Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Adresarea Preafericitului Patriarh Chiril cu ocazia zilei de absolvire în şcolile teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse

Adresarea Preafericitului Patriarh Chiril cu ocazia zilei de absolvire în şcolile teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse
Versiune pentru tipar
15 iunie 2013 18:00

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat către profesorii și studenţii şcolilor teologice cu un mesaj cu ocazia zilei de absolvire în instituţiile de învăţământ ale Bisericii Ortodoxe Ruse.

Rectorilor, profesorilor, lectorilor şi îndrumătorilor, absolvenţilor şi studenţilor de la academiile şi seminarele teologice, universităţile şi institutele ortodoxe, şcolile de regenţi şi iconografice

Stimaţi rectori, profesori, lectori şi îndrumători, dragi absolvenţi şi studenţi!

Vă felicit cordial cu ocazia zilei de absolvire.

Terminarea studiilor este un eveniment deosebit de important. În urmă au rămas anii, de care în continuare mulţi dintre voi, cu tâmplele cărunte şi înţelepciunea vieţii, vă veţi aminti ca de cei mai luminoşi şi fericiţi ani din viaţa voastră. Acum pentru mulţi dintre voi începe o perioadă nouă. Cunoştinţele, dexterităţile obţinute va trebuie să le utilizaţi pentru folosul oamenilor, „ca să se proslăvească în voi numele Domnului nostru Iisus Hristos şi voi întru El” (2 Tes. 1:12).

Care sunt priorităţile unei instituţii, unde sunt studiate disciplinele teologice? La prima vedere, în ea sunt create, ca şi în alte instituţii şi colegii, aceleaşi condiţii, în care se poate în mod cuvenit de predat şi de însuşit cunoştinţele. Pe când instituţia teologică pe lângă toate cele enumerate, contribuie la creşterea noastră moral-duhovnicească pe parcursul întregii vieţi. Sfântul cuvios Ioan de Kronştadr spune despre sine următoarele: ”Am obţinut în şcoală cunoştinţe, care şi mai departe, conform harului lui Dumnezeu, sunt izvorul luminii duhovniceşti, al păcii şi al dulceţii în viaţă, care m-au învăţat şi mă învaţă să iubesc virtutea şi  să tind la ea, să ocolesc orice păcat. Nu în zadar am învăţat cu toţii mult timp. Vedem şi gustăm din roadele studiilor de lungă durată” (cit. După: Большаков Н.И. Источник живой воды).

În timpul, petrecut între zidurile alma mater, aţi însuşit nu doar bazele diverselor discipline ştiinţifice, dar aţi căpătat şi o experienţă anumită duhovnicească şi de viaţă – în rugăciune, în îndeplinirea ascultărilor, în traiul în comun.  Acum fiecare dintre voi trebuie să treacă o şcoală mai dificilă şi severă - şcoala vieţii, care se termină împreună cu aflarea noastră pe pământ. Nu în zadar înţelepciunea populară spune „Cine ştie carte, are patru ochi”. Cartea care se referă la ştiinţa ştiinţelor – ştiinţa vieţii duhovniceşti, a vieţii întru Hristos. Pe această cale sunt multe ispite şi tentaţii. Dar înainte este şi mângâierea harică de sus, şi cunoaşterea milei lui Dumnezeu, a multrăbdării Lui, a înţelepciunii şi a dragostei nemărginite. Cu cât mai mult vom tinde în inima noastră la Izvorul oricărei perfecţiuni, cu atât mai rodnice vor fi trudele noastre pentru folosul Sfintei Biserici.

Vârstei tinere îi este caracteristică o energie deosebită, vioiciune, dorinţa de a schimba viaţa spre mai bine. Străduiţi-vă să orientaţi aceste puteri în primul rând la îndeplinirea cu râvnă a îndatoririlor voastre la locul de lucru ales, fie slujirea păstorului, regentului sau iconografului, sau oricare altă slujire în grădina Domnului. Conform cuvântului Apostolului Pavel, „fiţi tari, neclintiţi, sporind întotdeauna în lucrul Domnului, ştiind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul” (1 Cor. 15:58).

Binecuvântarea lui Dumnezeu şi Acoperământul Maicii Domnului să fie cu voi cu toţi.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfinților întocmai cu Apostolii Metodiu și Chiril

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Cjiril adresat ministrului apărării al Rusiei S.C. Șoigu cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat episcopului de Balașiha Nicolai cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chril după litia săvârșită de ziua aniversării a 75 de ani a Victoriei

Felicitarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresată Președintelui Rusiei V.V. Putin cu prilejul aniversării a 75 de ani a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat egumenei Iuliania (Kaleda) cu prilejul aniversării a 25 de ani de la numirea în funcția de stareță a Mănăstirii stavropighiale „A Zămislirii”

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Președintelui Cubei Miguel Díaz-Canel Bermúdez cu prilejul aniversării a 60 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat șefilor țărilor de tradiție ortodoxă din străinătatea îndepărtată cu prilejul sărbătorii Paștelor

Mesajul de felicitare cu prilejul Paștelor al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale

Adresarea televizată a Sanctității Sale Patriarhul Chiril înainte de slujba dumnezeiască Pascală în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”