Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Stenograma întâlnirii Președintelui Rusiei V.V. Putin cu Întâistătătorii și reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale

Stenograma întâlnirii Președintelui Rusiei V.V. Putin cu Întâistătătorii și reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale
Versiune pentru tipar
25 iulie 2013 18:36

La 25 iulie 2013, în Palatul Mare din Kremlin, Președintele Federației Ruse V.V. Putin s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril, cu Întâistătătorii și reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale, care au sosit la Moscova pentru a participa la sărbătoririle aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei.

V. Putin: Sanctitatea Voastră!

Multstimați Întâistătători și înalți reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Locale! Bine ați venit la Moscova!

Sunt foarte bucuros să vă salut pe toți în Kremlin – pe ierarhi ai cincisprezece Biserici Ortodoxe Locale. O astfel de întâlnire are loc pentru prima dată la noi. Noi suntem foarte bucuroși de acest eveniment.

În aceste zile Biserica Ortodoxă Rusă, întreaga lume ortodoxă, marchează aniversarea a 1025 de ani de la  Creștinarea Rusiei. Permiteți-mi la începutul  întâlnirii noastre să vă  felicit cordial cu ocazia acestei sărbători comune pentru noi toți.

Convertirea la creștinism a determinat soarta și alegerea civilizațională a Rusiei, a devenit un moment decisiv, de cotitură în istoria bisericească și mondenă a statului Rus. Anume bazele morale ale credinței ortodoxe în mare măsură au format caracterul nostru național și mentalitatea popoarelor Rusiei, au descoperit cele mai bune calități ale poporului nostru, au ajutat Rusiei să ocupe un loc destoinic în rândul civilizațiilor europene și mondiale.

Pentru statalitatea rusă, pentru conștiința noastră națională Ortodoxia a devenit un sprijin duhovnicesc, a legat prin relații puternice de neam Rusia, Ucraina și Belarus. Este simbolic că pentru sărbătorirea comună a aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei în cele trei țări a fost organizat un singur comitet unit organizațional în frunte cu Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril. Solemnitățile cu ocazia Creștinării Rusiei sunt însoțite de numeroase acțiuni bisericești și mondene. Unul din aceste evenimente, semn al unității duhovnicești a popoarelor ortodoxe, a devenit aducerea în Rusia, Ucraina și Belarus a unei sfinte relicve creștine – Crucea apostolului Andrei cel Întâi chemat.

Credința sinceră, fermă a ajutat strămoșilor noștri să treacă prin încercări din cele mai grele, depășind intemperiile și învingând. O astfel de experiență a desăvârșirii morale, a dezvoltării culturale și social-politice a devenit parte integrantă a moștenirii creștinismului oriental, a unit prin legături trainice popoare întregi, care aparțin tradiției ortodoxe religioase. Rusia a ocupat în rândul lor un loc destoinic, apărând dreptatea, având grijă de integritatea duhovnicească a lumii noastre ortodoxe, militând pentru dezvoltarea colaborării și întăririi unui dialog viu între Bisericile Ortodoxe. Sunt sigur că întâlnirea noastră, venirea voastră în capitala statului nostru va servi pe deplin acestor scopuri.

Astăzi, când oamenii din nou se află în căutarea sprijinului moral, milioane din compatrioții noștri îl văd în religie, au încredere în cuvântul înțelept păstoresc al Bisericii Ortodoxe Ruse. Slujirea Ei jertfelnică, luminătoare, socială este necesară la cel mai înalt nivel, iar autoritatea socială și eforturile pacificatoare sunt orientate spre întărirea concordiei și stabilității, spre restabilirea relațiilor istorice dintre popoare, cu compatrioții noștri de peste hotare. De asemenea, este important că la un nivel nou se dezvoltă relațiile dintre stat și Biserică. Noi suntem parteneri adevărați și colaboratori la soluționarea celor mai actuale probleme de ordin intern și internațional, la dezvoltarea planurilor comune întru binele Patriei noastre și al poporului nostru.

Rusia timp de secole era construită și se întărea ca un stat multietnic și multiconfesional, găsea putere și siguranță într-o atare diversificare, întotdeauna în mod deschis și respectuos se referea la alte etnii și tradițiile lor culturale, apăra principiile solidarității, ale libertății și responsabilității, apăra normele de drept și de morală, proteja tradițiile. Toate acestea sunt condiții necesare, sunt bazele dezvoltării stabile și permanente, sunt chezășia organizării drepte în secolul al XXI-lea și poziția Ortodoxiei este  fermă în promulgarea lor.

Astăzi în mod deosebit sunt necesare eforturile, orientate spre inadmisibilitatea conflictelor intercivilizaționale, care pot avea urmări din cele mai grave. Rusia cu experiența ei enormă de reglare și menținere a păcii multiconfesionale și a concordiei este gata să-și împărtășească experiența.

Cu alarmă și durere privesc cum în multe țări ale lumii, în special în Orientul Apropiat și în Africa de Nord, se multiplică ciocnirile interconfesionale, sunt lezate drepturile minorităților naționale, inclusiv ale creștinilor, inclusiv ale creștinilor ortodocși. Consider că această problemă acută trebuie să fie obiectul unei atenții concentrate a întregii comunități internaționale.

Țara noastră și în continuare va activa creator în direcția soluționării cât mai grabnice a situațiilor conflictuale. O mare importanță în aceste eforturi este rezervată creării unei colaborări interreligioase și interculturale. Și, bineînțeles, în această situație pentru noi este deosebit de importantă poziția și participarea activă a Bisericilor Ortodoxe Locale și a Întâistătătorilor lor.

Permiteți-mi încă odată să felicit pe toți cei prezenți cu ocazia sărbătorii Creștinării Rusiei. Vă doresc pace, bunăstare, mulți ani, noi realizări în slujirea dreaptă jertfelnică în numele înaltelor idealuri creștine ale binelui, milostivirii, dreptății, în numele fortificării înțelegerii reciproce și al încrederii între popoare.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Sanctitatea Voastră, vă rog.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Excelența Voastră, mult stimate Vladimir Vladimirovici! Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru posibilitatea acestei întâlniri.

Sărbătorirea aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei este un eveniment extrem de important în istoria modernă a Rusiei, și nu doar pentru faptul că 1025 de ani în urmă a avut loc faptul Creștinării Rusiei, dar și pentru faptul că 25 de ani au trecut de la începutul renașterii, a renașterii duhovnicești a poporului nostru și a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Mulți dintre acei, care sunt aici prezenți, țin minte acest eveniment. Și atunci, când noi pe vreme posomorâtă, dar nu ploioasă, pe un vânt puternic, am oficiat servicii divine pe piața de la mănăstirea „Sfântul Daniil”, la fel au fost prezenți conducătorii și reprezentanții Bisericilor Locale. Și cineva și-a exprimat regretul că vremea nu este prea bună. Iar un om  înțelept a spus: „Vremea oglindește cu exactitate istoria tragică a Ortodoxiei ruse din secolul al XX-lea”. Dar ploaie nu era, care ar fi putut alunga pe oameni. Și acesta era un semn bun că, în pofida vântului și vremii rele, și a norilor negri, ploaie nu a fost, nu a fost ceea ce ar fi putut nimici sărbătorirea.

În acel timp noi ne gândeam la viitor, desigur. Nimeni nu știa cum se va întoarce istoria, nimeni nu știa ce se va întâmpla cu țara  noastră. Dar era un presentiment clar al faptului că a survenit o cotitură istorică în viața poporului nostru și în viața Bisericii Ortodoxe Ruse. Noi știm ce a survenit după aceea, știm cum în anii 1990 și la începutul anilor 2000 noi elaboram treptat modelul relațiilor dintre stat și Biserică. Acest model nu a fost elaborat de sus, el nu a fost inițiativa doar a statutului sau a Bisericii. Doar într-un dialog, în practică, prin parcurgerea dificultăților, prin conlucrarea pe marginea problemelor concrete se formau contururile, schema acestui model al relațiilor dintre stat și Biserică, care se caracterizează prin respect reciproc, neamestecul în treburile unui altuia și totodată prin dorința de colaborare, după cum ați spus acum, la problemele importante pentru poporul și țara noastră.

Ieri am oficiat în mod solemn serviciul divin în catedrala „Hristos Mântuitorul”, care a fost un eveniment de o intensitate mare duhovnicească. Aceasta au simțit-o toți: și acei care au oficiat slujba, și acei care s-au rugat, și chiar acei care au privit televizorul. Noi L-am rugat pe Dumnezeu ca să ne ajute să mergem mai departe pe calea întăririi vieții noastre duhovnicești. Totodată I-am mulțumit pentru acești 25 de ani, care nu au fost ani simpli, care erau însoțiți de multe dificultăți pentru Biserică și pentru poporul nostru. Însă acești 25 de ani au adus roade mari. Și astăzi noi putem spune că renașterea vieții duhovnicești în spațiul istoric al Rusiei, incluzând Federația Rusă, Ucraina, Belarus și toate țările în care este prezentă Biserica Ortodoxă Rusă, nu are precedent în istoria mondială.

Timp de 25 de ani a fost renăscută viața unui popor care numără multe milioane de oameni, a fost renăscută viața duhovnicească. Au fost construite și restaurate biserici, deschise mănăstiri, școli teologice, mijloace de informare în masă, se dezvoltă proiecte sociale, de învățământ. Nu este cu putință să spui despre toate câte se fac, atât de extinsă este agenda Bisericii Ortodoxe Ruse, inclusiv în relațiile ei cu statul.

Aș vrea în persoana Dumneavoastră să mulțumesc întregii conduceri a Rusiei pentru faptul că azi în țara noastră se realizează acest dialog rațional, respectuos, deschis și orientat la soluționarea problemelor concrete. Noi sperăm că Domnul va înclina către noi mila Sa, după cum a făcut-o în acești 25 de ani.

Întâlnindu-ne cu frații noștri scumpi – Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale, noi desigur am vorbit despre probleme. Fiecare spunea despre ale sale, fiecare are probleme. Însă pentru declarația comună, pe care am făcut-o, noi am ales acea problemă care astăzi îi neliniștește pe toți – este problema prezenței creștine și ortodoxe în Orientul Apropiat.

Noi știm că în istorie s-au petrecut de toate. Și noi știm, cum erau izgoniți creștinii ortodocși de pe pământurile lor istorice. Și astăzi, îi urma acelor conflicte care au loc acum, în special în urma tragediei care se desfășoară în Siria, există strașnica perspectivă să pierdem prezența creștină în această țară. Iar dacă aceasta se va produce, atunci și țările din vecinătate nu vor fi ocolite. Nu se poate  admite pustiirea Orientului Apropiat din punctul de vedere al creștinătății. Va fi o catastrofă civilizațională. Rădăcinile noastre se trag de acolo, de acolo se trage credința noastră. Acolo se află Patriarhiile vechi, ai căror reprezentanți sunt aici.

Și dacă în urma acțiunilor militare, al conflictelor, creștinii vor fi distruși fizic, așa cum are loc acum în Siria, sau vor fi expulzați din țară, aceasta este, cu adevărat, tragedie și pentru Bisericile Ortodoxe, și pentru cultura mondială, și pentru oamenii simpli, care suferă azi de pe urma acestei situații militare.

Noi am adoptat declarația, care a fost semnată de șefii Bisericilor, care sunt prezenți aici și de unii reprezentanți, fiind expresia profundei noastre îngrijorări. Cred că frații vor mai spune ceva la această problemă, însă eu aș dori să subliniez tema prezenței creștinilor în Orientul Apropiat ca temă principală, pe care am discutat-o în tratativele noastre bilaterale, precum și la întâlnirile comune.

În încheiere, Vladimir Vladimirovici, aș vrea să vă doresc ajutorul lui Dumnezeu Dumneavoastră, precum și întregii noastre Patrii, ca și în anii următori noi să ne urcăm din putere în putere, ca să se fortifice din punctul de vedere economic statul Rus, ca stabilitatea politică și pacea să fie prezente în societatea noastră, ca să se întărească duhovnicește poporul nostru, deoarece fără bază duhovnicească, fără un fundament duhovnicesc puternic chiar și o persoană foarte puternică din punct de vedere material, este de fapt, slab. Istoria demonstrează: luptele principale au fost câștigate nu doar de cei care au mușchi cei mai tari sau nu doar de cei care au fost cel mai bine înarmați, dar de cei care au fost în stare să reziste duhovnicește la încercări. Noi ne rugăm pentru Patria noastră și ne bucurăm că sărbătorirea aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei a devenit un eveniment important, o sărbătoare comună pentru țara noastră, la care au participat destoinic și viu conducătorii și reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale. Vă mulțumesc din inimă.

V. Putin: Mulțumesc mult.

Preafericitul Patriarh Teodor (așa cum este tradus): Excelența Voastră, Președintele Federației Ruse, domnule Vladimir Putin!

Slavă și cinste ridicăm lui Dumnezeu în Troiță închinat, Care ne dă nouă, Întâistătătorilor și reprezentanților tuturor Bisericilor Ortodoxe Locale autocefale binecuvântare și o deosebită bucurie de la  întâlnirea oficială cu un lider politic, al cărei persoană pentru noi este onorabilă și plăcută.

Această vizită nu poartă un caracter formal, dar este  foarte importantă, sinceră în dragostea pentru Hristos și în înțelegerea reciprocă, în atmosfera bucuriei duhovnicești, care domină la solemnitățile, consacrate  aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei. Acest eveniment a determinat dezvoltarea istorică a națiunii. Primirea de către poporul rus a credinței și a bogăției tradiției patristice, care s-a înfăptuit la Creștinare încă în anul 988 în frunte cu sfântul întocmai cu apostolii cneazul Vladimir, a devenit un fundament puternic, pe care s-a fortificat sufletul rus. Trecând prin focul încercărilor, omul rus niciodată nu s-a temut să jertfească cu intelectualul său „ego” în numele colectivului „noi”, înscriind în cartea istoriei file de aur ale eroismului și sacrificiului.

Dorind să aducem omagiu istoriei multiseculare a prezenței creștinismului în Rusia, noi cu bucurie privim la Excelența Voastră, sufletul nostru este plin de veselie lăuntrică și de recunoștință, care generează în noi dispoziție de rugăciune. Noi ne rugăm fierbinte, dorind ca Domnul să vă dăruiască sănătate durabilă și plinătatea puterilor întru binele și prosperarea poporului rus evlavios.

Eu, multstimate domnule Președinte, sunt Patriarhul Alexandriei și al întregii Africi și reprezint acel popor ortodox, care locuiește în Africa, în 54 de țări, în 42 dintre care avem reprezentanțele noastre.

Noi activăm în Alexandria, în Cair, care astăzi trece prin momente atât de grele. De aceea eu în calitate de părinte duhovnicesc vă să nu uitați locurile noastre.

Vă mulțumesc mult încă odată.

V. Putin:Mulțumesc mult.

Kremlin.ru/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Enoriașii metocului rus din Beirut ajută la dezasamblarea blocajelor apărute după explozie

O delegație de creștini ortodocși din China a săvârșit un pelerinaj la Eparhia de Ekaterinodar și a cinstit memoria mitropolitului Victor (Sveatin)

Ajutoare umanitare din Rusia au fost aduse la biserica „Adormirea Maicii Domnului” distrusă de război din orașul sirian Zabadani

La metocul din Moscova al Bisericii Ortodoxe în America s-au desfășurat solemnitățile în cinstea aniversării a 50 de ani de la proslăvirea Cuviosului Gherman de Alaska

Președintele Rusiei l-a decorat pe episcopul de Moravice Antonii cu Ordinul Prieteniei

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a fost prezent la parada militară în cinstea aniversării a 75 de ani a Victoriei

Proiectele unui șir de eparhii ale Bisericii Ortodoxe Ruse vor primi sprijin din partea concursului de granturi al Președintelui Federației Ruse

De Ziua memoriei și tristeței Președintele Rusiei V.V. Putin și Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au vizitat biserica principală a Forțelor Armate ale Federației Ruse și complexul muzeal „Drumul memoriei”

Mitropolitul Kievului Vladimir a luat parte la solemnitățile din Eparhia de Dnepropetrovsk dedicate aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Întâistătătorul Bisericii Alexandriei i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhului Chiril pentru ospitalitatea din timpul solemnităților cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Întâistătătorul Bisericii Ierusalimului i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhului Chiril pentru ospitalitatea din timpul solemnităților cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

La Minsk s-a deschis expoziția „Imaginea lui Hristos în iconografia țărilor Europei de Est” dedicată aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Altele articole

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat artistei poporului din RSFSR E.S. Vasilieva cu prilejul jubileului

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat locțiitoarei Mânăstirii stavropighiale a Cuviosului Stefan de Mahra egumena Elisaveta (Jegalova) cu prilejul aniversării a 25 ani de nevoință în rang de egumenă la așezământul monahal

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul sărbătorii hramului la Mânăstirea Rusă „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” pe Athos

Condoleanțele Patriarhului în legătură cu decesul mitropolitului de Ekaterinodar și Kuban Isidor

Condoleanțele Patriarhului în legătură cu decesul viețuitorului Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie arhimandritul Gherman (Cesnokov)

Condoleanțele Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu tragedia din Beirut

Condoleanțele Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresate rudelor și apropiaților celor decedați în accidentul rutier de pe șoseaua „Tavrida” din Crimeea

Condoleanțele Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu decesul istoricului principal al Havanei Eusebio Leal

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica „Ilie Proorocul” din stradela Obydenski, orașul Moscova

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Albaneze cu prilejul aniversării întronizării