Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ruse a transmis în dar bisericii „Panaghia Soumela” o părticică din moaştele sfântului Serafim de Sarov

Versiune pentru tipar
2 iunie 2013 20:16

La 2 iunie 2013 Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril şi Preafericitul Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade Ieronim au vizitat biserica „Panaghia Soumela” în oraşul Aharnon. Ei au fost însoţiţi de membrii delegaţiei oficiale a Bisericii Ortodoxe  Ruse.

La sosirea Sanctităţii Sale în Aharnon mai bine de zece mii de orăşeni l-au întâmpinat cu aplauze. În sunetele orchestrei, ale aplauzelor şi exclamaţiilor de salut Întâistătătorii celor două Biserici, fiind precedaţi de chivotul cu o părticică a sfântului Serafim, au mers la piaţa de lângă biserica în construcţie „Panaghia Soumela”, unde erau aşteptaţi de o ceată de arhipăstori ai Bisericii Ortodoxe a Eladei. Pe piaţă, de asemenea, au asistat reprezentanţii puterii locale şi Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în Republica Grecia V.I. Cihikvişvili.

Salutându-l pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, mitropolitul de Ilis, Acharnes şi Petropolis Afinagor a spus: „În această perioadă binecuvântată, plină de bucurie, a sărbătoririi Învierii Domnului, prezenţa Sanctităţii Voastre în biserica Maicii Domnului Soumela în binecuvântatul oraş Acharnone este pentru noi ceva mai important, mai semnificativ şi mai emoţionant, decât pur şi simplu o vizită oficială, deoarece iese prin semnificaţia sa departe de hotarele acestui oraş”. După cum a menţionat arhipăstorul, mai este o cauză pentru emoţii şi bucurii, pe care o resimte clerul şi poporul mitropoliei – este aducerea din pământul sfânt al Rusiei a unui dar inestimabil, izvorul sfinţirii pentru credincioşi – o părticică din moaştele sfântului Serafim de Sarov. „Binecuvântarea enormă, care umple nu doar locul, unde ne-am adunat aici, dar şi inimile noastre, este înfăptuirea în viaţă a dorinţei multiseculare şi a visului sfinţit”, a spus mitropolitul Afinagor.

Dumnealui a subliniat că bucuria se amplifică de multe ori prin circumstanţa că sfânta relictă a transmis-o în dar bisericii din Acharnone singur Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, care vizitează Biserica Ortodoxă a Eladei.

În cuvântul său adresat către cei prezenţi Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a subliniat că vizitează cu o mare bucurie oraşul şi biserica în construcţie.

„Această biserică este consacrată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în amintirea milei Ei, care a fost arătată prin principala relictă sfântă a Pontului – icoana Maicii Domnului Soumela, numită astfel după locul aflării în mănăstirea cu acelaşi nume în apropierea Trapetundiei. Prin sârguinţa ctitorilor, a jertfelor voastre, cu susţinere conducerii, se împodobeşte această biserică măreaţă. Conform deciziei înţelepte a Sfinţitei conduceri a Bisericii Eladei ea va fi (şi deja este) centrul acelor credincioşi ortodocşi, pentru care limba rusă este una din limbile de comunicare. Prezenţa unei astfel de abordări în raionul, unde locuiesc câtva mii de emigranţi din ţările ale căror popoare sunt cârmuite de Biserica Ortodoxă Rusă, nu doar reiese din necesitatea păstorească, dar arată chipul Bisericii unite a lui Hristos, în care fără deosebiri de limbă şi obicei, într-o inimă şi într-un cuvânt proslăvim numele lui Dumnezeu”, a subliniat Sanctitatea Sa.

După cum a menţionat Patriarhul Chiril, această biserică este chemată să unească pe grecii din Pont – oamenii cu o soartă foarte grea. „Şi acei care stau acum aici, pe această piaţă, şi părinţii lor, buneii şi bunicele lor, de multe ori pe parcursul secolului al XX-lea au fost cu forţa strămutaţi din loc în loc. Noi cunoaştem ieşirea tragică din Asia Mijlocie a grecilor din Pont, cunoaştem cât de greu a fost să se aranjeze într-un loc nou de trai în Rusia; în sfârşit, un şir de circumstanţe au adus la faptul că v-aţi mutat cu traiul încoace, pe acest pământ, unde a trebuit  multe de început de la zero. Intrând în oraş, văzând casele voastre, am înţeles că deţineţi o mare putere interioară şi împrejurările istorice nu v-au distrus. Începând să vă construiţi viaţa de la zero, aţi creat acest oraş minunat, care se deosebeşte prin frumuseţea clădirilor, prin confort şi aceasta mărturiseşte despre faptul că pontinienii pot trudi, că sunteţi un popor muncitor, cuvios, curajos. Astăzi voi vă ciocniţi de noi dificultăţi – de o criză profundă economică, care a cuprins Europa şi în special Elada. Dar nu este prima criză în istoria voastră. Aţi depăşit toate greutăţile în trecut. Cred că, sprijinindu-vă pe credinţa ortodoxă, ajutând unul altuia, păstrând solidaritate, veţi depăşi şi aceste încercări de ordin economic”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a spus în continuare despre faptul că execută cu o mare bucurie porunca predecesorului său pururea pomenitului Patriarh Alexii II, care, ştiind despre trudele şi credinţa fierbinte a locuitorilor de aici, a luat decizia de a transmite pentru biserica din Acharnon o mare relictă sfântă – moaştele sfântului Serafim de Sarov.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a menţionat în mod deosebit puterea interioară duhovnicească, pe care o deţinea sfântul nevoitor:

„Majoritatea dintre voi cunoaşte bine viaţa sfântului Serafim de Sarov. El a fost un om slab din punct de vedere fizic, de statură mică, era invalid. Nimic în persoana lui nu mărturisea putere. El era cu mult mai slab decât tâlharii, care l-au atacat şi l-au schilodit. Dar noi nu cunoaştem numele personalităţilor mari ale acele epoci, am uitat oamenii politici şi persoanele bogate, pe care îi cunoştea întreaga Rusie. Dar noi ţinem minte  numele unei persoane slabe, bolnave. Noi îl ţinem minte, deoarece el deţinea o putere de duh enormă, iar anume ea îl mântuieşte pe om. Nu este posibil a dobândi  biruinţă în viaţă, chiar dacă eşti bogat şi celebru, dar în interior eşti slab.

Iată şi alt exemplu de slăbiciune: sfânta Matrona a Moscovei, oarbă din naştere, o suferindă. S-ar părea, este o persoană cu totul nenorocită. Ce suferinţă poate fi mai mare – stătea în pat, nu se putea mişca, niciodată nu a văzut lumina zilei? Dar mii şi mii de oameni se trăgeau la ea în timpul vieţii şi vin acum la sfintele ei moaşte. Aceasta are loc anume din acuza că ea a deţinut şi deţine o mare putere de duh. Nu este oare aceasta exemplu al puterii lui Dumnezeu în viaţa omenească?

Aş fi vrut foarte mult ca această sfântă relictă să se afle la voi aici, printre oamenii, care au nevoie de putere duhovnicească, ca să se păstreze şi să se întărească credinţa, pentru a  face propria viaţă şi viaţa propriilor copii şi mai prosperă. Veniţi la aceste sfinte moaşte, rugaţi-vă în faţa lor cu inimă curată şi rugăciunile voastre vor fi auzite”.

Sanctitatea Sa a chemat pe grecii din Pont să păstreze în inimă dragostea pentru Rusia şi alte ţări, de unde au venit, spunându-le: „Voi sunteţi un pod real, viu, care uneşte popoarele noastre. Voi sunteţi purtătorii culturilor greacă şi slavă. Este o mare avere şi o mare binecuvântare”.

Ca recunoştinţă pentru primirea caldă şi în amintirea vizitei la Acharnon, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a transmis în dar mitropolitului Afinagor o sfântă panaghie, care a fost fabricată în legătură cu întronizarea Sanctităţii Sale în treaptă de Patriarh.

Sanctitatea Sa Stăpânul, de asemenea, s-a adresat către parohul bisericii în construcţie protoiereul Grigore Pigalov, menţionând: „Sunt bucuros, scumpe părinte Grigorii, să privesc la acest popor, care este adunat în jurul Dumneavoastră, şi dragostea oamenilor pentru cuvioşia voastră. Fie ca Domnul să vă ajute şi mai departe să trudiţi, întărind această comunitate greacă din Pont în păstrarea credinţei, păcii, cuvioşiei şi a dragostei”.

Ca binecuvântare parohului şi comunităţii bisericii, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a transmis icoana sfântului mare mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruinţă.

Icoana acestui sfânt al lui Dumnezeu a fost, de asemenea, înmânată primarului Acharnon Satirius Duros.

În discursul său primarul a menţionat: „În perioada istorică actuală, când Grecia trece prin vremuri grele, vizita Dumneavoastră este pentru noi un izvor de puteri, ne încurajează la noi activităţi şi ne oferă speranţă”.

Dumnealui a relatat că și consiliul municipal a adoptat unanim decizia a declara pe Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril cetăţean de onoare al oraşului istoric Acharnon şi i-a înmânat Sanctităţii Sale cheia simbolică a oraşului.

Ceremonia solemnă a fost încheiată de interpretarea pe piaţă a unui dans naţional grecesc.

Apoi Întâistătătorii Bisericilor Rusă şi a Eladei au dus chivotul cu moaştele sfântului Serafim în biserica de jos a catedralei Panaghia Soumela.

***

Comunitatea parohială a bisericii a fost formată în anul 1994. Pretext pentru apariţia ei a servit mutarea activă cu traiul a grecilor din fosta Uniune Sovietică.

Conducerea Bisericii Ortodoxe a Eladei a adoptat decizia a crea o parohie, unde serviciile divine să se oficieze după stilul vechi şi parţial în limba slavonă. Pentru oficierea serviciilor divine a fost dată o mică biserică în cinstea sfântului Fanurie, care se găsea în cripta catedralei „Sfântul mare mucenic Pantelimon”, al cărei paroh era arhimandritul Procopii (Petridis) – el a acordat parohiei tinere un ajutor enorm.

Odată cu mărirea numărului enoriaşilor, a apărut necesitatea construcţiei pentru comunitate a propriei biserici spaţioase. În anul 2002 Sfântul Sinod al Bisericii Eladei a binecuvântat construcţia catedralei în cinstea icoanei Maicii Domnului „Panaghia Soumela”, în raionul Acharne, în partea de nord a Atenei. În anul 2003 a început înălţarea bisericii pe lotul eliberat de primărie. Din anul 2006 în biserica de jos în cinstea sfântului Ioan Rusu se oficiază servicii divine regulate.

Parohia poartă o activitate extinsă de catehizare, misionarism, socială şi de caritate, care constă, inclusiv, şi în împărţirea alimentelor, a hainelor, acordarea asistenţei medicale gratuite copiilor şi bătrânilor, donarea sângelui, organizarea alimentaţiei calde pentru cei săraci, educarea tineretului, îngrijirea bolnavilor, achitarea serviciilor comunale şi lecuirea pentru cei mai năpăstuiţi de soartă. O atenţie deosebită se acordă copiilor de vârstă şcolară: pentru ei în mod regulat se desfăşoară activităţi de sărbătoare cu tematică bisericească cu concursuri şi premii.

Parohia permanentă constă din circa 1200 de familii, care locuiesc la Atena.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mitropolitul de de Kythira și Antikythera Serafim: Un rău trage după sine o mie de alte

Mitropolitul de Pireu Serafim despre problema ucraineană: Fanarul nu a avut nici un drept să se amestice în treburile altei Biserici Locale [Articol]

A avut loc întâlnirea președintelui Departamentului pentru relațiile externe bisericești cu șeful misiunii dilpomatice grecești la Moscova

Mitroopolitul de Volokolamsk Ilarion: Sperăm că șefii Bisericilor Ortodoxe se vor întîlni [Interviuri]

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a condus solemnitățile de la Sankt-Petersburg cu prilejul aniversării a 800 de ani a Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către participanții la procesiunile Drumului Crucii cu moaștele Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Au fost întâmpinate de toată țara [Articol]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a săvârșit Dumnezeiasca Lirturghie lângă moaștele Sfântului Ierarh Nicolae la Bari

Toate materialele cu cuvintele-cheie