Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril a felicitat studenții școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse cu ocazia ultimului sunet

Preafericitul Patriarh Chiril a felicitat studenții școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse cu ocazia ultimului sunet
Versiune pentru tipar
16 iunie 2014 09:00

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a felicitat profesorii și studenții școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse cu ocazia ultimului sunet.

Rectorilor, profesorilor, lectorilor și  îndrumătorilor, absolvenților și studenților academiilor și seminariilor teologice, ai universităților și institutelor teologice, ai școlilor teologice, ai școlilor de regenți și de iconografie

Cinstiți rectori, stimați profesori, lectori și îndrumători, dragi absolvenți și studenți!

Acceptați felicitările mele cordiale cu ocazia zilei de absolvire.

Actualmente, într-o zi deosebit de îmbucurătoare și importantă pentru noi toți, noi ridicăm laudă Multdarnicului și Atotmilostivului Dumnezeu, Care trimite în via Sa pe noi lucrători: slujitori ai bisericii și teologi, misionari și catehizatori, regenți și iconografi, specialiști în diferite discipline bisericești.

Preaînțeleptul Creator v-a încredințat să vă aflați ani în șir între pereții instituțiilor de învățământ teologic, ei fiind unii din cei mai importanți pentru formarea personalității umane. De faptul cum ați folosit acest timp, va depinde în bună măsură viața voastră de mai departe.

Concentrându-vă voința și puterile, depășind diferite dificultăți și renunțând la ispite, voi cu toții pe parcursul anilor trecuți ați dobândit anumite cunoștințe, deprinderi și experiență, legate de diverse domenii ale vieții bisericești. Acum urmează să  aplicați cele  însușite întru binele altor oameni: întru folosul celor care deja merg pe calea mântuirii, precum a și al celor care încă nu s-au convertit la credința ortodoxă.

Indiferent de faptul unde va trebuie să trudiți, în ce  condiții grele v-ați afla, întotdeauna după cuvântul Psalmistului, să „slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de El cu cutremur” (Ps. 2:11). Tindeți cu o dăruire deplină a puterilor și a talentelor dăruite vouă, cu blândețe și smerenie, să îndepliniți ascultările încredințate. Să păstrați fidelitate vocației proprii, să aveți o atitudine responsabilă față de cauza însărcinată. Să țineți minte că lucrând lui Dumnezeu, niciodată să nu vă fie milă de voi și să vă temeți că veți pierde sănătatea, deoarece, dacă în dauna îndatoririlor noastre directe ne vom teme să o pierdem, atunci cu siguranță o vom pierde.

Începând slujirea voastră, să nu vă neliniștiți de faptul cum să vă purtați ca, folosind limbajul  laic, să se fondeze cu succes carierea voastră bisericească. Pur și simplu trebuie cu osârdie să săvârșiți zilnic truda voastră, să fiți onești și deschiși în fața Domnului, să vă  curățați inima, să vă păstrați pe sine, după cum ne învață apostolul Iacov, „fără de pată din partea lumii” (Iac. 1:27).

Fie ca  pildă pentru noi toți să fie viața uimitoare a cuviosului și purtătorului de Dumnezeu avva Serghii, a cărui aniversare de 700 de ani din ziua nașterii o sărbătorim solemn în acest an. El nu a căutat nici posturi, nici cunoștințe, nici laude, nici bogății. Sufletul lui era însetat doar de Dumnezeu, Căruia I s-a consacrat în totalmente. Cuviosul Epifanie Preaînțeleptul în primele rânduri ale vieții egumenului de Radonej stria astfel: „Domnul știe cum de proslăvit pe cei ce Îl proslăvesc și să-i binecuvânteze pe cei ce Îl binecuvântează și întotdeauna  îi proslăvește pe sfinții Săi, ce Îl slăvesc cu o viață curată, bineplăcută lui Dumnezeu și virtuoasă”.

Încă odată vă felicit cu ocazia evenimentului de azi, chem asupra voastră a  tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu Cel Unul închinat în Sfânta Treime: Tatăl Atotțiitorul, cu Unul Născut Fiul Său și Preasfântul și Bunul și de Viață Făcătorul Sfântul Duh.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei