Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul de felicitare al Preafericitului Patriarh Chiril, adresat mitropolitului de Vladivostok Veniamin cu ocazia aniversării a 75 de ani din ziua naşterii

Mesajul de felicitare al Preafericitului Patriarh Chiril, adresat mitropolitului de Vladivostok Veniamin cu ocazia aniversării a 75 de ani din ziua naşterii
Versiune pentru tipar
8 noiembrie 2013 15:30

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a expediat un mesaj de felicitare mitropolitului de Vladivostok şi Primorie Veniamin cu ocazia aniversării a 75 de ani din ziua naşterii.

Înaltpreasfinţiei Sale, Înaltpreasfinţitului Veniamin, mitropolitului de Vladivostok şi Primorie

Înaltpreasfinţia Voastră!

Acceptaţi felicitările mele cordiale cu ocazia sărbătoririi unei date marcante în viaţa Dumneavoastră - aniversarea a 75 de ani din ziua naşterii.

Încă în anii tinereţii aţi auzit chemarea lui Dumnezeu „dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie,  Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (vezi: Mt. 16:24, In. 14:6) şi cu bucurie aţi răspuns la ea, alegând calea slujirii Domnului nostru Iisus Hristos. Absolvind cu succes şcolile teologice de la Moscova, v-aţi continuat trudele pe tărâmul ştiinţific şi profesoral, iar după trecerea unui anumit timp aţi urcat la treapta de diacon, iar apoi la cea de preot.

Cu pronia minunată şi nespusă a Stăpânului Cerurilor, Dumneavoastră aţi fost ridicat la sfeşnicul înalt al slujirii apostoliceşti, ca să răspândiţi cuvântul lui Dumnezeu, să întăriţi poporul în credinţă, cuvioşie şi dragoste în Hristos. Mai bine de douăzeci de ani purtaţi grijă părintească pentru păstoriţii Eparhiei de Vladivostok, încredinţaţi Dumneavoastră, manifestând pildă de a fi înaintea lui Dumnezeu lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul adevărului (vezi: 2 Tim. 2:15). În această perioadă  îndelungată aţi reuşit să faceţi destule pentru dezvoltarea unei vieţi bisericeşti depline într-o regiune atât de importantă pentru ţara noastră. În timpul vizitei mele în regiunea Primorie din anul trecut, eu cu bucurie am putut vedea roadele activităţii Dumneavoastră arhipăstoreşti.

Pentru trudele depuse de Dumneavoastră întru binele Bisericii lui Hristos şi în legătură cu aniversarea marcată, consider just să fiţi învrednicit de ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul I.

Împărtăşind în rugăciune bucuria solemnităţii de azi, vă doresc din suflet puterea forţelor sufleteşti şi trupeşti, vioiciunea duhului, pace şi ajutorul lui Dumnezeu în slujirea de mai departe lui Dumnezeu.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII 

 

 

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei