Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul de salut al Patriarhului, adresat organizatorilor şi participanţilor la cel de al VIII-lea Festival pentru întreaga Ucraină al mass-media ortodoxe

Mesajul de salut al Patriarhului, adresat organizatorilor şi participanţilor la cel de al VIII-lea Festival pentru întreaga Ucraină al mass-media ortodoxe
Versiune pentru tipar
29 septembrie 2013 19:30

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a expediat un mesaj de salut mitropolitului Kievului şi al întregii Ucraine Vladimir, organizatorilor şi participanţilor la cel de al VIII-lea Festival pentru întreaga Ucraină al mass-media ortodoxe.

Preafericirii Sale, Preafericitului Vladimir, mitropolitului Kievului şi al întregii Ucraine, organizatorilor şi participanţilor la cel de al VIII-lea Festival pentru întreaga Ucraină al mass-media ortodoxe (30 septembrie – 4 octombrie 2013, lavra Pecerska „Adormirea Maicii Domnului”, or. Kiev) 

Preafericirea Voastră, cinstiţi părinţi, dragi fraţi şi surori!

„Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos” (1 Cor. 1:3). Salut cordial pe toţi cei adunaţi în aceste zile între zidurile străvechii lavre Pecerska de la Kiev pentru participarea la lucrările celui de al VIII-lea Festival pentru întreaga Ucraină al mass-media ortodoxe.

Pe spaţiul enorm al Rusiei istorice mass-media bisericeşti deja au devenit un mijloc important pentru mărturia creştină a adevărului evanghelic mântuitor. Cu toate acestea ele de asemenea sunt puterea, care contribuie la fortificarea unităţii credincioşilor, indiferent de locul lor de trai. Este îmbucurător să menţionăm aportul făcut de mass-media ortodoxe în redarea sărbătoririi aniversării a 1025 de ani de la Creştinarea Rusiei. Vă mulţumesc tuturor celor care aţi contribuit la aceste trude şi astfel aţi participat la împărtăşirea contemporanilor cu tradiţia duhovnicească a strămoşilor lor.

Astăzi practic asupra fiecărei persoane se prăbuşeşte zi de zi un torent colosal de informaţie de diferit ordin. Şi ei, ce călătoresc în oceanul evenimentelor şi opiniilor, îi este tot mai greu să găsească farul corect. O sumedenie de informaţie inutilă deseori ne privează de posibilitatea de a ne concentra asupra mişcărilor propriului suflet, de a chibzui asupra propriei vieţi. Tehnologiile creează o lume nouă, virtuală, însă ispitele şi tentaţiile sunt aceleaşi în acea lume, deoarece, conform spuselor apostolului Ioan, „pentru că tot ce este în lume: pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii” (1 In. 2:16). Fiind prezentă în spaţiul informaţional, Biserica mărturiseşte oamenilor despre dragostea Domnului faţă de neamul omenesc, despre faptul că „lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (vezi: 1 In. 2:17). Noi suntem chemaţi să arătăm lumii exemplul de înfruntare a indiferenţei, urii şi răutăţii. Sunt convins că conlucrarea în această cauză trebuie să fie una din sarcinile cele mai importante ale creştinilor ortodocşi, care îşi duc slujirea în domeniul informaţional.

Doresc tuturor participanţilor la festival activitate constructivă, discuţii profesioniste şi comunicare frăţească ce îmbogăţeşte reciproc.

Binecuvântarea Domnului să fie cu voi în permanenţă.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Mesajul de felicitare al Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse adresat Preafericitului Patriarh al Antiohiei și al întregului Răsărit Ioan al X-lea cu prilejul zilei numelui

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Krutitsy Iuvenalii cu prilejul aniversării a 85 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat episcopului de Orehovo-Zuevo Panteleimon cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la consfătuirea cu privire la pregătirea și desfășurarea acțiunilor dedicate aniversării a 800 de ani din ziua nașterii cneazului Alexandru Nevski

Mesajele de felicitare ale Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresate nou aleșilor șefi ai regiunilor Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat vicepreședintelui Consiliului de Securitate D.A. Medvedev în legătură cu aniversarea a 55 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat președintelui Fundației de copii din Rusia A.A. Lihanov cu prilejul aniversării a 85 de ani din ziua nașterii

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat directorului executiv principal al companiei „Rosneft” I.I. Sechin cu prilejul anuversării a 60 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Tashkent Vichentii cu prilejul aniversării a 30 de ani de la hirotonia arhierească