Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril a vizitat schitul „Sfântul Ioan Botezătorul” de la Pustia Optina

Versiune pentru tipar
23 octombrie 2013 19:50

La 23 octombrie 2013 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, însoţit de mitropolitul de Kaluga şi Borovsk Climent şi guvernatorul Regiunii Kaluga A.D. Artamonov,  a vizitat schitul „Sfântul Ioan Botezătorul” de la Pustia Optina.

În biserica în cinstea Soborului Întâimergătorului şi Botezătorului Domnului Ioan, în numele călugărilor schitului, Sanctitatea Sa a fost salutat de şeful schitului Tihon (Borisov), care i-a adus în dar Întâistătătorului un tablou cu chipul cuviosului Ambrozie de la Optina la întâlnire cu credincioşii.

Preafericitul Stăpân s-a adresat către cei prezenţi cu  o alocuţiune:

„Părinte Tihon, şeful schitului! Dragi părinţi şi fraţi!

Aş vrea să vă mulţumesc cordial pentru întâlnirea caldă, pentru rugăciune. De fiecare dată, când calci pe  pământul marcat de nevoinţele sfinţilor, simţi cu inima că este un pământ deosebit.  Poţi să nu spui nimic despre acest loc, dar pe măsura apropierii de sfintele porţi simţi cu inima că este un loc deosebit. El păstrează nevoinţa duhovnicească a sfântului Ambrozie şi practic a tuturor stareţilor de la Optina.

Toate acestea mărturisesc despre faptul că energia duhovnicească, care este creată de oameni prin comunicarea cu Dumnezeu, nu moare, precum nu moare sufletul omenesc; şi cu cât este mai puternică această energie, cu atât ea influenţează mai mult asupra vieţii oamenilor. Nici un fel de spaţiu, nici un fel de timp nu pot fi piedică pentru acţiunea acestei puteri duhovniceşti, care nu cade din cer asupra persoanei, dar este o urmare a experienţei duhovniceşti a oamenilor, a jertfei lor în combinare cu harul lui Dumnezeu.

Noi simţim şi azi această putere duhovnicească a stareţilor – nu doar în operele lor, nu doar în scrisorile lor, nu doar în succesorii lor, dar şi de la atingerea de acel loc, unde ei au  trăit. Precum icoanele poartă în sine harul lui Dumnezeu, fiind obiecte materiale, exact la fel poartă harul în sine bisericile, chiliile, casele, chiar natura în care au trăit, au trudit, s-au rugat, şi-au purtat nevoinţa oamenii sfinţi, primind binecuvântare de sus.

De aceea voi trăiţi într-un loc deosebit. Aţi spus just că este concentrarea acelui rug, la care s-a încălzit Rusia. În pofida faptului că acest loc a fost distrus, profanat, el păstrează puterea sa duhovnicească. Dea Dumnezeu ca niciodată să nu vă obişnuiţi cu acest loc în sensul, ca el să nu devină pentru voi un loc comun, obişnuit, dar poate şi obositor; ca voi să simţiţi întotdeauna această încordare duhovnicească, energie duhovnicească, care este prezentă aici.

Viaţa oamenilor în schit este o viaţă deosebită. Dacă în mănăstire o mare parte din atenţie se acordă diverselor ascultări, aici, în primul rând, este rugăciune, nevoinţă duhovnicească, lucrul asupra propriei persoane, pocăinţă. Prin această rugăciune în schituri întotdeauna au crescut roade deosebite duhovniceşti.

Dea Dumnezeu ca şi acest schit „Sfântul Ioan Botezătorul”, concentrarea vieţii duhovniceşti a Pustiei Optina, să-şi păstreze puterea, să ajute celor, care vin încoace să vieţuiască sau pur şi simplu să se roage şi să se afle aici un anumit timp, să se împărtăşească de la nevoinţa duhovnicească a stareţilor de la Optina”.

În calitate de dar adus schitului Preafericitul Patriarh Chiril a transmis icoana cuviosului cneaz Daniil al Moscovei.

Apoi Întâistătătorul a vizitat chilia cuviosului Ambrozie de la Optina, apoi a luat cunoştinţă de mersul lucrărilor de restaurare din biserica în cinstea sfântului ierarh Lev Katanski şi a cuviosului Ioan Rylski şi din biserica de jos în cinstea Soborului Arhanghelului Mihail.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie