Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Alocuțiunea Preafericitului Patriarh Chiril la ședința Consiliului de Observatori al Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești

Alocuțiunea Preafericitului Patriarh Chiril la ședința Consiliului de Observatori al Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești
Versiune pentru tipar
28 februarie 2014 20:32

La 28 februarie 2014, în sala Roșie a catedralei „Hristos Mântuitorul” din or. Moscova, sub președinția Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a avut loc ședința ordinală a Consiliului de Observatori al Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești.

Felicit cordial pe toți participanții la ședința Consiliului de Observatori al Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești. Aș vrea să spun câteva cuvinte la deschidere.

Decizia cu privire la crearea Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești a fost adoptată la inițiativa mea imediat după urcarea pe tronul Patriarhului Moscovei și această acțiune a fost făcută cu o clară înțelegere a faptului că una din cele mai importante probleme, aflate acum în fața Bisericii noastre, este problema pregătirii cadrelor de specialiști în teologie și a cadrelor de slujitori ai bisericii pe o bază principial nouă. Și dacă cu pregătirea slujitorilor bisericii noi am scos-o în capăt chiar și în cele mai dificile vremuri sovietice, cu pregătirea cadrelor științifice în domeniul teologiei lucrurile stau cu mult mai prost. Nu voi enumera acum toate cauzele, care au dus la faptul că instituțiile de învățământ superior ale Bisericii Ortodoxe Ruse cedau cu mult instituțiilor de învățământ analoage de până la revoluție sau celor de după hotare, însă faptul este fapt și din cauza acestei rămâneri în urmă Biserica Rusă nu a avut numărul necesar de teologi, pregătiți în așa măsură, ca ei să poată concura cu colegii și partenerii lor străini. Dar cea mai importantă este nici măcar problema concurenței, dar problema reproducerii cadrelor din domeniul teologiei și ridicarea nivelului general al învățământului teologic în instituțiile noastre de învățământ. De aceea sarcina primordială a fost pregătirea cadrelor științifice din domeniul teologiei, care s-ar putea realiza la nivel pedagogic și științific. Și, bineînțeles, este evident că am avut nevoie de un  teren științifico-metodic, care ar forma noi abordări în învățământul teologic și pe al cărei bază s-ar realiza un dialog fecund cu colegii noștri din instituțiile laice de învățământ – atât în Rusia, cât și de peste hotare.

Astăzi aspirantura soluționează sarcinile puse în câteva direcții ale activității sale. În primul rând, este  programul de obținere a gradului științific de doctor – unicul în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, care se realizează în concordanță deplină cu standardele CNAA din Rusia. Recent încă un astfel de program se părea de neconceput, dar cu mila lui Dumnezeu, cu participarea activă a acelor oameni, care au constituit nucleul comunității noastre pedagogice în aspirantură, multe s-au schimbat spre bine și la momentul dat susținerea tezelor se desfășoară la un nivel foarte înalt. 32 de persoane își fac studiile în conformitate cu programul de doctor în științe, câteva persoane au susținut cu succes teza. Este important și faptul că în concordanță cu acest program se realizează pregătirea de doctori în filozofie de model occidental (PhD) împreună cu universitățile occidentale. Este nevoie ca diplomele noastre să fie recunoscute după hotare și ca să fie facilitat procesul de schimb științific și pedagogic, astfel ca specialiștii noștri să poată lucra în universitățile din străinătate, să  țină prelegeri și să elaboreze împreună cu universitățile din străinătate o activitate științifică pentru scrierea tezei.

În ce privește programul de master, el include două profiluri. Sunt „Relații externe bisericești” - la acest program sunt pregătiți specialiști în domeniul activității externe bisericești, diplomați  bisericești și „Surse creștine”. Cel din urmă program propune studierea la nivel contemporan a biblisticii, liturgicii, moștenirii sfinților părinți. În total conform programului de magistru studiază 39 de persoane.

Este de asemenea important cursul de ridicare a calificării pentru nou numiții arhierei și colaboratori ai instituțiilor sinodale. În ultimii cinci ani este creat un corpus întreg de documente normative, care nu au existat niciodată atât în Biserica Ortodoxă Rusă, cât și în Ortodoxia mondială. Aceste documente normative se află la baza dezvoltării tuturor direcțiilor vieții bisericești. Aceasta se referă la activitatea socială, instructivă, de catehizare, de misionarism, iar pentru ca toate acestea să fie realizate la nivelul cuvenit, este necesar nu doar de delimitat anumite scopuri și anumite priorități prin  intermediul deciziei Soboarelor Arhierești -  trebuie de creat un sistem întreg al pregătirii cadrelor.

Parohia ortodoxă de azi se făurește pe baza faptului că în viața ei, pe lângă activitatea liturgică, trebuie să fie prezentă și activitatea de învățământ, și de misionarism, și cea socială, și cea pentru tineret. Pentru ca persoanele, în special cele care pășesc pe calea slujirii arhierești, să ia cunoștință de toate actele normative, ca aceste documente să fie tâlcuite, cunoașterea acestor documente să fie însoțită de indicații metodice corespunzătoare, cum de înfăptuit toate acestea – anume pentru aceasta există cursurile de perfecționare.

Trebuie să spun că în legătură cu deschiderea noilor eparhii, această activitate este foarte mult căutată, deoarece anume arhiereii tineri, care doar pășesc pe calea slujirii lor, au nevoie și de  împrospătarea cunoștințelor teologice, și de o nouă informație, care se referă la activitatea externă și, bineînțeles, de luarea de cunoștință a acelor documente, a acelor decizii ale Soboarelor Arhierești și ale Sfântului Sinod, care determină dezvoltarea vieții bisericești contemporane.

Aș vrea să spun despre faptul că la noi există Consiliul general-bisericesc pentru susținerea tezelor, creat de aspirantură împreună cu Universitatea umanistică „Sfântul Tihon”, cu academiile teologice din Moscova și Sanct-Petersburg.  Aceasta este, la fel, foarte important. Deocamdată nu am reușit să obținem recunoașterea gradelor științifice la nivelul statului. O astfel de activitate se desfășoară, dar probabil prin intermediul mass-media cunoașteți că ea deseori este însoțită de discuții absolut obscurantiste, care provin din acele cercuri, care în genere nu salută nici un fel de dezvoltare bisericească pozitivă și se reduc la faptul că nu pot exista nici un fel de cunoștințe științifice la persoanele, care studiază teologia. Oare de ce în Germania pot exista, în Franța pot fi, precum și în alte țări, iar în Rusia nu poate fi aceasta niciodată. Cu această mitologemă noi ducem luptă pe parcursul a mai multor ani, multe le-am reușit să le facem. Una din metodele de acțiune asupra comunității științifice, unde se mai găsesc persoane care nu vor să recunoască teologia drept disciplină științifică - este crearea consiliului general-bisericesc, unde aprecierea tezelor are loc la cel mai înalt nivel, cu participarea specialiștilor laici de înaltă calificare, având autoritate în domeniul științific. De aceea informația despre acest fel de susțineri are o mare importanță educativă, în special în acel mediu care are o atitudine sceptică fașă de teologie ca față de o disciplină științifică.

O problemă foarte importantă, de care se ciocnește acum Aspirantura general-bisericească este problema amplasării școlii. Am prezentat pentru necesitățile aspiranturii mitocul Patriarhului din stradela Cernigovski, care se află chiar în centrul orașului, nu departe de strada Piatnitskaia. Este un loc foarte comod, cu un număr suficient de spații. Însă după cum știți și s-a vorbit despre aceasta, restabilirea complexului pare a fi un lucru deloc simplu, inclusiv din punctul de vedere al asigurării unei finanțări necesare. Aș vrea să-i ofer cuvântului stăpânului Ilarion, pentru a ne dumeri unde ne aflăm acum și încotro trebuie să ne mișcăm în planul realizării lucrărilor de restaurare.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie