctității Sale Patriarhul Chiril i-a fost înmânată medalia „Fundația Rusă pentru Pace - 60 de ani”

La Palatul de Stat din Kremlin a avut loc cea de-a XXVII ceremonie de înmînare a premiilor Fundației în numele Sfîntului Apostol Andrei cel Întîi chemat „Pentru credință și fidelitate”

Altele știri

Sanctitatea Sa Patrirhul Chiril s-a întâlnit la Kazan cu liderii religioși musulmani

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Patriarhul Bartolomeu se crede arbitru al destinelor Ortodoxiei

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a adresat felicitări Întâistătătorilor Bisericilor Vechi Răsăritene care sărbătoresc Sfintele Paști conform calendarului iulian

În cadrul celor de-a XXIX-lea Lecturi internaționale educative în cinstea Nașterii Domnului va avea loc masa rotundă „Sfintele odoare creștine în regiunile islamice și dialogul interreligios”

Președintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești: Patriarhul Bartolomeu nu deorește să recunoască greșeala pe care a comis-o în problema ucraineană

În Portugalia pentru prima dată a fost editată o carte de rugăciuni pentru creștinii ortodocși în limba portugheză

Serghei Lavrov a remarcat rolul Bisericii Ortodoxe Ruse în mobilizarea credincioșilor tuturor religiilor pentru conlucrare în interesele păcii

A avut loc întâlnirea în format video a președintelui Departamentului pentru relațiile externe bisericești cu secretarul general al Alianței evanghelice mondiale

Impactul pandemiei asupra slujirii Bisericilor în Rusia și în Germania a fost discutat în cadrul unei conferințe online

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse au luat parte la conferința-online dedicată celei de-a cincea aniversări a întâlnirii, la Havana, a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu Papa de la Roma