Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril a oficiat la catedrala „Hristos Mântuitorul” un Te Deum la început de an nou

Versiune pentru tipar
31 decembrie 2013 22:39

La 31 decembrie 2013, cu câteva ore înainte de începerea Anului Nou, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat un Te Deum la început de an nou la catedrala „Hristos Mântuitorul”.

Înainte de începerea Te Deum-ului, Întâistătătorul  Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către păstoriți cu o predică.

Împreună cu Sanctitatea Sa au slujit: episcopul Filaret (Karagodin); episcopul Serafim (Zaliznitski); episcopul de Dmitrov Feofilact, locţiitor la mănăstirea stavropighială de călugări „Sfântul apostol Andrei”, or. Moscova; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Podolsk Tihon, preşedintele Direcției financiar-economice a Patriarhiei Moscovei; episcopul de Orehovo-Zuevo Panteleimon, preşedintele Departamentului Sinodal pentru caritatea bisericească şi slujirea socială; episcopul de Voskresensk Sava, locţiitor la mănăstirea stavropighială Novospasski; protoiereul Mihail Reazantsev, clucerul catedralei „Hristos Mântuitorul”; clerici ai catedralei. În cinul Te Deum-ului pentru început de noul an au fost incluse rugăciuni  în ectenia stăruitoare pentru înmulțirea iubirii și dezrădăcinarea urii și a toată răutatea, precum și pentru vindecarea celor care au avut de suferit de pe urma teroriștilor:

"Încă ne rugăm Ție, Domnului Dumnezeului nostru, și auzi glasul rugăciunilor noastre și miluiește locuitorii orașelor și ai țării noastre de la această voință rea și de la faptele oamenilor, care în răutatea demonicească se află, și păzește-i întregi și neînvinși de toate caznele diavolești și de orice situație rea, dă-le sănătate cu mulți ani, Te rugăm toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește":

"nu vrei moartea păcătoșilor, dar dacă se vor pocăi, vii vor fi, iartă-i și miluiește-i pe robii Tăi ce se află în suferință, răniți fiind de voința rea a oamenilor ce se află în întunecarea minții, vindecă-i de boli, tămăduiește-le de patimi sufletele și trupurilor robilor Tăi aflați în suferință, și precum pe fiica lui Iair de pe patul bolii ai ridicat-o și sănătoasă ai făcut-o, Te rugăm, milostive Doamne, auzi-ne și ne miluiește";

"aranjează lumea aceasta întru slava Ta, fă ca să iubim toată făptura ei dumnezeiască, iar celor care se opun adevărului Tău și care cuprinși de răutate sunt, să se întoarcă la Tine și să mărturisească credința și dragostea cea adevărată, Te rugăm pe Tine, Atotțiitorule, auzi-ne și ne miluiește";

"ne-ai dat poruncă Ta nouă, ca să iubim pe Dumnezeul nostru și pe aproapele nostru, fă ca ura, vrajba, obidele, camăta și alte fărădelegi să se curme, iar dragostea cea desăvârșită să  domine în  inimile noastre, Te rugăm aceasta, Mântuitorule nostru, auzi-ne și ne miluiește".

De asemenea a fost citită o rugăciune specială: "Stăpânul vieții noastre, Domnule Dumnezeul nostru, Izvorul vieți și al nemuririi, Creatorul la toată făptura văzută și nevăzută, Care ai pus vremurile și anii prin puterea Ta și pe care le conduci prin pronia Ta preaînțeleaptă și preabună. Către Tine, Domnul Cel Multdarnic venim, cu inimă înfrântă spovedind păcatele și fărădelegile noastre, cu care Te-am mâniat în toate zilele vieții noastre, ai îngăduit ca prin atacurile și rănirile de la diavol să fim loviți. Preamilostive și Atotputernice, nu te mânia pe noi până la sfârșit! Fii milostiv nouă, Te roagă Biserica Ta, al cărei conducător și făcător al mântuirii noastre este Iisus Hristos. Întărește-ne în dreapta credință prin puterea Ta, celor rătăciți luminează-le ochii minții prin lumina Ta Dumnezeiască ca să înțeleagă adevărul Tău, înmoaie-le încrâncenarea inimii, potolește vrajba și neorânduiala, ridicată prin puterea diavolească în Patria noastră, ca toți să te cunoască pe Tine, Domnule și Mântuitorul nostru. Nu întoarce fața Ta de la noi, Doamne, dă-ne nouă bucuria mântuirii Tale. Pomenește milele pe care le-ai arătat părinților noștri, schimbă mânia Ta pe milă și dă-ne ajutor celor care na aflăm în scârbire. Mulțumiri îți aducem Ție pentru darurile Tale, pe care le-ai revărsat în vremurile trecute ale vieții noastre, Te rugăm, Atotdarnicule Doamne! Binecuvântează cununa anului ce vine prin bunăvoința Ta".

Cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, aceste rugăminți și rugăciuni au fost ridicate în toate sfintele locașuri ale Bisericii Ortodoxe Ruse în legătură cu actele teroriste săvârșite în Volgograd și Piatigorsk.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele materiale video

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

În Duminica Vameșului și a Fariseului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

La cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

În Duminica după Nașterea Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezieasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Vecernia Mare în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Santitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”