Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul de felicitare al Patriarhului, adresat arhiepiscopului de Herson Ioan cu ocazia aniversării a 50 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului, adresat arhiepiscopului de Herson Ioan cu ocazia aniversării a 50 de ani din ziua nașterii
Versiune pentru tipar
14 martie 2014 13:30

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril l-a felicitat pe arhiepiscopul de Herson și Tavria Ioan cu ocazia aniversării a 50 de ani din ziua nașterii.

Înaltpreasfinției Sale, Înaltpreasfințitului Ioan, arhiepiscopul de Herson și Tavria

Înaltpreasfinția Voastră!

Acceptați felicitările mele cordiale cu ocazia jubileului semnificativ, sărbătorit de Dumneavoastră!

Mulți ani din viață le-ați consacrat Domnului și Sfintei Sale Biserici. Acest timp a fost dedicat realizării unor trude importante și responsabile, îndreptate la confirmarea Ortodoxiei canonice pe pământul binecuvântat al Ucrainei, la luminarea spirituală și educarea păstoriților încredințați grijii Dumneavoastră, la întărirea bazelor morale în viața poporului.

Pentru activitatea desfășurată în calitate de arhiereu pe câmpia lui Hristos, precum și cu ocazia jubileului sărbătorit, consider just să fiți decorat cu ordinul sfântului cuviosului Serafim de Sarov de gradul II.

În această zi memorabilă vă doresc în rugăciune ca, având o bună sănătate și vioiciune duhovnicească, să săvârșiți ascultarea ulterioară de arhipăstor întru folosul Bisericii Mame. Domnul Cel Milostiv să vă trimită din abundența milelor Sale ajutorul permanent în trudele ce le depuneți.

Cu dragoste întru Hristos

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

Mitropolitul Athanasie de Limassol: Refuzul meu de a recunoaște „Biserica Ortodoxă a Ucrainei” are la bază conștiința și canoanele Bisericii

Sfântul Sinod a dat o apreciere vizitei Patriarhului Constantinopolului Bartolomeu la Kiev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Forțele răului distrug unitatea Bisericilor Ortodoxe

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

De ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Preafericitul mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Onufrii cu prilejul celei de-a șaptea aniversări a intronizării a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Lavra Pecerska din Kiev

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: În Biserică își găsește locul fiecare om cu talentele și aptitudinile sale [Interviuri]

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Volokolamsk Ilarion cu prilejul anuversării a 55 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei