Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul de felicitare al Preafericitului Patriarh Chiril, adresat mitropolitului de Taşkent şi Uzbekistan Vichentii cu ocazia aniversării a 60 de ani din ziua naşterii

Mesajul de felicitare al Preafericitului Patriarh Chiril, adresat mitropolitului de Taşkent şi Uzbekistan Vichentii cu ocazia aniversării a 60 de ani din ziua naşterii
Versiune pentru tipar
4 octombrie 2013 10:00

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril l-a felicitat pe mitropolitul de Taşkent şi Uzbekistan Vichentii, şeful districtului mitropolitan de Asia Mijlocie, cu ocazia aniversării a 60 de ani din ziua naşterii.

Înaltpreasfinţiei Sale, Înaltpreasfinţitului Vichentii,mitropolitul de Taşkent şi Uzbekistan, şeful districtului mitropolitan de Asia Mijlocie,

Înaltpreasfinţia Voastră!

Vă salut cordial şi vă  felicit cu ocazia unui eveniment semnificativ în viaţa Dumneavoastră - aniversarea a 60 de ani din ziua naşterii.

Este îmbucurător faptul că în toată mulţumea de ascultări, pe care le-aţi  realizat în ani trecuţi, pildă de fapte bune aţi dovedit, în învăţătură neschimbare, cuviinţă (vezi: Tit. 2:7).

Cu bucurie întru Domnul mărturisesc că toate puterile vi le jertfiţi propovăduirii adevărurilor mântuitoare ale Evangheliei, învăţându-ne pe noi să lepădăm fărădelegea şi poftele lumeşti şi, în veacul de acum, să trăim cu înţelepciune, cu dreptate şi cu cucernicie; şi să aşteptăm fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu (Tit. 2:12-13).

Pentru trudele depuse şi cu ocazia aniversării a 60 de ani din ziua naşterii consider just să vă decorez cu ordinul cuviosului cneaz Daniil al Moscovei (gradul II).

Creatorul celor văzute şi celor nevăzute să încline mila Sa către Dumneavoastră, să vă dea bucurie duhovnicească, sănătate, bunăstare, succese în faptele bune şi să vă izbăvească de orice lucrul rău şi să vă mântuiască în Împărăţia Sa cerească (vezi: 2 Tim. 4:18).

Ajutorul necurmat al Mântuitorului nostru Cel cu Mari Daruri, pentru rugăciunile Maicii Sale Preacurate să fie cu Dumneavoastră în toate căile vieţii.

Cu dragoste întru Hristos

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII 

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Locțiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova a sfințit biserica cu hramul „Icoana Maicii Domnului de Kazan” din satul Dedinovo, regiunea Moscova

În Duminica a 14-a după Cincizecime Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfințit biserica cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Veshneaki, or. Moscova

A fost instituită distincța Departamentului Sinodal pentru problemele tineretului - medalia „Sfinții Binecredincioșii cneji pătimitori Boris și Gleb”

Președintele Departamentului Sinodal pentru binefacerea bisericească a înmânat o distincție bisericească președintelui Societății orbilor din toată Rusia

Mitropo9olitul de Krutitsy Iuvenalii: „Importanța aflării în Biserică întotdeauna a fost pentru mine hotărîtoare” [Interviuri]

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Tashkent Vichentii cu prilejul aniversării a 30 de ani de la hirotonia arhierească [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Sârbe cu prilejul aniversării a 90 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

În orașul Iaransk, regiunea Kirov, a fost marcată în rugăciuni cea de-a cincea aniversare a aflării moaștelor Sfântului Cuvios Matei al Iaranskului

Peste 500 de familii nevoiașe au primit de la Eparhia de Bishkek ajutoare alimentare din contul banilor colectați de către Departamentul Sinodal pentru binefacerea bisericească

Către 31 de eparhii au fost transmse produse alimentare pentru peste 6 mii de familii. Notă informativă din 6 august 2020 [Articol]

Nu scade numărul solicitărilor de ajutorare adresate proiectelor bisericești. Notă informativă din 20 iulie 2020 [Articol]