Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ruse a condus solemnitățile dedicate aniversării a 700 de ani de la fondarea mănăstirii de pe Tolga

Versiune pentru tipar
21 august 2014 17:11

La 21 august 2014, de sărbătoarea icoanei Maicii Domnului de la Tolga, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie pe piața catedralei de la mănăstirea de maici de pe Tolga în cinstea Intrării Maicii Domnului în biserică din or. Iaroslavl. În acest an este sărbătorită aniversarea a 700 de ani de la arătarea icoanei Maicii Domnului de la Tolga și fondarea mănăstirii.

Cu Sanctitatea sa au coslujit: mitropolitul de Krutitsy şi Kolomna Iuvenalii; mitropolitul de Sanct-Petersburg și Ladoga Varsonofii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Feodosia și Kerci Platon; mitropolitul de Iaroslavl şi Rostov Panteleimon; mitropolitul de Ecaterinburg şi Verhoturie Chiril; mitropolitul de  Ivanovo-Voznesensk și Viciug Iosif; arhiepiscopul de Bacu şi Azerbaidjan Alexandr; arhiepiscopul de Serghiev-Posad Feognost, preşedintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri şi monahism; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Rybinsk și Uglici Veniamin; arhiepiscopul de Vologda şi Velikii Ustiug Ignatii; episcopul de Kostroma și Galici Ferapont; clerul Mitropoliei de Iaroslav.

La serviciul divin au asistat: consilierul Preşedintelui FR I.E. Levitin; guvernatorul regiunii Iaroslavl S.N. Iastrebov; preşedintele Comitetului Dumei de Stat al AF a FR L.E. Slutskii; locţiitorul reprezentantului plenipotenţiar al Preşedintelui Federaţiei Ruse în districtul federal Central N.P. Ovsienko.

La Liturghie s-au rugat: stareța mănăstirii de pe Tolga egumena Varvara (Tretiak) cu surorile, membrii delegației mănăstirii athonite Xenofont, egumenele unui șir de mănăstiri de maici, membrii Consiliului de tutelă al mănăstirii de pe Tolga.

Au cântat: corul mănăstirii stavropighiale „Întâmpinarea Domnului” din or. Moscova (regent – N.S. Jila) și corul de maici al mănăstirii de pe Tolga, regent -  monahia Irinarha (Vorojnova).

Serviciul divin a fost difuzat în direct pe postul de televiziune „Pervyi Iaroslavskii”. Numeroși pelerini au urmărit translarea serviciului divin pe monitoare de dimensiuni mari, instalate pe teritoriul mănăstirii.

La vohodul mic pentru slujirea sârguincioasă Bisericii lui Hristos și cu ocazia sărbătoririi a 700 de ani din ziua fondării mănăstirii de pe Tolga în cinstea Intrării Maicii Domnului în biserică din or. Iarposlavl, Preafericitul Patriarh Chiril l-a învrednicit pe preotul mănăstirii de pe Tolga protoiereul Alexandr Ciuraev cu dreptul de a purta crucea pectorală.

După ectenia stăruitoare Preafericitul Patriarh Chiril a ridicat o rugăciune pentru pacea în Ucraina.

Predica înainte de împărtășanie a ținut-o protoiereul Pavel Kravcenko, blagocinul parohiilor din or. Rybinsk, parohul bisericii în cinstea Înălțării Domnului și a Sfântului Gheorghe din or. Rybinsk.

După încheierea Liturghiei a fost săvârșită slavoslovia Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Preafericitul Patriarh Chiril s-a adresat către participanții la solemnități cu o predică.

Preafericitul Stăpân a transmis în dar mănăstirii o copie veche a icoanei Maicii Domnului de la Vladimir, creată cu binecuvântarea sfântului dreptului Ioan de Kronștadt. „Aș vrea ca această relicvă sfântă, care a ajuns printr-o minune până în zilele noastre, să se afle în această mănăstire ortodoxă – una din cele mai vechi în Biserica Ortodoxă Rusă”, a menționat Patriarhul.

Întâistătătorul Bisericii Ruse i-a mulțumit mitropolitului de Iaroslavl și Rostov Panteleimon pentru trude și grija arhipăstorească acordată mănăstirii de pe Tolga și i-a înmânat stăpânului o panaghie jubiliară în cinstea aniversării a 700 de ani de la nașterea cuviosului Serghie de Radonej. Preafericitul Patriarh i-a înmânat stareței mănăstirii de pe Tolga egumena Varvara (Tretiak) o cruce pectorală jubiliară.

Preafericitul Patriarh Chiril de asemenea le-a mulțumit mitropolitului de Feodosia și Kerci Platon și mitropolitului de Ecaterinburg şi Verhoturie Chiril – în trecut  Preasfințiți de Iaroslavl și Rostov – pentru munca  depusă pe pământul Iaroslavului și l-a salutat în mod deosebit pe mitropolitul de Krutitsy și Kolomna Iuvenalii – originar al or. Iaroslavl.

Mitropolitul de Iaroslavl și Rostov Panteleimon a adresat cuvinte de salut Preafericitului Stăpân și i-a adus în dar Sanctității Sale icoana lui Hristos Pantocrator. De asemenea, Întâistătătorul a fost salutat de egumena Varvara, care i-a adus în dar Patriarhului icoana „Minunile icoanei Maicii Domnului de la Tolga”, executată în tehnica finifti.

Guvernatorul regiunii Iaroslavl S.N. Iastrebov a dat citirii mesajul de salut al șefului Guvernului FR D.A. Medvedev către participanții la solemnități și i-a înmânat Sanctității Sale în calitate de dar în numele lui D.A. Medvedev un potir euharistic, pe care Preafericitul Patriarh a binecuvântat de a fi transmis mănăstirii de pe Tolga.

Pentru trudele  depuse întru binele Sfintei Biserici și cu ocazia aniversării a 700 de ani de la fondarea mănăstirii de pe Tolga Întâistătătorul Bisericii Ruse a decorat-o pe stareța mănăstirii egumena Varvara (Tretiak) cu ordinul cuvioasei Eufrosinia, marea cneaghină a Moscovei, de gradul II. Pentru  ajutorul acordat mănăstirii de pe Tolga și cu ocazia aniversării a 60 de ani din ziua nașterii guvernatorul regiunii Iaroslavl S.N. Iastrebov a fost decorat cu ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul III.

De asemenea, pentru ajutorul acordat mănăstirii de pe Tolga Preafericitul Patriarh Chiril l-a decorat pe prim-viceguvernatorul – președintele guvernului regiunii Iaroslavl A.L. Kneazkov – cu ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul III, pe locțiitorul guvernatorului regiunii Iaroslavl V.G. Kostin – cu ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul III și pe președintele SRL „Korporatsia VIT” V.I. Taryșkin cu ordinul cuviosului Serafim de Sarov de gradul III.

Credincioșilor le-au fost împărțite iconițe cu icoana Maicii Domnului de la Tolga cu binecuvântarea Patriarhului.

Apoi Întâistătătorul Bisericii Ruse a  vizitat biserica  în cinstea Înălțării Sfintei Cruci, unde s-a închinat icoanei făcătoare de minuni de la Tolga. La catedrala în cinstea Intrării Maicii Domnului în biserică Preafericitul Stăpân s-a închinat moaștelor sfântului ierarh Ignatie Breanceaninov.

În încheierea aflării sale la mănăstirea de pe Tolga Preafericitul Patriarh Chiril a vizitat clădirea școlii duminicale ce se află în apropierea mănăstirii.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

La Moscova va avea loc prezentarea primului concurs al proiectelor de cercetări știiințifice dedicată istoriei mănăstirilor ruse

Expoziția multimedia „Valaamul. Spațiul din afara timpului” va fi inaugurată la Moscova

Camera cazonă a Mănăstirii Cuviosului Ferapontie a fost transmisă Bisericii Ortodoxe Ruse

Preafericitul mitropolit Onufrii a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie și a condus hirotonia întru episcop în Lavra Pecerska din Kiev

Copia Icoanei Adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Pecerska din Pskov a fost adusă în punctul cel mai de est al Rusiei

O copie exactă a Crucii de la Godenovo va fi creată pentru Districtul mitropolitan din Kazahstan

La Mănăstirea stavropighială de călugărițe „A Zămislirii” din Moscova a avut loc sărbătorirea aniversării a 20 de ani de la aducerea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Milostiva” în acest așezămînt monahal

Ierarhi și clerici de la șase Biserici Ortodoxe Loocale au luat parte la slujba dumnezeiască în cinstea sărbătorii hramului la biserica cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor scîrbiți” din strada Bolșaia Ordînka, or. Moscova

Sanctitatea Sa Partriarhul Chiril: Niciodată să nu vă cruțați voi înșivă cînd este vorba de slujire lui Dumnezeu

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la ceremonia de transmitere a utilajului pentru studii către gimnaziul ortodox din Kaliningrad

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus adunarea clerului Mitropoliei de Kaliningrad

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Kaliningrad. Transmiterea utilajului pentru studii către gimnaziul ortodox din Kaliningrad