Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Adresarea Pascală către teleslectatori a Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril

Adresarea Pascală către teleslectatori a Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril
Versiune pentru tipar
20 aprilie 2014 03:00

La 20 aprilie 2014, de sărbătoarea Luminatei Învieri a lui Hristos, PreafericitulPatriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat către telespectatori cu ocazia sărbătorii Paștelor.

Luminata Înviere a lui Hristos – Paștele - este numită Sărbătoarea sărbătorilor și Praznicul praznicelor. De ce? Deoarece sunt biruiți doi dușmani ai omului: păcatul și moartea. În Hristos cel Înviat întreaga omenire poate păși peste obstacolul de netrecut anterior în calea către libertate și veșnicie. Obstacolul care de nimeni și nicicând nu a fost depășit – nici de înălțimea înțelepciunii filozofilor și a  savanților, nici de măiestria pictorilor și a poeților, nici de puterea stăpânitorilor, nici de arta diplomației. Obstacolul a fost biruit de Hristos – El a înălțat omenirea până la slava Dumnezeiască, El a  anihilat totul ce încurca fiecăruia dintre noi să devină la fel ca și El.

Cu puțin timp până la suferințele de pe cruce, în convorbirea de rămas bun cu ucenicii, Hristos a spus: „Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții” (In. 13:34). În ce constă această noutate? În faptul că de acum înainte Dumnezeu săvârșește judecata Sa nu după legile cuvioșiei formale, dar după atitudinea pe care o are omul față de apropiații săi, după mesajul adus lor – bucurie, pace, bine sau, din contra, tulburare, ură, vrajbă. Doar acum Dumnezeu Cel întrupat și Înviat din morți nu este doar Judecător, dar și Mântuitor. El este „calea și adevărul și viața” (In. 14:6). Hristos nu doar  judecă, dar devine și apărător al oricărui păcătos, dacă acela I se adresează cu credință. Cea mai importantă condiție a Noului Testament este dragostea oamenilor unii față de alții, indiferent de oricare diferențe. Doar deficitul dragostei îl distruge pe om, destramă familiile, nimicește societatea și statul.

În aceste zile de Paște rugăciunea noastră către Dumnezeu este pentru poporul Ucrainei, pentru împăcarea învrăjbirilor, pentru încetarea violențelor, pentru mila oamenilor unora față de alții – indiferent de diferențele și discordiile dintre ei. Pentru toți copiii Bisericii noastre unite Ucraina este o parte a inimii noastre, în care se reflectă cu durere suferințele poporului ucrainean. De aceea în aceste zile de Paște împreună cu milioanele de oameni ortodocși mă rog în mod special pentru pacea în Ucraina.

Creștinul nu este acela care cunoaște existența istorică a lui Iisus din cărți, dar acela care simte prezența Lui în viața sa. Iar celor care încă nu au simțit prezența Lui, eu le doresc să obțină bucuria întâlnirii cu Mântuitorul cel Înviat, ca din propria experiență să simtă în mod real acțiunea transformatoare a puterii lui Dumnezeu. Vă felicit cu ocazia sărbătorii, dragii mei! Hristos a Înviat!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei