Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril: Multele mii de oameni ce stăteau pentru închinare la Darurile magilor mărturisesc despre credința fierbinte a poporului nostru

Preafericitul Patriarh Chiril: Multele mii de oameni ce stăteau pentru închinare la Darurile magilor mărturisesc despre credința fierbinte a poporului nostru
Versiune pentru tipar
19 ianuarie 2014 18:35

La 19 ianuarie 2014, de sărbătoarea Sfinta Arătare a lui Dumnezeu – Botezul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie a sfântului ierarh Vasile cel Mare și rânduiala sfințirii mari a apei la catedrala în cinstea Botezului Domnului în Elohovo, or. Moscova.

Adresându-se către credincioși prin cuvintele predicii, Preafericitul Patriarh Chiril a adus multiple pilde din Testamentul Vechi și cel Nou, care mărturisesc despre faptul că harul lui Dumnezeu acționează asupra oamenilor, inclusiv prin intermediul obiectelor materiale.

ˮÎn lumea noastră și în viața noastră totul este în interconexiune – cele duhovnicești și cele materiale și noi știm cu exactitate că fără principiul Dumnezeiesc și puterea Dumnezeiască nu poate exista lumea materială”, a subliniat Întâistătătorul. „Domnul ne trimite harul Său asupra la tot – asupra întregului univers, asupra lumii vii și nevii, dar în mod deosebit El îndreaptă harul Său asupra obiectelor, legate de experiența religioasă a oamenilorˮ. Conform afirmației Sanctității Sale, creștinii ortodocși știu bine, în special, că apa, sfințită printr-o rânduială deosebită în sărbătoarea Botezului Domnului, obține capacități duhovnicești deosebite.

ˮNoi simțim în mod deosebit puterea harului lui Dumnezeu, care provine de la obiectele sfințite, atunci când ne atingem de relictele sfinte general-bisericești”, a continuat Patriarhul Chiril. „În acest an, cu mila Domnului, de pe Sfântul Munte Athos au fost aduse la noi darurile magilor, o mare relicvă sfântă, de care s-au atins mâinile ale Însuși Mântuitorului și ale Preacuratei Maicii Saleˮ.

ˮRândurile care numărau multe mii de persoane, ce se întindeau în orașul nostru și în Petersburg, și care se vor mai forma la Minsk și la Kiev, mărturisesc despre credința fierbinte a oamenilor în faptul că prin aceste obiecte sfinte se transmite harul Mântuitorului, născut la Bethlehemˮ, a menționat Preafericitul Stăpân.

Cu toate acestea, conform spuselor Întâistătătorului, ˮcu scârbire se umple inima atunci când oamenii, care se numesc pe sine ortodocși, compară pe frații și surorile lor de credință ca fiind închinători de idoli, care stau multe ore la rând pentru a se închina sfintelor relicveˮ.

Nu putem spune că acești oameni nu cunosc învățătura Bisericii, că nu știu că totul de ce s-a atins harul lui Dumnezeu devine purtătorul acestui har. Ce păcat iau asupra sufletului lor oamenii, care prin declarațiilor lor publice încearcă să pângărească sentimentele bune și luminoase ale celor care, având credință adâncă, merg în întâmpinarea lui Dumnezeu, atingându-se de sfintele relicte! ˮ, a subliniat Întâistătătorul.

ˮRăspunsul nostru de creștin la tot ce încearcă să clatine credința noastră, trebuie să fie convingerea profundă în dreptatea cuvântului lui Dumnezeu, în justețea tradiției creștine, în adevărul acelui tezaur al credinței și al cuvioșeniei, care se păstrează în Biserică”, a concluzionat Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii. „Noi știm că experiența adevărată religioasă a omului este anume fundamentul credinței saleˮ.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

 

Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele știri

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril se roagă pentru tămăduirea oamenilor care au suferit și odihna sufletelor celor decedați în rezultatul exploziei din Beirut

De ziua pomenirii Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Ilie Proorocul” din stradela Obydenski, orașul Moscova

De ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

A fost aprobat noul regulament al Concursului din toată Rusia „Pentru fapta morală a învățătorului”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Slujirea noastră trebuie apreciată numai după rezultatele influenței reale a Bisericii asupra gândurilor și inimilor oamenilor

Reprezentanții Bisericilor Locale pe lângă tronul Patriarhal de Moscova l-au felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei Creștinării Rusiei

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril i-a felicitat pe locuitorii Ucrainei cu prilejul Zilei Creștinării Rusiei

De ziua pomenirii Sfântului întocmai cu Apostolii cneaz Vladimir Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Duminica a 7-a după Cincizecime Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

A.V. Șcipkov a fost numit decan al facultății socio-umanistice a Universității Ortodoxe Ruse