Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

De sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului „Donskaia” Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat Liturghia în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” în or. Smolensk

Versiune pentru tipar
1 septembrie 2013 19:37

La 1 septembrie 2013, în duminica a 10-a după Cincizecime, de sărbătoarea Soborului sfinților din or. Moscova și a Icoanei Maicii Domnului „Donskaia”, Preafericitul Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” în or. Smolensk.

În aceste zile, în regiunea Smolensk se desfășoară solemnitățile dedicate aniversării a 1150 de ani de la fondarea or. Smolensk și aniversării a 70 de ani de la eliberarea regiunii Smolensk de la ocupanții fasciști.

Împreună cu Sanctitatea Sa au slujit: episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcop de Smolensk şi Veazma Isidor, secretar responsabil al Cancelariei Patriarhiei Moscovei; egumenul Serafim (Amelcenkov), secretarul Eparhiei de Smolensk; ajutorul preşedintelui DREB protodiaconul Vladimir Nazarkin; şeful Serviciului de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii diaconul Alexandr Volkov, clerul Eparhiei de Smolensk.

La serviciul divin au fost prezenți: guvernatorul regiunii Smolensk A.V. Ostrovski, președintele interimar al Dumei din Smolensk N.N. Martynov, inspectorul federal principal pentru regiunea Smolensk O.V. Okuneva, primarul orașului Smolensk E.A. Pavlov, președintele Departamentului Sinodal informaţional V.R. Legoida; reprezentanții conducerii regiunii Smolensk și a orașului Smolensk, șefii de raioane și formațiuni municipale.

Printre cei care s-au rugat au fost elevii și studenții din instituțiile de învățământ mediu și superior ale regiunii, din gimnaziul și seminarul Eparhiei de Smolensk, locuitori ai Smolenskului și pelerini. 

Au cântat corul arhieresc al catedralei „Adormirea Maicii Domnului” (regent – E.G. Frolova) și corul de copii al gimnaziului ortodox din Smolensk (regent – O.N. Nikișina).

Predica înainte de Împărtășire a ținut-o protoiereul Gheorghe Urbanovici, rectorul seminarului teologic din Smolensk.

Serviciul divin a fost difuzat pe ecrane, instalate pe piața din fața catedralei și pe strada centrală a or. Smolensk.

După terminarea liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat cinul Te Deum-ului înainte de anul de învățământ al copiilor.

Înainte de oficierea Te Deum-ului, Patriarhul Chiril s-a adresat către cei prezenți cu o alocuțiune:

„Azi, la 1 septembrie, este începutul anului școlar. În acest an el a început cu ziua de duminică și azi, după Liturghia solemnă oficiată în pomenirea aniversării a 1150 de ani de la fondarea orașului Smolensk, noi săvârșim un Te Deum înainte de începutul anului de studii.

Noi ne rugăm pentru copiii noștri, pentru tineretul nostru, pentru elevii, pentru cei care studiază în instituțiile speciale de învățământ, institute și universități. Noi ne vom ruga pentru profesorii, educatorii, învățătorii lor. Ne vom ruga pentru toți cei care trudesc azi pentru obținerea cunoștințelor, ca mâine să slujim Patriei noastre.

Rugăciunea noastră trebuie să fie puternică, sinceră. În primul rând, fiecare dintre elevi și profesori trebuie să se roage pentru sine, pentru propriul colectiv, pentru cauza sa. Noi cu toții trebuie să-i susținem pe acei, care încep noul an școlar, ca Domnul să încline mila Sa către tineretul nostru, către copiii noștri, ca să-i izbăvească de ispite, de tentații, care descompun nu doar sufletul omenesc, dar și societatea umană; ca El să ne ajute să-L iubim pe Dumnezeu, Patria noastră; ca El să ne ajute să fim deschiși și prietenoși față de proprii tovarăși, colegi; ca El să ne învețe marea înțelepciune a vieții, care constă în faptul că mai fericit este a da lui Dumnezeu decât a lua (vezi: Faptele, 20:35); ca oamenii să fie buni, capabili să-și împărtășească cu alții resursele lor materiale, intelectuale, duhovnicești, pentru ca să completăm prin forța celor puternici neputința celor slabi, ca să fie justețe și colaborare bună între toți care pășesc azi pe calea studiilor, care își continuă calea și care mâine vor păși în viața independentă.

Să ne rugăm pentru elevii și învățătorii din Patria noastră. Amin”.

În timpul Te Deum-ului au fost ridicate rugăciuni: „că să se pogoare pe copiii aceștia duhul înțelepciunii și al minții, și să se deschidă mintea și vorba lor, și să se lumineze inimile lor pentru primirea îndreptării bunelor învățături”; „pentru ca să se semene în inimile lor începutul înțelepciunii, frica de Dumnezeu și așa zburdarea tinereții să fie alungată din inima lor, și să le lumineze mintea lor, ca să se depărteze de răutate și să săvârșească cele bune”, ”deschide-le mintea lor, ca să învețe și să înțeleagă și să memorizeze toate învățăturile bune și folositoare de suflet”.

După terminarea cântării Te Deum-ului, în numele clerului și al mirenilor Eparhiei de Smolensk Întâistătătorul a fost salutat de episcopul Isidor, care i-a adus în dar Sanctității Sale o farfurie-suvenir cu imaginea catedralei „Adormirea Maicii Domnului”, a sfinților Mercurii și Avramii de Smolensk.

Preafericitul Patriarh s-a adresat cu un cuvânt de răspuns:

„Vă felicit cordial cu ocazia zilei de duminică, zi de sărbătoare, când pomenim istoria orașului Smolensk și ridicăm Domnului rugăciunea pentru prezentul și viitorul lui. Cu un sentiment deosebit am oficiat azi serviciul divin sub bolțile catedralei „Adormirea Maicii Domnului” încă din motivul că pe parcursul la 25 de ani, practic în fiecare sâmbătă și duminică, cu mici excepții, precum și de sărbători, am oficiat aici servicii divine, acatiste și m-am rugat cu acei, care nu mai sunt.

Doar persoane aparte observ dintre numărul enoriașilor, care au fost aici, când circa 28 de ani în urmă am sosit în Smolensk. Însă în locul celor care au fost și au plecat, au venit alții. Sunteți cu mult mai mulți, aveți cu totul alte fețe, aveți o altă atitudine față de viață, față de lumea înconjurătoare. Sunteți oamenii veacului al XXI-lea și cum să nu aduceți mulțumiri Domnului și Preacuratei Maicii Lui, că în tot acest timp, în timpul încercărilor grele, Domnul pentru rugăciunile Ei nu ne-a lăsat, precum nu a lăsat nici slăvitul oraș Smolensk!”.

Mulțumindu-i episcopului Isidor pentru trude, Preafericitul Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Chiril a înmânat arhipăstorului de Smolensk o panaghie memorabilă. În dar catedralei Preafericitul Stăpân a transmis icoana Maicii Domnului „Destoinică ești” de pe Sfântul Munte Athos. Credincioșilor le-au fost împărțite iconițe ale chipului Maicii Domnului „Donskaia” cu binecuvântarea Patriarhului.

Apoi Preafericitul Patriarh Chiril a mers la catedrala „Botezul Domnului”. De pe balconul bisericii Prim sfințit ierarhul s-a adresat cu o predică către păstoriții, adunați la poalele dealului, pe care sunt situate catedralele „Adormirea Maicii Domnului” și „Botezul Domnului”.

În incinta catedralei „Botezul Domnului” Preafericitul Stăpân a înmânat distincții bisericești.

Pentru trudele multe păstorești și cu ocazia aniversării a 40 de ani de slujire în treaptă de preot, clericul catedralei „Adormirea Maicii Domnului” din or. Smolensk protoiereul Alexandr Melniciuk a fost decorat cu ordinul sfântului întocmai cu apostolii cneaz Vladimir de gradul III.

Pentru trudele sârguincioase păstorești și cu ocazia aniversării a 55 de ani din ziua nașterii, parohul bisericii în cinstea icoanei Maicii Domnului de Kazani din or. Gagarin, regiunea Smolensk, protoiereul Vladimir Titov, a fost decorat cu ordinul sfântului Serafim de Sarov de gradul III.

Pentru trudele sârguincioase pedagogice și cu ocazia aniversării a 55 de ani din ziua nașterii, șefa grădiniței ortodoxe de copii № 4 a Eparhiei de Smolensk I.V. Kaplina a fost decorată cu ordinul sfintei cuvioasei Eufrosinia, marea cneaghină a Moscovei, de gradul III.

În semn de binecuvântare pentru dragostea de copii și slujirea jertfelnică de mamă, mamele cu mulți copii: V.N. Nikitenkova, N.N. Hrapakova, I.A. Ghilganova, M.S. Semkovici, A.N. Astapene, G.L. Gladkova, E.Iu. Kalinina, O.V. Komandircik, M.G. Komarova, A.A. Kukurciuk, E.N. Pavlișova, A.M. Dolusova, O.V. Korjakiva și M.A. Fedorova au primiut distincții ale Patriarhului cu însemnele de mame eroine de gradul II.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie