Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de sărbătoarea icoanei Maicii Domnului de la Kazani, ținută la catedrala “Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de sărbătoarea icoanei Maicii Domnului de la Kazani, ținută la catedrala “Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova
Versiune pentru tipar
4 noiembrie 2013 19:53

La 4 noiembrie 2013, de sărbătoarea icoanei Maicii Domnului de la Kazani, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Liturghia la catedrala “Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova. După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioși cu o predică.

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre! Cuvioși stăpâni, dragi părinți, frați și surori! Vă salut cordial pe toți și vă felicit cu ocazia sărbătorii în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani.

Această sărbătoare a fost fondată de la bun început în cinstea eliberării a lui Kitai-gorod, apoi a Kremlinului, iar apoi a Moscovei și a întregii Rusii de la  ocupanții străini. Această sărbătoare a fost instaurată în cinstea minunii, pe care Maica Domnului a arătat-o asupra armatei populare a lui Minin și Pojarski. Conform tuturor calculelor omenești și a raționamentelor umane nu era cu putință să reziste o țară divizată, care era ruptă de contradicții interne, de conflicte, de războaie fratricide, care s-a pogorât în bezna criminalității, a tâlhăriilor, care era gata să se dea cu ușurință în mâinile biruitorilor străini, iar aici, în Kremlin, să pună pe tronul țarist un prinț străin. Eroii noștri, care și-au dat viața în depărtatul an 1612 pentru eliberarea Rusiei – ei cu toții considerau cele întâmplate ca mila lui Dumnezeu, ca minunea Maicii Domnului. Probabil, anume atunci în societatea rusă a început să se întărească siguranța în faptul că țara noastră se află sub Acoperământul Maicii Domnului.

Într-adevăr, biruința obținută în anul 1612, pe care azi o pomenim și, mulțumită lui Dumnezeu, în a cărei cinste este instaurată o sărbătoare de stat a Federației Ruse – este o biruință percepută de mulți anume ca o manifestare a puterii lui Dumnezeu pentru mijlocirea Stăpânei noastre din Ceruri. Încrederea că țara noastră se află sub Acoperământul Maicii Domnului, creștea cu fiecare generație următoare de oameni, dar în special se întărea în anii de încercări strașnice.

Așa a fost în anul 1812, exact după 200 de ani de la terminarea Vremurilor Tulburi, când puternicul Napoleon, care a ocupat cea mai mare parte a Europei, și-a propus sarcina să distrugă Rusia. Când mai bine de 500 000 de ostași au pășit pe teritoriul Rusiei de atunci, multora li se părea că nu este cu putință să te opui unei astfel de puteri. Primele luni de război parcă demonstrau aceasta. Două armate rusești – una sub conducerea lui Barklai de Tolli, alta sub conducerea lui Bagration – se retrăgeau și cârtire era în rândurile armatei. Retrăgându-se până  la orașul Smolensk, armatele s-au unit. S-ar părea, iată aici se va săvârșii ceea ce e cel mai important, dușmanul va fi oprit, însă armata francezilor a suferit înfrângere și s-a retras spre Moscova. Atunci icoana Maicii Domnului de la Smolensk a fost adusă în armata lui Kutuzov. În fața acestei icoane s-a rugat în genunchi armata noastră în ajunul bătăliei de la Borodino, chemând în ajutor Maica Domnului și Ea din nou a revărsat bunăvoința Ei de mamă asupra pământului Rusiei. Chiar dacă dușmanul nu a fost oprit, însă el a fost distrus în plan duhovnicesc, nimicit moralicește și chiar cucerirea Moscovei nu a vindecat această depresie interioară, conștiința înfrângerii. Noi știm că de la câmpia Borodino a început eliberarea țării noastre în anul 1812.

Apoi o încercare strașnică – Cel de al doilea război mondial, Războiul pentru apărarea Patriei. S-ar părea, conform tuturor legilor, țara noastră trebuia să fie distrusă. Dușmanul care ne întrecea de multe ori după putere, în câteva săptămâni a ajuns la capitala Patriei noastre. Dar aici, după cum știm, s-a manifestat nu doar talentul conducătorilor noștri militari, curajul ostașilor noștri, dar întreaga țară s-a ridicat la rugăciune, chemând în ajutor Maica Domnului în fața icoanei Ei de la Kazani, în fața căreia s-a săvârșit minunea izbăvirii în anul 1612. În ciuda tuturor calculelor dușmanului groaznic, în ciuda tuturor închipuirilor omenești despre raportul de forțe, armata noastră cu minunea lui Dumnezeu și cu marele său curaj a aruncat dușmanul de la zidurile Moscovei. Noi știm că necontenit, în biserici și în casele oamenilor, se ridicau rugăciuni către Preacurata Maică a lui Dumnezeu pentru izbăvirea pământului nostru și noi credem că din nou, cu mijlocirea Ei, Domnul a distrus planurile viclene ale dușmanului și țara noastră și-a păstrat independența.

Nu doar de perioada de război, de anii îngrozitori ai bătăliilor, dar și de vremuri pașnice sunt legate momente decisive în viața Patriei noastre. Finalul secolului al XX-lea ar fi putut să se întoarcă printr-o bătălie sângeroasă, un nou război civil în  groaznicul an 1993. Atunci, la rugămintea conducerii Bisericii, din galeria Tretiakov a fost scoasă icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Vladimir și în catedrala de la Elohovo, precum și în jurul ei, mii și mii de oameni au rugat-o pe Maica Domnului să nu permită conflictul civil și războiul civil. Și rugăciunea a fost auzită. Deși s-a vărsat sânge, însă a fost sânge puțin în comparație ce acel sânge, care s-ar fi putut vărsa pe întregul teritoriu enorm al Rusiei, ducând definitiv la pierzanie țara noastră.

Și în vremurile următoare, la fel de hotărâtoare, noi cu toții ne-am rugat Maicii Domnului pentru salvarea Rusiei – când vedeam înjosirea acesteia, când vedeam cum se fură și se distrug bogățiile ei, cum sărăcește poporul ei, cum pierde puterea conducerea țării. Se părea că mai este puțin și Rusia nu va mai exista în  vremuri pașnice, noi ne rugam Preasfintei Stăpânei noastre și în biserici, și în mănăstiri, și în rugăciuni personale. Credem că și în această perioadă groaznică de la finele secolului al XX-lea Maica Domnului din nou va fi cu poporul său.

Noi suntem sub Acoperământul Ei și Ea va întinde asupra țării noastre, asupra întregii Rusii istorice acest Acoperământ atâta timp, până când noi singuri nu ne vom lepăda de el. Dacă vom distruge credința noastră, dacă vom spune că puterea lui Dumnezeu nu înseamnă nimic pentru noi, dacă vom spune că nu credem în această putere, că nădăjduim doar în noi - anume în acel moment Acoperământul va fi luat. Să ne păzească Domnul de faptul ca vreodată să se întâmple acest lucru, deoarece neprevăzut va deveni destinul Rusiei.

Astăzi, în această zi minunată, noi ne rugăm Maicii Domnului pentru faptul ca Ea niciodată să nu ia de la Patria noastră Acoperământul Său, ca Ea să fie îngăduitoare față de păcatele noastre, față de întunecarea minții noastre, față de cuvintele noastre deloc deștepte și deseori răutăcioase; ca prin dragostea Sa maternă să ne apere de dușmani văzuți și nevăzuți, exteriori și interiori, păstrând poporul nostru, întreaga Rusie istorică în unitate, păstrând credința ortodoxă în inimile oamenilor noștri.

Astăzi, de ziua sărbătoririi icoanei Maicii Domnului de la Kazani, de Ziua unității naționale, în Manej se deschide expoziția „Rusia ortodoxă” organizată de Biserica noastră în comun cu orașul Moscova pe parcursul mai multor ani.  De fiecare dată noi aducem la această expoziție relicve sfinte, deoarece, luând cunoștință de diverse aspecte ale vieții poporului nostru, oamenii simțeai necesitatea și de a se ruga. Situând relicva sfântă în centrul expoziției, noi îi conferim un conținut nu doar intelectual și emoțional, dar, în primul rând, duhovnicesc.

De această dată, din orașul Kostroma a fost adusă icoana făcătoare de minuni a Maici Domnului „Feodorovskaia”. În acest an noi sărbătorim aniversarea a 400 de ani de la fondarea dinastiei Romanov.  Anume cu această icoană – nu este o copie, este originalul -  a fost binecuvântat pentru domnie primul țar din dinastia Romanov - Mihail Feodorovici Romanov. Este o mare relicvă sfântă a întregului nostru pământ, deoarece în fața ei s-au rugat și atunci, când l-au ales pe țar, când era uns pentru domnie, dar și în anii ulteriori. Noi știm că de dinastia Romanov sunt legate realizările țării noastre, datorită cărora Rusia a devenit unul din cele mai puternice state de pe planetă. Și astăzi, amintindu-ne această istorie cu durata de 400 de ani, fără a uita că fiecăruia din dinastia Romanov, care s-a urcat pe tronul rus, i-au fost caracteristice și slăbiciuni, și greșeli, dar parcă făcând totalurile istoriei de 400 de ani, noi spunem: era o istorie glorioasă a Patriei noastre și ea, de asemenea, se săvârșea sub acoperământul Maicii Domnului. Astăzi rugăciunea noastră este pentru Patria noastră, pentru întreaga Rusie istorică, pentru statul Rus, pentru ca Domnul să păstreze întregul nostru popor, toate popoarele Rusiei în unitate duhovnicească și coeziune de idei, Biserica noastră în unitate și putere, ca sub Acoperământul Maicii Domnului noi să ne dezvoltăm, devenind mai puternici în plan duhovnicesc și material. Cred că Stăpâna Cerurilor ne va ajuta nouă, întregului nostru popor, deoarece nu a secat în adâncurile  pământului Rus credința ortodoxă, dragostea pentru Maica Domnului, rugăciunea fierbinte către Ea. Pentru mijlocirea Ei să păstreze Domnul Sfânta Rusie și credința ortodoxă pentru mulți și fericiți ani. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Copia Icoanei Adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Pecerska din Pskov a fost adusă în punctul cel mai de est al Rusiei

O copie exactă a Crucii de la Godenovo va fi creată pentru Districtul mitropolitan din Kazahstan

La Mănăstirea stavropighială de călugărițe „A Zămislirii” din Moscova a avut loc sărbătorirea aniversării a 20 de ani de la aducerea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Milostiva” în acest așezămînt monahal

Ierarhi și clerici de la șase Biserici Ortodoxe Loocale au luat parte la slujba dumnezeiască în cinstea sărbătorii hramului la biserica cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor scîrbiți” din strada Bolșaia Ordînka, or. Moscova

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse au luat parte la forumul interregional din Groznîi

La noua emisiune a postului „Radio Kalmîkii” vor lua parte reprezentanți ai comunităților ortodoxă, budistă și musulmană

De sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de Kazan locțiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova a condus slujba dumnezeiască la Mănăstirea Novodevici din or. Moscova

De Ziua unității poporului Președintele Rusiei și Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse au depus flori la monumentul lui Cuzma Minin și Dmitrii Pojarski din Piața Roșie

Expoziția „Rusia ortodoxă. Istoria mea. Dinastia Romanov” se va desfășura la Krasnodar

Expoziția „Rusia ortodoxă. Istoria mea. Dinastia Romanov” s-a deschis la Sanct-Petersburg

Expoziția „Rusia Ortodoxă. Istoria mea. Dinastia Romanov” va fi desfășurată la Petersburg

Masa rotundă „1612-2013. Cunoaște trecutul, trăind prezentul, gândește la viitor” s-a desfășurat la Camera obștească a Rusiei

Altele articole

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită cu prilejul aniversării întronării Sfîntului Ierarh Tihon după Te-Deum-ul săvîrșit la Mănăstirea Donskoi

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlinul Moscovei

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfîntului Ierarh Filaret al Moscovei după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de Kazan după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” din Kremlinul Moscovei

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala epsicopală „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” din or. Rostov-pe-Don

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Duminica a 18-a după Cincizecime după Dumnezieasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea de călugări Svenski

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra Sfântului Alexandru Nevski din Sankt-Petersburg

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea stavropighială „Acoperământul Maicii Domnului”

Predica Patriarhului rostită după slujba dumnezeiască de seră săvârșită în ajunul sărbătorii Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu la biserica „Sfântul Binecredinciosul cneaz Igor al Cernigovului” din Peredelkino