Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Adresarea Preafericitului Patriarh Chiril către participanţii la parada „Sfântul Gheorghe” la Moscova

Adresarea Preafericitului Patriarh Chiril către participanţii la parada „Sfântul Gheorghe” la Moscova
Versiune pentru tipar
6 mai 2013 17:41

La 6 mai 2013, de ziua pomenirii sfântului mare mucenici Gheorghe purtătorul de Biruinţă, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a participat la acţiunea spiritual-patriotică a întregii Rusii „Parada Sfântului Gheorghe – copiii biruitorilor” pe Poklonaya gora, la Moscova.

Dragi participanți la parada „Copiii biruitorilor”, la parada în cinstea sfântului Gheorghe pe Poklonaya gora, la Moscova!

Este a 21 paradă în istoria modernă a ţării noastre şi eu aş vrea să vă salut cordial pe toţi participanţii la ea. În primul rând, pe reprezentanţii frăţiilor cercetaşilor ortodocşi, care în ultimii ani foarte mult şi-au extins activitatea – aici sunt prezenţi reprezentanţii frăţiilor de la  Vladivostok până la Moscova, de la Kemerovo şi până la Novosibirsk. Iar împreună cu frăţiile cercetaşilor ortodocşi sunt prezenţi cursanţi ai şcolii militare „Suvorov”,  detaşamente de cadeţi, cluburi şi organizaţii patriotice de tineret. Cât este de minunat, că cei mai buni reprezentanţi ai acestor organizaţii sunt aici, în Parcul Biruinţei, lângă biserica sfântului Gheorghe purtătorul de Biruinţă, de ziua pomenirii lui, suntem din nou împreună, ca să arătăm tuturor, care se interesează, că dragostea pentru Patrie, dragostea pentru Biserică, dragostea pentru popor trăiesc în inimile tineretului şi copiilor noştri! În această dragoste se află chezăşia biruinţelor noastre.

Noi sărbătorim astăzi pomenirea sfântului Gheorghe purtătorul de Biruinţă. Deşi capitularea s-a produs puţin mai târziu, dar anume în această zi, când în anul 1945 sărbătorirea pomenirii sfântului Gheorghe purtătorul de Biruinţă a coincis cu sărbătorirea Sfintelor Paşte, poporul nostru a şi obţinut biruinţa în straşnicul război, unde numărul jertfelor ajungea la milioane, unde scopurile militare întreceau chiar şi cea mai îngrozitoare imaginaţie. Probabil, nimeni şi niciodată nu şi-a propus scopul ca să distrugă pe deplin o ţară şi să extermine treptat întreg poporul. Dar anume astfel de obiective au fost fixate de acei, care la 22 iunie, de ziua sfinţilor, care au strălucit în pământul Rusiei, fără a se uita în calendar, au trecut  hotarele sfinte ale Patriei noastre. Domnul ne-a purtat prin mari încercări şi multe victime au fost puse pe altarul biruinţei. Anume de ziua sfântului mare mucenic Gheorghe purtătorul de Biruinţă, de ziua Sfintelor Paşte, s-au curmat acţiunile militare, arătând întregii lumi puterea invincibilă a duhului poporului  nostru.

Sfântului mare mucenic Gheorghe purtătorul de Biruinţă este ocrotitorul oastei noastre. El este, de asemenea, ocrotitorul oraşului Moscova, chipul lui se află pe stema Moscovei. Toate acestea nu sunt întâmplătoare, deoarece rugăciunea către sfântul mare mucenic Gheorghe a însoţit cea mai mare parte a istoriei Patriei noastre. În cele mai grele încercări, în special cele militare, oastea cerea mijlocire de la sfântul mare mucenic şi el apleca mila lui Dumnezeu şi oastea noastră obţinea biruinţă.

Noi credem că dacă în viitor se va întâmpla că din inimile noastre nu va dispărea credinţa ortodoxă, iar împreună cu ea – conştiinţa naţională şi, în sens corect, mândria naţională, atunci noi vom obţine biruinţe în cauza fortificării statului nostru, a capacităţii apărării lui, a puterii lui economice; vom putea soluţiona multe probleme de ordin social, care până acum se află la ordinea zilei. Toate acestea se pot face, dacă vom fi mobilizaţi pentru biruinţă, dacă vom fi uniţi ca popor, dacă nici un fel de predilecţii politice, naţionale şi culturale nu vor distruge unitatea adevărată, spirituală a poporului nostru. Atunci, fără îndoială, noi vom obţine biruinţe.

Despre aceasta este rugăciunea noastră şi eu  chem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra participanţilor la parada sfântului Gheorghe, iar prin voi – asupra mii şi mii de tineri şi copii, uniţi în organizaţii ortodoxe patriotice, educaţi în voi duhul ostaşilor, capabili să-şi apere Patria. Luaţi exemplu de la Alexandru Nevski, Dmitrie Donskoi şi mulţi alţi mari conducători de oşti. Luaţi exemplu de la conducătorii de oşti şi ostaşii războiului trecut – de la mareşalul Biruinţei Gheorghe Constantinovici Jukov, de la Alexandru Matrosov, de la Zoia Kosmodemianskaia, de la cei care, fără a vorbi mult, îşi jertfeau viaţa în numele Patriei. Aceste pilde ale sfinţilor şi eroilor vă vor ajuta să fiţi mai puternici, mai deştepţi, să posedaţi voinţă şi sentimente bune pentru făurirea Patriei noastre măreţe.

Vă felicit cu ocazia sărbătorii sfântului mare mucenic Gheorghe purtătorul de Biruinţă, cu ocazia ajunului sărbătorii Biruinţei vă felicit pe toţi!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii


Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării a 75 de ani a Institutului de stat pentru relații internaționale din Moscova

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința Consiliului de tutelă al Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie și Academiei de teologie din Moscova

Mesajul de salut al Patriarhului adresat participanților la serata comemorativă dedicată aniversării a 100 de ani din ziua nașterii arhimandritului Chiril (Pavlov)

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui V.V. Putin cu prilejul zilei de naștere

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Amvrosii (Șevțov), episcop de Svetlogorsk

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Lipetsk Arsenii cu prilejul aniversării a 30 de ani de la hirotonia arhierească

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Riga Alexandr cu prilejul aniversării a 80 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării a doisprezece ani de la întronare

Mesajul Patriarhului cu prilejul aniversării a 30 de ani de la instituirea Exarhatului Belarus

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Președintelui Republicii Cehe Miloš Zeman cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii