Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul de felicitare al Patriarhului, adresat participanţilor congresului ortodox al întregului Kazahstan

Mesajul de felicitare al Patriarhului, adresat participanţilor congresului ortodox al întregului Kazahstan
Versiune pentru tipar
7 iunie 2013 10:30

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a expediat un mesaj de salut participanţilor la congresul ortodox al întregului Kazahstan, care îşi desfăşoară lucrările la Astana în perioada 7 – 9 iunie 2013.

Participanţilor la congresul ortodox al întregului Kazahstan

Înaltpreasfinţia Voastră, stăpâne Alexandr! Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi părinţi, dragi fraţi şi surori!

Salut cordial participanţii la congresul ortodox al întregului Kazahstan, care îşi desfăşoară lucrările în centrul duhovnicesc şi cultural „Sfinţii întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu” pe lângă catedrala „Adormirea Maicii Domnului” în Astana.

Desfăşurarea acestui for coincide cu sărbătorirea aniversării a 10 ani de la crearea districtului Mitropolitan al Bisericii Ortodoxe Ruse în Kazahstan şi aniversarea a 1025 de ani de la Creştinarea Rusiei.

Pe parcursul veacurilor credinţa ortodoxă este învecinată aici cu alte confesiuni. Biserica Ortodoxă Rusă arată în permanenţă dorinţa către dialog cu reprezentanţii altor opinii şi convingeri, tinde să-şi aducă contribuţia sa importantă în cauza întăririi păcii şi concordiei civice în Republică, să afirme valorile tradiţionale duhovniceşti şi morale în societate.

În mod special aş vrea să menţionez politica echilibrată şi înţeleaptă a conducerii ţării, orientată spre armonizarea şi dezvoltarea relaţiilor interconfesionale şi interetnice.

Îmi exprim speranţa în faptul că forul ortodox al întregului Kazahstan va deveni o mărturie vie a unităţii bisericeşti, va inspira pe participanţii la congres pentru noi activităţi creatoare întru folosul Bisericii Şi Patriei.

Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi cu toţi.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie