Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril, adresat noului Întâistătător al Bisericii Romano-Catolice

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril, adresat noului Întâistătător al Bisericii Romano-Catolice
Versiune pentru tipar
14 martie 2013 19:17

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril l-a felicitat pe Pontiful Onorific Francisc cu ocazia alegerii pe tronul Bisericii Romano-Catolice.

Sanctităţii Sale Preafericitului Francisc, Suveranul Pontif

Sanctitatea Voastră!

Vă felicit cordial cu ocazia alegerii la înalta şi responsabila slujire de Întâistătător al Bisericii Romano-Catolice.

Pe timpul predecesorului Dumneavoastră – Pontiful Onorific Benedict XVI – relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Biserica Romano-Catolică au căpătat un nou impuls şi au fost marcate prin dinamică pozitivă. Sper cu toată sinceritatea că şi prin contribuţia Sanctităţii Voastre colaborarea dintre Bisericile noastre se va dezvolta în spiritul dragostei frăţeşti şi al înţelegerii reciproce.

Urcând pe tronul papal aţi ales numele Francisc, care pomeneşte de binecunoscuţii sfinţi ai Bisericii Catolice, care au arătat un model de jertfire în numele oamenilor suferinzi şi a propovăduirii înflăcărate a Evangheliei. În aceasta se vede dorinţa Dumneavoastră să purtaţi de grijă şi mai departe de cei săraci şi suferinzi, pentru care aţi manifestat milă şi dragoste pe parcursul a multor ani de slujire în Argentina, continuând cauza propovăduirii lui Hristos Cel Răstignit şi Înviat, adusă lumii contemporane.

Aceleaşi slujiri sunt prioritare în ziua de azi şi pentru Biserica Ortodoxă Rusă, ceea ce deschide posibilităţi pentru conlucrare şi relaţii reciproce cu Biserica Romano-Catolică.

Ortodocşii şi catolicii sunt chemaţi astăzi să-şi unească eforturile pentru apărarea creştinilor, care au nevoie de susţinere şi grijă, fiind supuşi la marginalizări şi prigoniri în diferite colţuri ale planetei. Trudele comune sunt necesare şi pentru aprobarea valorilor tradiţionale morale în societăţile contemporane seculariste.

Acceptaţi, Sanctitatea Voastră, cele mai calde urări de pace, putere forţelor duhovniceşti şi trupeşti, ajutor darnic de la Dumnezeu în slujirea responsabilă ce vă aşteaptă.

Cu dragoste frăţească întru Domnul

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Versiunea: rusă, ucraineană