Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul de felicitare al Preafericitului Patriarh Chiril, adresat mitropolitului de Vladivostok Veniamin cu ocazia aniversării a 75 de ani din ziua naşterii

Mesajul de felicitare al Preafericitului Patriarh Chiril, adresat mitropolitului de Vladivostok Veniamin cu ocazia aniversării a 75 de ani din ziua naşterii
Versiune pentru tipar
8 noiembrie 2013 15:30

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a expediat un mesaj de felicitare mitropolitului de Vladivostok şi Primorie Veniamin cu ocazia aniversării a 75 de ani din ziua naşterii.

Înaltpreasfinţiei Sale, Înaltpreasfinţitului Veniamin, mitropolitului de Vladivostok şi Primorie

Înaltpreasfinţia Voastră!

Acceptaţi felicitările mele cordiale cu ocazia sărbătoririi unei date marcante în viaţa Dumneavoastră - aniversarea a 75 de ani din ziua naşterii.

Încă în anii tinereţii aţi auzit chemarea lui Dumnezeu „dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie,  Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (vezi: Mt. 16:24, In. 14:6) şi cu bucurie aţi răspuns la ea, alegând calea slujirii Domnului nostru Iisus Hristos. Absolvind cu succes şcolile teologice de la Moscova, v-aţi continuat trudele pe tărâmul ştiinţific şi profesoral, iar după trecerea unui anumit timp aţi urcat la treapta de diacon, iar apoi la cea de preot.

Cu pronia minunată şi nespusă a Stăpânului Cerurilor, Dumneavoastră aţi fost ridicat la sfeşnicul înalt al slujirii apostoliceşti, ca să răspândiţi cuvântul lui Dumnezeu, să întăriţi poporul în credinţă, cuvioşie şi dragoste în Hristos. Mai bine de douăzeci de ani purtaţi grijă părintească pentru păstoriţii Eparhiei de Vladivostok, încredinţaţi Dumneavoastră, manifestând pildă de a fi înaintea lui Dumnezeu lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul adevărului (vezi: 2 Tim. 2:15). În această perioadă  îndelungată aţi reuşit să faceţi destule pentru dezvoltarea unei vieţi bisericeşti depline într-o regiune atât de importantă pentru ţara noastră. În timpul vizitei mele în regiunea Primorie din anul trecut, eu cu bucurie am putut vedea roadele activităţii Dumneavoastră arhipăstoreşti.

Pentru trudele depuse de Dumneavoastră întru binele Bisericii lui Hristos şi în legătură cu aniversarea marcată, consider just să fiţi învrednicit de ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul I.

Împărtăşind în rugăciune bucuria solemnităţii de azi, vă doresc din suflet puterea forţelor sufleteşti şi trupeşti, vioiciunea duhului, pace şi ajutorul lui Dumnezeu în slujirea de mai departe lui Dumnezeu.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII 

 

 

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat directorului Muzeului de Stat „Ermitaj” M.B. Piotrovskii cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii

Cuvîntul de salut al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită la biserica „Sfînta Mare Muceniță Ecaterina” din Vspolie

Stenograma cuvîntărilor președintelui Guvernului Federației Ruse D.A. Medvedev și Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința de totalizare a Consiliului de tutelă al Fundației pentru reconstrucția Mănăstirii „Noul Ierusalim”

Condoleanțele Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu asasinarea, în Siria, a doi preoți ai comunității armeano-catolice

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat regizorului Emir Kusturica cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii

Alocuțiunea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la cea de-a XIX-a ceremonie de înmînare a premiului Fundației internaționale pentru unitatea popoarelor ortodoxe

Cuvîntul de salut al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul” cu prilejul sosirii Patriarhului Ierusalimului Teofil

Cuvîntul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la întîlnirea cu slujitorii Sfîntului Altar hirotoniți de către el

Cuvîntarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la cel de-al II-lea Summit din Baku al liderilor religioși ai lumii

Mesajul de salut al Patriarhului adresat participanților la cel de-al IX-lea Congres general-bisericesc pentru slujirea socială