Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Alocuțiunea Preafericitului Patriarh Chiril la deschiderea ședinței Sfântului Sinod din 25 iulie 2014

Alocuțiunea Preafericitului Patriarh Chiril la deschiderea ședinței Sfântului Sinod din 25 iulie 2014
Versiune pentru tipar
25 iulie 2014 13:18

La 25 iulie 2014, la reședința Patriarhală și Sinodală de la mănăstirea „Sfântul Daniil”, or. Moscova, sub președinția Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, a început ședința ordinală a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către membrii Sinodului cu o alocuțiune.

Înainte de a începe activitatea, aș vrea să dau citire diplomei Patriarhului. Pentru trudele sârguincioase arhipăstorești și cu ocazia aniversării a 25 de ani de la hirotonia arhierească mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove Vladimir se învrednicește de  ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul III și devine cavaler deplin al acestui ordin al Bisericii Ortodoxe Ruse. Axios!

După slujba de pomenire pentru Preafericitul stăpân mitropolitul Vladimir noi trebuie la purcedem la lucrările noastre. Acest serviciu divin îndreaptă memoria noastră, privirea inimii noastre, către stăpânul adormit, care a condus Biserica Ortodoxă din Ucraina în cea mai grea perioadă din istoria ei modernă și de al cărui nume este legată păstrarea unității canonice a Bisericii, fidelitatea canoanelor și a acelor principii de organizare a vieții bisericești, care rețin Biserica de la divizare, de la erezii și de la orice fel de tulburări. Dea Dumnezeu, și noi ne rugăm azi pentru aceasta, ca și în viitor ortodoxia în Ucraina să meargă pe aceeași cale mântuitoare și ca nici un fel de tentații și nici un fel de presiune a lumii acesteia să nu schimbe această mișcare, unica corectă și mântuitoare. Scopul slujirii Bisericii este mântuirea sufletelor omenești, iar această lucrare începe aici, pe pământ, și se termină în veșnicie. Pentru a ajunge la veșnicie, noi trebuie să fim fideli Domnului și Mântuitorului, legilor Sale Dumnezeiești și principilor apostolicești cu privire la aranjarea vieții bisericești.

În șirul de probleme pe care  trebuie să le analizăm, sunt dintre acelea care vor necesita o atenție sporită. Este vorba, în primul rând, de documentul Adunării Intersobornicești „Cu privire la ordinea alegerii candidaților pentru hirotonia în treaptă de episcop”.  Noi nu am avut o ordine fixată, de aceea lipsa unei atare legi cu privire la ordinea alegerii arhiereilor ar fi putut duce la erori. Trecând pe calea deloc simplă a alegerii a peste 117 de arhierei în ultimii patru ani și eu personal, și acei care împreună cu mine au participat la acest proces, ne-am convins de necesitatea de a așterne pe hârtie acea procedură, care a crescut din însăși viața și care azi vorbește de siguranța sa. Eu vă voi prezenta atenției Dumneavoastră acest document, noi îl vom discuta și, cu mila lui Dumnezeu, vom adopta o decizie.

Al doilea document foarte important, care a parvenit, de asemenea, de la Adunarea Intersobornicească, este „Cu privire la hotarele parohiilor”. Înainte de începutul discuției pe marginea acestui document voi vorbi despre izvoarele sale – de unde și cum a apărut gândul despre necesitatea de a crea hotarele parohiilor. În legătură cu creșterea numărului parohiilor și concomitent cu existența problemelor demografice, care au loc într-un șir de regiuni și sunt legate, inclusiv, de plecarea oamenilor din localitățile rurale și din alte cauze, înțelegem că este foarte important și la ordinea zilei de a adopta documentul cu privire la hotarele parohiilor.

Noi vom discuta un șir de probleme, care se referă la activitatea externă a Bisericii noastre și, după mila Domnului, vom aproba încă două documente importante.

În primul rând, este un document, care se referă la măsurile cu privire la dezvoltarea voluntariatului bisericesc. Devine clar că activitatea de voluntariat în Biserica noastră se extinde și sărbătorirea aniversării a 700 de ani din ziua nașterii cuviosului Serghie a demonstrat cât de mare și organizat este grupul de voluntari la ora actuală. Este suficient să spunem că doar în legătură cu această sărbătoare au fost atrași mai bine de 900 de voluntari ortodocși care au lucrat excelent, asigurând desfășurarea unor acțiuni destul de complicate. Însă, pe lângă aceasta, în orașul Moscova și în alte locuri se extinde participarea voluntarilor noștri în diferite tipuri de proiecte bisericești și, probabil, a survenit timpul când ne putem gândi la sistematizarea acestei activități.

Atenției Dumneavoastră va fi adus, de asemenea, un document cu privire la măsurile de intensificare a luptei cu pericolul alcoolic și al celui de stupefiante. Este un pericol care este unul din cele mai mari pentru poporul nostru, doar este vorba de sănătatea fizică și duhovnicească a nației. Biserica a făcut mai mulți pași în ultima perioadă pentru a se include în lupta pentru vindecarea dependenților de alcool și narcotice. S-au făcut multe, deși, probabil, s-ar fi putut de făcut mai multe; și iată că a sosit momentul când noi trebuie să sistematizăm experiența noastră și să dăm indicații clare cu privire la măsurile întreprinse la diferite niveluri ale  vieții bisericești, pentru a răspunde la aceste provocări.

Noi trebuie să analizăm și un șir de probleme privind cadrele. Eu voi propune candidaturi pentru unele funcții; de asemenea noi trebuie să trecem prin interviu câțiva candidați pentru o alegere posibilă la catedra arhierească.

Avem o ordine de zi extinsă care constă din 2-3 chestiuni, pentru cercetarea cărora propun să purcedem, pentru a termina la timp această activitate.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei