Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Declarația Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse

Declarația Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse
Versiune pentru tipar
19 martie 2014 18:50

Documentul este aprobat la ședința Sfântului Sinod din 19 martie 2014 (condica nr.3).

Atenția întregii lumi ortodoxe este concentrată asupra evenimentelor tragice care au loc pe pământul Ucrainei. În Kiev a curs sânge. Tulburări au loc în toată țara.

Răspunzând la această situație alarmantă și la amenințările de ocupare forțată a bisericilor și mănăstirilor Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale, întruniți în perioada 6-9 martie anul curent în Istanbul, s-au adresat în comun cu un mesaj cu privire la depășirea pașnică a confruntărilor civile și a neamestecului forțelor politice în treburile Bisericii. Întâistătătorii au mărturisit că se roagă pentru revenirea în sânul Sfintei Biserici a celor care se află azi în afara comunicării bisericești.

Adunați azi la ședința Sfântului Sinod, din nou ne adresăm către scumpa inimii noastre Ucraină și mărturisim faptul că Biserica Ortodoxă a Ucrainei în permanență a chemat și cheamă la pace și rugăciuni, fără a se identifica (spre deosebire de un șir de alte organizații religioase) cu una din părți ale confruntării politice. Copiii ei credincioși locuiesc în toate regiunile Ucrainei, ea este cea mai de proporții comunitate religioasă din țară, care duce aceeași viață împreună cu poporul ei, aflându-se alături de el în clipele grele ale scârbirilor. În aceasta constă caracterul ei unic al slujirii sociale, deoarece în Ucraina locuiesc oameni care aparțin la diverse comunități etnice, lingvistice și culturale, având diverse opinii politice. Unii sunt preocupați de integrarea maximă în structurile politice, create de statele occidentale. Alții, din contra, doresc dezvoltarea relațiilor cu popoarele Rusiei istorice, păstrarea culturii lor autohtone.

Tendințele opuse din societate, care prevalează pe rând una asupra alteia, polarizează societatea ucraineană. Biserica, fiind de asupra acestor divergențe, nu se poate identifica doar cu un singur punct de vedere. Din contra, Biserica Ortodoxă canonică, care păstrează unitatea cu întreaga Ortodoxie, este unica putere, care în numele păstrării păcii civile poate împăca și uni oamenii, ce împărtășesc concepții diametral opuse.

Misiunea Bisericii, datoria sfântă a tuturor copiilor ei e să tindă spre pace pe pământul popoarelor Sfintei Rusii, să cheme la refuzul limbajului urii și al vrajbei. Indiferent de cele întâmplate în domeniul relațiilor interstatale, de dezvoltarea contradicțiilor politice – unitatea credinței și frăția oamenilor, care au ieșit din aceeași cristelniță a botezului, nu poate fi eliminată din trecut. Credem că nu va fi eliminată și din viitorul nostru comun, în care popoarele frățești belarus, rus, ucrainean și alte popoare trebuie să viețuiască în pace, dragoste și solidaritate.

Biserica Ortodoxă Rusă a chemat de nenumărate ori la inadmisibilitatea violenței, vărsărilor de sânge și luptelor fratricide pe pământul Ucrainei. Din păcate, nu s-a putut de evitat evenimentele tragice: au murit oameni, mulți au avut de suferit. De aceea chemăm azi din nou și din nou pe toți, cărora le este drag poporul ucrainean și pacea în Ucraina: violența nu trebuie să se mai repete.

Hotarele Bisericii nu sunt determinate de preferințe politice, diferențe etnice și chiar granițe de stat. Biserica își păstrează unitatea în pofida circumstanțelor schimbătoare. În același timp, pentru ea este principial important dacă popoarele Rusiei istorice vor putea păstra acele valori, pe care se ține civilizația creștină, valori care ne-au permis să construim un trecut glorios și, credem, care fac posibil un viitor demn.

Este important să fim fideli fundamentului de valori, făurit de Evanghelia lui Hristos și să înfăptuim eterna lege a lui Dumnezeu nu doar în viața noastră privată, dar și în viața popoarelor noastre, în relațiile dintre ele, care trebuie să rămână frățești chiar și în vremurile de încercări grele. Fie ca judecata lui Dumnezeu care se înfăptuiește în istorie asupra fiecărui om și și a fiecărui popor, să ne arate truditori destoinici în via lui Hristos, credincioși adevărului Său și făcători ai faptelor dragostei Lui.

Ridicând într-un gând rugăciuni către Domnul, noi suntem chemați să procedăm conform spuselor apostolului Pavel „cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în iubire, silindu-vă să, păziți unitatea Duhului întru legătura păcii” (Ef. 4:2-3).

 

Versiunea: rusă, ucraineană