Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul de salut al Patriarhului, adresat participanţilor la cel de al III-lea Congres general-bisericesc pentru slujire socială

Mesajul de salut al Patriarhului, adresat participanţilor la cel de al III-lea Congres general-bisericesc pentru slujire socială
Versiune pentru tipar
24 septembrie 2013 14:30

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a expediat mesajul de salut participanţilor la cel de al III-lea Congres general-bisericesc pentru slujire socială.

Organizatorilor, participanţilor şi oaspeţilor celui de al III-lea Congres general-bisericesc pentru slujire socială

Preasfinţia Voastră! Cinstiţi părinţi, dragi fraţi şi surori!

Salut cordial conducătorii departamentelor eparhiale pentru activitatea socială, surorile superioare şi duhovnicii asociaţilor de surori de caritate, coordonatorii proiectelor de caritate, care au sosit la Moscova din diferite regiuni ale Rusiei şi din ţările din străinătatea apropiată pentru participarea la cel de al III-lea congres pentru slujire socială.

Cu bucurie aş vrea să menţionez că în ultimii ani creşte numărul iniţiativelor în domeniul slujirii sociale, care devine nu doar domeniul unor nevoitori luaţi aparte, dar o activitate sistemică, organizată atât la nivel general-bisericesc, cât şi la cel eparhial şi parohial. În calitate de exemple pozitive ale proiectelor asemănătoare putem aminti activitatea de anul trecut al voluntarilor din oraşul Krymsk, precum şi colectarea mijloacelor, anunţată în august anul curent, pentru sinistraţii de pe urma inundaţiilor din Extremul Orient.

Vi s-a încredinţat o slujire responsabilă şi destul de complicată: în trudele voastre vă ciocniţi în mod regulat de nenorocirile omeneşti, de singurătate, de nearanjarea în viaţă. Şi datoriile voastre profesionale, dar mai ales – datoria creştină, constă în faptul ca să acordaţi ajutor de ordin duhovnicesc şi material tuturor celor osteniţi şi împovăraţi (Mt. 11:28), să manifestaţi pentru ei o grijă sinceră, să explicaţi oamenilor sensul încercărilor care i-a atins, să-i susţineţi prin compătimire şi rugăciune. Săvârşind fapte de milă, de asemenea sunteţi chemaţi să atrageţi la participarea în aceste acţiuni a enoriaşilor activi, să le mărturisiţi despre faptul că ei cu toţii în calitate de membri ai comunităţii unite a dragostei, fondată de însuşi Domnul, trebuie să poarte sarcina unii altora, ca să îndeplinească legea lui Hristos (vezi: Gal. 6:2).

Doresc tuturor participanţilor la congres discutări fructuoase, ajutorul lui Dumnezeu şi succese în slujirea voastră pentru cei apropiaţi.

Binecuvântarea Domnului să fie cu voi neschimbat.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII 

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei