Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Adresarea televizată a Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril în Ziua de Paşte

Adresarea televizată a Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril în Ziua de Paşte
Versiune pentru tipar
5 mai 2013 03:00

La 5 mai 2013, de sărbătoarea Luminoasei Învieri a lui Hristos, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat către telespectatori cu un cuvânt de felicitare.

Hristos a Înviat, dragi fraţi şi surori!

Vă felicit cordial pe toţi cu ocazia marii şi mântuitoarei sărbători a Paştelui lui Hristos. Domnul cu adevărat ne-a mântuit prin Învierea Sa. Pentru a înţelege ce s-a întâmplat cu noi, cu neamul omenesc, ar fi bine să aducem următoarea pildă.

Imaginaţi-vă că cineva a luat asupra sa crimele tuturor infractorilor, a fost supus, fiind nevinovat, la o pedeapsă îngrozitoare, şi prin această pedeapsă toţi criminalii au căpătat libertate. Hristos a făcut ceva asemănător, dar cu o condiţie. El nu a deschis vraişte uşile celulelor din închisoare pentru noi toţi, care am păcătuit în faţa lui Dumnezeu, doar a scos lacătele, iar de deschis uşa, de ieşit la libertate sau de rămas în celulă este alegerea noastră liberă.

În una din cântările bisericeşti noi, proslăvindu-l pe Mântuitorul Cel Înviat, spunem că El a rupt verigile cele veşnice, care legaţi ne ţineau, adică El a distrus obezile noastre, a tăiat lanţurile. Dar pentru a deschide uşa şi a ieşi la libertate, noi trebuie să mergem în întâmpinarea Lui, deoarece doar o cale duce la libertate, doar o direcţie ne poartă la acea uşă, pe care trebuie să o deschidem.

Circumstanţele vieţii, superstiţiile, multele stereotipuri şi valori false ne îndepărtează de această cale. Ni se propune o altă cale de mântuire. Şi omul, mergând pe această cale, uneori toată viaţa lui, la sfârşit înţelege că este tot în celulă, că nu a obţinut libertatea, că din nou s-a lovit cu fruntea de zid. Dacă mai ajunge timp şi puteri, cineva mai continuă încercarea de a găsi ieşirea, iar cineva se împacă cu situaţia de rob.

Dar dacă mergem în întâmpinarea lui Hristos, noi deschidem larg uşa ceea, pe care El a deschis-o pentru noi, devenim liberi, devenim capabili să trăim conform legii Lui, conform poruncilor Lui, noi devenim în stare să căpătăm plinătatea vieţii. Pentru aceasta nu e nevoie de supereforturi – trebuie să credem în faptul că Hristos a înviat şi ne-a mântuit. Trebui să credem că uşa este deschisă. Trebuie să credem că doar viaţa în corespundere cu legile Lui este acea viaţă în libertate, iar toate celelalte sunt robie.

Când căpătăm această înţelegere, ni se descoperă multe. Ne este mai uşor şi mai simplu să facem oamenilor bine, să ne reţinem de cuvinte rele, să nu clevetim asupra oamenilor, să nu ne trasăm calea în viaţă obijduind, ofensând sau limitând posibilităţile altor persoane. Noi devenim capabili să iubim, să păstrăm fidelitate, să ducem lumii adevăr. Iată aceasta este viaţa întru Hristos, viaţa în libertate.

Nu este uşor să fii liber. Fiecare ştie, cât de greu este a apăra libertatea şi independenţa statului – uneori este nevoie de supereforturi. Tot aşa nu este simplu să-ţi aperi propria libertate de la mulţimea de fantome, de la multe ispite şi încercări, pe care forţele întunecate ale răului ne propun pentru a ne duce de la calea mântuitoare.

Paştele lui Hristos este sărbătoarea biruinţei şi sărbătoarea libertăţii. Anume cu acest sentiment să percepem această sfântă zi şi să luăm decizia de a merge, în măsura posibilităţilor noastre, în întâmpinarea Mântuitorului Cel Înviat, să păşim către libertate întru Hristos prin acea uşă, pe care El a deschis-o pentru noi – făcând faptele milei şi ale adevărului, ajutând tuturor celor, care au nevoie de ajutorul nostru, contribuind la pace, justeţe şi dragoste în neamul omenesc.

Cu adevărat a Înviat Hristos! Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii


Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Mesajele de felicitare ale Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse adresate miniștrilor nou formatului Guvern al Federației Ruse

Mesajele de felicitare ale Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat nou numiților vicepreședinți ai Guvernului Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui Iu.Ia. Ceaika cu prilejul numirii în funcția de reprezentant plenipotențiar al Președintelui Federației Ruse în districtul federal Caucazul de Nord

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui I.V. Krasnov cu prilejul numirii în funcția de Procuror General al Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Sîrbe cu prilejul aniversării de la întronare

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui M.V. Mișustin cu prilejul numirii în funcția de președinte al Guvernului Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat șefilor statelor de tradiție ortodoxă din străinătatea îndepărtată cu prilejul sărbătorii Nașterea Domnului și al Anului nou

Adresarea cu prilejul Nașterii Domnului a Sanctității Sale Patriarhul Chiril către telespectatori

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui A.Iu. Kuznețova, Împuternicitul pentru drepturile copilului pe lîngă Președintele Federației Ruse, cu prilejul zilei de naștere