Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril la catedrala „Adormirea Maici Domnului” în Kremlin de ziua pomenirii sfântului ierarh Petru, al întregii Rusii făcător de minuni

Predica Preafericitului Patriarh Chiril la catedrala „Adormirea Maici Domnului” în Kremlin de ziua pomenirii sfântului ierarh Petru, al întregii Rusii făcător de minuni
Versiune pentru tipar
3 ianuarie 2014 16:27

La 3 ianuarie 2014, de ziua pomenirii sfântului ierarh Petru, al întregii Rusii făcător de minuni, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie la catedrala „Adormirea Maici Domnului” în Kremlin, or. Moscova, unde se odihnesc cinstitele moaște ale sfântului ierarh. După încheierea serviciului divin, Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioși cu o predică.

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre! Dragi părinți, frați și surori! Pe voi pe toți vă felicit cu ocazia unei mari zile pentru noi – pomenirea sfântului ierarh Petru, mitropolitul Kievului, al Moscovei și al întregii Rusii.

Este minunat faptul că primul serviciu divin al noului an se săvârșește aici, la catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, fondată de sfântul ierarh Petru. Este minunat faptul că are loc de ziua pomenirii lui – căci dacă nu ar fi existat mitropolitul Petru, nu ar fi fost Moscova capitală a unui mare stat. La rugămintea marelui cneaz Ivan Kalita sfântul ierarh a venit încoace din Vladimir de pe râul Kleazma, care a fost  capitala provizorie a Rusiei cu ocazia faptului că orașul Kiev era ocupat de tătari, iar apoi pur și simplu devastat; și Vladimir, fiind capitala provizorie, a jucat un rol important al unui loc de protecție pentru curtea marelui cneaz și al mitropolitului.

Sfântul ierarh Petru a primit toiagul de slujire de Prim sfințit în acel moment, când Patria noastră era în deplină devastare, iar capitala ei era distrusă. După urcarea în treapta de mitropolit al întregii Rusii, sfântul ierarh Petru a venit la Kiev, crezând că acolo, la Sfânta Sofia, el va locui și va conduce Biserica Rusă. Dar nu a reușit, deoarece zidurile Kievului au fost distruse și arse, nomazii și diferite persoane rele organizau năvăliri, orașul era devastat. De aceea sfântul ierarh Petru a trecut cu traiul la Vladimir, unde deja își avea sediul marele cneaz, iar apoi la Moscova. În scurt timp după aceea, când pașii sfântul ierarh s-au atins de acest loc, Moscova a  devenit și locul sediului marelui cneaz.

Pentru a afirma orașul în calitate de capitală a întregii Rusii, sfântul ierarh a pus piatra de temelie a acestei mărețe biserici. Nu i-a fost sortit să o vadă, dar din ceruri el vede slava acestui loc, el vede că copilul său – catedrala „Adormirea Maicii Domnului” - a devenit centrul vieții duhovnicești, și nu doar, al Rusiei. Aici au urcat la domnie marii cneji, țari și împărați. Aici s-au săvârșit cele mai importante fapte, aici erau  ridicați la tronul întregii Rusii de la început mitropoliți, iar apoi Patriarhi. Aici erau ridicare rugăciuni în zilele mari și pline de bucurie; tot aici, în Kremlin, răsuna clopotul, adunând credincioșii pentru rugăciune în anii grei de încercare.

Prin minunea Domnului catedrala a fost păstrată, precum a fost păstrat, cu excepția mănăstirilor sale, și Kremlinul. A fost păstrată în anii grei ai ateismului și de aceea fiecare dintre noi cu un sentiment aparte intră sub aceste bolți sfințite. Aici se află toată istoria noastră, aici se află toate relicvele noastre sfinte, aici bate inima Rusiei istorice și, după mila lui Dumnezeu, azi, ca și în secolele trecute, se află catedra întregii Rusii, actualmente condusă de Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii. Este minunat faptul, după cum am menționat, că serviciile divine conduse de Patriarh încep în noul an de ziua pomenirii sfântului ierarh Petru, pe acest loc istoric.

Mă adresez de aici către întreaga Rusie istorică – către Rusia, Ucraina și Belarus, către celelalte țări, în care trăiește prin tradiția sa duhovnicească culturală Sfânta Rusie. Vă rog să păstrați acea unitate duhovnicească, al cărei fondator a fost sfântul întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir, acea unitate, care a fost păstrată de ierarhii Bisericii Ruse, inclusiv de sfântul ierarh Petru. Nu este întâmplător că sfântul ierarh și-a dat întreaga viață pentru a păstra această unitate. El întreprindea călătorii prin eparhiile Rusiei devastate, el îi împăca pe cnejii feudali înnebuniți, el trezea sentimentul dragostei față de unica Patrie, el se străduia să-i împace pe toți, pentru ca Rusia să acumuleze puteri și să dea jos jugul străin. Marea lui faptă jertfelnică este răspunsul tuturor celor care spun că nu este nimic comun între Rusia și Ucraina, că istoria Rusiei începe mai că din secolul al XVII-lea. Este răspunsul tuturor celor, care consideră că Biserica în Ucraina și în Rusia sunt două diferite Biserici. Este una singură Biserică a Sfintei Rusii, întărită prin jertfele sfântului ierarh Petru, ale sfântului ierarh Alexii, ale marilor sfinți din lavra Pecerska de la Kiev, ale sfântului cuviosului Serghie de Radonej. Noi credem că această unitate duhovnicească va păstra întreaga Rusie istorică de paguba duhovnicească, de ispite, de noua închinare la idoli, de încălcarea legilor lui Dumnezeu. Ea nu ne va permite ca pentru o farfurie de supă să ne vindem întâietatea noastră duhovnicească de primi născuți. Noi ne rugăm sfântului ierarh Petru ca el, stând în fața lui Dumnezeu, să încline mila Sa către Rusia istorică – către Rusia, Ucraina și Belarus.

Astăzi aș vrea să înmânez decretul cu privire la numirea mitropolitului Pavel în calitate de mitropolit de Minsk şi Slutsk, exarh Patriarhal al întregii Belarus. Scumpe stăpâne, din toată inima vă doresc ajutorul lui Dumnezeu în cârmuirea păstorească a Rusiei Albe, precum și în păstrarea unității Bisericii noastre, în păstrarea unității Rusiei istorice, care, în pofida multor slăbiciuni și devastări, inclusiv în secolul al XX-lea, continuă să rămână o putere duhovnicească și civilizațională mare a lumii contemporane. Să vă ajute Dumnezeu să cârmuiți drept cuvântul adevărului lui Dumnezeu.

Vă felicit, dragii mei, cu ocazia sărbătorii!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou