Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Discursul Preafericitului Patriarh Chiril la deschiderea şedinţei Consiliului Suprem Bisericesc din 7 martie 2013

Discursul Preafericitului Patriarh Chiril la deschiderea şedinţei Consiliului Suprem Bisericesc din 7 martie 2013
Versiune pentru tipar
7 martie 2013 12:05

La 7 martie 2013, în sala Consiliului Suprem Bisericesc a catedralei „Hristos Mântuitorul”, a început prima şedinţă din acest an a Consiliului Suprem Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Ruse. Cu un cuvânt de deschidere s-a adresat către cei prezenţi Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

Salut pe toţi participanţii la şedinţa Consiliului Suprem Bisericesc. Este prima şedinţă din acest an şi ea va fi dedicată unei probleme importante, legate de activitatea curentă a instituţiilor Sinodale. Noi trebuie să audiem rapoartele de activitate a instituţiilor Sinodale conform unei forme noi, care a fost propusă atenţiei voastre, să vedem ce am reuşit să facem în anul trecut şi ce nu am reuşit, şi dacă nu am reuşit, din ce cauze şi, desigur, să trasăm planuri pentru viitor.

Aş vrea să spun câteva cuvinte despre Soborul Arhieresc trecut, care a fost cel mai important după numărul participanţilor din toată istoria Bisericii Ruse. Într-adevăr, circa trei sute de arhierei au participat activ la lucrările Soborului şi anume la acest Sobor mulţi au simţit importanţa unei astfel de instituţii cum este Adunarea Intersobornicească. Soborul care continuă doar câteva zile şi are un statut canonic înalt, ale cărui decizii sunt obligatorii pentru întreaga Biserică, nu poate concomitent să se ocupe de activitatea de cercetare şi de redactare, în special dacă este vorba de documente foarte serioase, care se referă la întreaga viaţă a Bisericii, iar în unele cazuri – de importanţă canonică şi chiar de credinţă. Este greu de închipuit, cum s-ar putea de discutat probleme serioase şi de adoptat decizii foarte responsabile, inclusiv perfectarea documentelor fundamentale, dacă nu ar fi existat Adunarea Intersobornicească.

Mecanismul discutării documentelor soborniceşti în Biserica Rusă este fără precedent. Un mare număr de oameni participă la elaborarea proiectelor; apoi aceste proiecte sunt supuse unei discuţii foarte minuţioase în cadrul eparhiilor – în acea măsură, în care înşişi oamenii doresc să se includă în această discuţie. Noi doar nu impunem pe nimeni, ci deschidem posibilităţile discutării cât mai largi pe teren – începând cu parohiile, blagociniile, eparhiile. Pe lângă aceasta, acel fapt că proiectele documentelor se publică în Internet, ne oferă posibilitatea atragerii în discuţie a membrilor de rând ai Bisericii.

Cred că nimic asemănător în istoria Bisericii Ortodoxe nu a fost. Însă noi vorbim despre aceasta cu smerenie, nu pentru că suntem atât de performanţi şi însuşim tehnologii înaintate, mai deschise către societate, către Biserică, dar pentru că experienţa noastră mărturiseşte despre faptul că toată această metodologie a deschiderii şi sobornicităţii, pe de o parte, permite utilizarea unui potenţial minunat, care există în Biserică, iar pe de altă parte, ne oferă posibilitatea să auzim multe voci. Dar Dumneavoastră ştiţi, cât e de liberă discuţia în Adunarea Intersobornicească, la Soborul Arhieresc: fiecare se scoală şi spune ceea ce consideră necesar a zice. Nu există nici un fel de restricţii şi nimeni nu supără cu aceasta pe Patriarh – Patriarhul este deschis pentru a auzi vocile. Dar ce vedem în final? Noi vedem că în urma acestei discuţii libere textele cu adevărat se perfecţionează, ţinând cont de opinia general-bisericească. Mulţi din voi aţi însoţit de la bun început crearea unui anume document, a unui anumit proiect şi cunoaşteţi de la ce a început totul. Apoi noi ştim bine ce fel de decizii s-au adoptat de Adunarea Intersobornicească, care, fără doar şi poate, în special la plenara Adunării Intersoborniceşti, au ajutat la perfecţionarea documentelor. Iar pe urmă? Apoi a fost Soborul Arhieresc, care a introdus corectări esenţiale.

Cu alte cuvinte, împreună cu toţii am încercat acel mecanism sobornicesc, la care visau părinţii la începutul secolului al XX-lea, pregătind Soborul din anii 1917-1918, şi noi putem spune că azi această perspectivă sobornicească ne oferă posibilitatea nu doar a formula idei, necesare pentru realizarea vieţii curente a Bisericii, dar şi a le realiza, ţinând cont de opinia general-bisericească.

Pe fundalul la toate cele existente în interiorul Bisericii, ne par stranii declaraţiile mijloacelor de informare în masă neprieteneşti şi neobiective, care se referă la verticala rigidă, la dictat etc., care, cică, există în Biserică. Dar, se prea poate, pe fundalul a ceea ce are loc în interiorul Bisericii, noi putem aprecia mai bine aceste declaraţii neprieteneşti şi neobiective faţă de Biserică.

Aş vrea să vorbesc, de asemenea, şi despre o mare importanţă a activităţii Consiliului Suprem Bisericesc. Anul ce a trecut ne-a arătat cât de eficient a fost lucrul, iar eficacitatea constă, în primul rând, în faptul că noi vedem mai bine neajunsurile noastre. Noi vedem mai bine o anumită limitare a noastră – ce putem face, ce nu putem. Începem să înţelegem, de ce nu putem realiza vreun anume lucru, nu putem adopta anumite decizii şi a le realiza. Cu alte cuvinte, Consiliul Suprem Bisericesc este acel organ, care actualizează şi realizează cele mai importante decizii general-bisericeşti, le introduce în esenţa vieţii noastre bisericeşti.

Astăzi noi trebuie să vedem rapoartele instituţiilor Sinodale, care sunt alcătuite conform noii forme. Orice formă, desigur, îşi are neajunsurile sale; după toate probabilităţile şi această formă nu este o excepţie, dar pentru noi e foarte important, în urma acelei activităţi pe care azi o vom desfăşura, să vedem ce am făcut şi ce nu am reuşit; iar dacă nu am făcut, atunci de identificat cauzele – ca apoi circumstanţele care depind de noi să fie aduse în starea, care ar permite asigurarea soluţionării apropiate de ideal a problemelor, care sunt puse în faţa noastră de Soborul Arhieresc şi Sfântul Sinod.

Aş vrea să vă mai spun că în anul trecut noi, totuşi, am reuşit să ajungem la ridicarea şi a nivelului, şi a responsabilităţii în domeniul executiv al activităţii instituţiilor Sinodale. Voi da citire unor date statistice, ca să vedem şi locurile noastre vulnerabile, însă în comparaţie cu anul precedent 2011, anul 2012, bineînţeles, a fost mai eficient din punctul de vedere al Consiliului Suprem Bisericesc. Sper foarte mult că acest proces al perfecţionării activităţii noastre se va dezvolta şi în viitor.

Aşadar, cu şedinţa de astăzi noi punem început trudelor noastre comune în noul an 2013. Să ne păzească Dumnezeu.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei