Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Egumenul Piotr (Eremeev): „Sarcina imediata a Bisericii Ruse este educarea a 30 000 de misionari”

Egumenul Piotr (Eremeev): „Sarcina imediata a Bisericii Ruse este educarea a 30 000 de misionari”
Versiune pentru tipar
30 octombrie 2013 21:39

La ultima ședință a Sfântului Sinod a fost aprobat Regulamentul cu privire la pregătirea specialiștilor în domeniile de activitate catehetică, misionară, socială și de tineret. Anume instituțiilor bisericești de învățământ le revine responsabilitatea pentru instruirea și perfecționarea lucrătorilor parohiali. Părerea sa privind dezvoltarea acestei direcții a învățământului profesional ne-o împărtășește rectorul Universității ortodoxe din Rusia, starețul mănăstirii stavropighiale „Sfântul apostol Petru” din Vysokoie egumenul Piotr (Eremeev).

Misionarul trebuie să fie cel mai bun dintre cei mai buni

- Cine este misionarul ortodox modern?

- La modul ideal, fiecare creștin botezat poate și ar trebui să fie un predicator al Evangheliei. În practică, numai aceia dintre noi, care posedă cunoștințe minime despre Ortodoxie și măcar o experiență initială de viață duhovnicească și zelul de a sluji lui Dumnezeu, desfășoară activitatea misionară atât de necesară acum.

Misiunea este una din cele mai importante obiective ale Bisericii, dar pentru realizarea cu succes a predicii este nevoie de a crea condiții pentru activitatea misionarilor înșiși. Prezența platformelor didactice este una din ele. Programele de instruire pentru formarea misionarilor există deja în mai multe seminare și putem remarca, cum influențează acest lucru asupra activizării și descoperirii potențialului mirenilor noștri.

Deseori se întâmplă, că alte programe de învățământ, de exemplu, cele de pregătire a lucrătorilor bisericiești în domeniul catehizării și al învățământului religios – cursuri de pe lângă biserici și mănăstiri sau studiile de pregătire a teologilor în instituțiile de învățământ superior, - de asemenea devin un stimulent al dezvoltării lucrării misionare. Și aceasta este bine. Dar, totuși, este mai corect să fie pregătiți oameni pentru slujirea aceasta concretă, ținându-se cont de toate particularitățile acesteia.

- Cum trebuie să fie instruiți acești specialiști?

- Acum au fost stabilite standarde de învățământ pentru pregătirea specialiștilor în slujirea bisericească și orice instituție de învățământ ortodox poate începe să lucreze în baza acestora.

Totodată, mi se pare foarte eficientă lucrarea diferitor cursuri de catehizare și a școlilor duminicale pentru maturi. Aceasta este o etapă inițială a învățământului ortodox, care ridică nivelul de competență al enoriașilor noaștri în probleme teologice și le permite să mărturisească despre Dumnezeu și Biserică. Anume din acest mediu apar viitori enoriași activi, inclusiv misionarii.

Într-un anume sens și componenta ortodoxă de învățământ a instituției noastre servește aceluiași scop. Obținând cunoștințe despre învățătura de credință și istoria Bisericii, viitorii economiști, juriști, psihologi, istorici, toți absolvenții noștri pot deveni ajutori ai Bisericii în activitatea de predicare a Evangheliei.

Atunci când în parohii vor apărea un număr suficient de misionari titulari, anume acești mireni educați în materie de credință vor fi primii lor asistenți.

- În conformitate cu decizia Patriarhului Chiril, în fiecare parohie trebuie să fie un misionar titular. Cine ar trebui să fie acesta – un misionar-predicator sau un organizator al activității misionare?

- Este evident că organizatorul slujirii misionare în parohie trebuie să fie el însuși un misionar de succes. În general, el trebuie să fie cel mai bun dintre cei mai buni, altfel el nu va putea deveni un exemplu nici pentru poporului lui Dumnezeu, nici pentru ajutorii săi.

Hotărârea Sfințitei Iierarhiei a Bisericii noastre despre includerea lucrătorilor slujiririi bisericești în posturile de titulari ai parohiilor permite construcția corectă a însăși structurii parohiale. Fiindcă fără o organizare corespunzătoare a activității parohiale e greu să contăm pe o ascensiune în dezvoltare. Un preot care nu are asistenți, care s-ar ocupa în fiecare zi de activitățile misionare, catehizare, sfera socială, este în imposibilitatea de a continua aceste lucruri de unul singur. Doar astăzi un preot nu este capabil fizic să le reușească pe toate. Cu atât mai mult în orașele mari, unde încă nu există nici biserici suficiente, nici preoți.

Obiectivul imediat al Bisericii Ruse este educarea a 30 000 de misionari

- Am putea încerca să calculăm câți misionari titulari ar trebui să pregătească instituțiile de învățământ pentru a satisface cererea Bisericii de predicatori ai Evangheliei? De exemplu, în Rusia există astăzi circa 30 000 de parohii, deci, dacă în fiecare parohie ar fi un misionar titular, în Biserică ar fi nevoie de 30 000 de misionari. Sau avem nevoie de misionari fără a-i raporta la numărul de parohii?

- Eu aș crede așa – nici o activitate misionară nu va fi fructuoasă, dacă ea nu este altoită la comunitatea creștină. O misiune separată de comunitate, de serviciile divine, de Tainele Bisericii este imposibilă. Când noi predicăm despre Hristos acolo, unde încă nu există nici biserică, nici o viață a comunității, în momentul primelor convertiri la Hristos a ascultătorilor noștri are loc nașterea acestei comunități, a acestei familii a lui Hristos.

30 000 de specialiști – este un număr mare, dar acestea sunt astăzi realitățile vieții noastre bisericești. Majoritatea compatrioților noștri au nevoie anume de o chemare misionară la Hristos. Inclusiv cei care intră uneori în biserică să aprindă o lumânare, dar nu cunosc Evanghelia și nici pe Mântuitorul său. De aceea în fiecare parohie trebuie să existe un misionar, el trebuie să fie un ajutor al parohului, trebuie să fie implicat în activitatea parohială și să lucreze pe tărâmul iluminării spirituale dincolo de împrejmuirile bisericii. De aceea – da, sunt convins, că sarcina imediată a Bisericii Ruse este să educe 30 000 de misionari, ca în fiecare parohie să fie câte un misionar și chiar mai mult decât atât.

- De cine depinde mai mult plasarea misionarilor în câmpul muncii – de parohii, sau această problemă trebui s-o rezolve întreaga Biserică?

- Comunitățile parohiale înșiși sunt chemate să contribuie la identificarea și promovarea din mediul lor și a viitorilor preoți, și a viitorilor misionari. Acest lucru este într-o măsură oarecare un indice al calității vieții duhovnicești a familiei parohiale. De aceea este mai bine dacă clerul și activiștii parohiei vor selecta și vor asigura pregătirea lucrătorilor slujirii bisericești.

Deocamdată, de cele mai multe ori comunitățile nu sunt pregătite pentru aceasta. De aceea avem un deficit de misionari. În practica mea deseori întâlnesc cazuri când parohii caută colaboratori pentru locurile vacante de misionari din bisericile lor. Ni se adresează cu asemenea rugăminți și nouă la universitate, iar noi, în măsura posibilităților, îi ajutăm. Dar în aceste cazuri întotdeauna este important să se realizeze înțelegerea reciprocă între clerul parohiei, paroh și specialistul nou venit. Dacă misionarul nu este discipol al parohiei, atunci pentru început va trebui să învețe a înțelege caracterul și ritmul noii sale comunități, el va trebui să devină cu adevărat un membru al comunității date. De altfel, aceasta nu va fi o preocupare doar a misionarului, ci și a părintelui paroh. Este o abordare greșită pur și simplu să angajezi un om pentru salariu și să aștepți, că el „va mări numărul de enoriași ai parohiei cu un procent anumit într-un interval anumit de timp”.

Deocamdată preotul de serviciu este totodată și „misionar titular”

- În practica Dumneavoastră ați întâlnit mulți misionari titulari?

- Nu prea mulți, atâta timp cât în parohii o astfel de slujire se realizează mai ales pe bază de voluntariat și în timpul liber. Nici așa nu e rău, dar aceasta nu va putea deveni un fundament puternic pentru o activitate misionară serioasă și permanentă. Voluntari pot și trebuie să fie, dar ei nu sunt lucrători parohiali, ci mai degrabă asistenți ai misionarului titular.

Aș putea să vă mai împărtășesc o observație. Deseori apar misionari, cateheți și organizatori ai activităților de tineret foarte buni anume în acele biserici, unde este organizat serviciul de zi al preoților. În acest caz misionarul, de exemplu, are posibilitatea de a se sfătui cu preotul, poate invita oameni la biserică pentru a discuta cu păstorul în orice moment. Apare concentrarea de care este nevoie, ritmul nesesar al vieții în parohie.

Cu regret, în unele cazuri preotul de serviciu este deocamdată și unicul misionar titular la parohie. Sper că situația se va schimba în curând.

- Totuși, la preotul de serviciu oamenii vin singuri, iar misionarii sunt, de fapt, acei mesageri care merg la oameni.

- Eu aș generaliza: în primul rând, după experiența mea, acei creștini, care vin ocazional la biserică în timpul din afara slujbelor să aprindă o lumânare – sunt oameni, care au nevoie de cuvântul predicatorului, misionarului. Cea mai mare parte dintre ei nu au idei elementare despre temeliile creștine ale vieții duhovnicești, despre Dumnezeu. Și astfel de oameni sunt foarte mulți. Ar fi straniu să mergi să predici pe străzi și bulevarde, atunci când chiar în biserica ta ai un suflet în căutarea adevăruui. De aceea la o biserica din oraș prezența preotului de serviciu și a colaboratorilor parohiali pregătiți cum se cuvine pentru a comunica cu oamenii care vin la biserică – este indiscutabil minimul activității misionare.

Desigur, acest lucru se deosebește de activitatea misionară din afara bisericii. În primul caz este vorba despre oameni neîmbisericiți, deși în mare parte botezați cândva, dar care, totuși, sunt dispuși spre conversație. Dar iată predica din afara bisericii necesită o mulțime de cunoștințe, aptitudini și o carismă aparte. Dar toate acestea împreună sunt un singur lucru – misionarism, predicarea Evangheliei.

- Sunt mulți reprezentanți ai clerului care ies din biserică pentru a predica?

- Fiecare preot face acest lucru aproape în fiecare zi, el merge la spitale, la pușcării, școli, sfințește case și locuri de lucru și pretutindeni predică. Fie că se află la o trebuință sau la o simplă întâlnire. Cineva din oamenii, la care noi venim, posibil, vede pentru prima dată un preot. Repet, noi toți, atunci când discutăm cu oamenii în viața de zi cu zi, suntem predicatori, martori ai lui Hristos cel Înviat.

- Câți misionari a pregătit Universitatea ortodoxă din Rusia în anii existenței sale?

- Universitatea ortodoxă din Rusia a fost înființată ca o intituție de învățământ superior care pregătește specialiști laici potrivit standardelor de stat. În anul 2011 Preafericitul Patriarh Chiril a luat decizia despre extinderea funcționalității universității, și acum avem două insituții de învățământ cu o singură bază. Universitatea ortodoxă din Rusia ca instituție de învățământ religios realizează pregătirea specialiștilor pentru slujirea bisericească, iar Institulul ortodox „Sfântul Ioan Teologul”, o structură laică care este parte componentă a Universității, fiind acreditat pe specialități de stat continuă să pregătească specialiști pentru direcțiile laice. În primul caz, la absolvire avem lucrători parohiali, în cazul al doilea sunt lucrători ai unor instituții de stat, private, iar uneori și bisericești.

În anul trecut de învățământ împreună cu școla activului ortodox de tineret „Credință și faptă” am învățat și lansat mai mult de 150 de specialiști în activități de tineret și slujire misionară. Asta fără a ține cont de specialiștii în cateheză și lucrătorii sociali. Majoritatea dintre ei au fost trimiși la învățătură de către parohiile din orașul Moscova. Pentru noi aceasta este extrem de important. Noi trebui să știm unde anume vor merge și pentru ce fel de lucru pregătim absolvenți. În timpul apropiat va fi anunțată înscrierea pentru programul ordinar de pregătire și perfecționare a specialiștilor.

- Care sunt planurile Universității ortodoxe din Rusia pentru pregătirea misionarilor în viitor?

- Ne propunem să continuăm instruirea a circa 150 de misionari și lucrători în sfera slujirii bisericești pe an. La moment, specialiști noștri lucrează la crearea Centrului de învățământ de la distanță pe direcțiile de slujire bisericească pentru mireni. Aceasta ne va permite să extindem considerabil posibilitățile și geografia studierii.

În orice caz, sperăm că fiecare dintre abslovenții noștri, în funcție de profilul de pregătire ales, bisericesc sau laic, va fi credincios lui Dumnezeu și va mărturisi fără sfială lumii despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

 

A discutat Alexandr Filippov

 

„Pravoslavie i mir”/Patriarchia.ru

 

 

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Comitetul didactic a organizat un seminar pentru profesorii de limbi slavonă bisericească și rusă

Auditorilor cursului științific de lecții „Krapivenskiy 4” a fost prezentat raportul „Neopăgânismul și clasa de mijloc”

În cadrul platformei științifice de lecții a Universității Ortodoxe Ruse a fost prezentată lecția „Ortodoxia și conservatorismul. Aspectele socio-politice și religioase ale conservatorismului”

De Ziua studențimii ruse la Moscova au fost pomeniți în rugăciuni lectorii și studenții universităților care au decedat în perioada pandemiei de coronavirus

A trecut la Domnul episcopul Arcadii (Afonin)

În regiunea Rovno a fost sfințit un nou locaș al Bisericii Ortodoxe din Ucraina ridicat în locul celui acaparat de schismatici

Două comunități ale Bisericii Ortodoxe din Ucraina care anterior au suferit de la atacurile raider ale schismaticilor au întâmpinat sărbătoarea Sfintelor Paști în locașuri sfinte nou construite

În regiunea Cernigov schismaticii au acaparat un sfânt locaș al Bisericii Ortodoxe din Ucraina

Adresarea Patriarhului către participanții la cel de-al VI-lea Congres general-bisericesc al misionarilor eparhiali [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mitropolitul de Minsk Veniamin s-a întâlnit cu șefii departamentelor de misionarism ale Exarhatului Belarus

Președintele Departamentului Sinodal pentru misionarism a condus consfătuirea online cu șefii departamentelor epariale de misiune

Departamentul Sinodal pentru misionarism a lansat cursul „Misiologia ortodoxă” pentru șefii departamentelor eparhiale de misionarism