Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Alocuțiunea Preafericitului Patriarh Chiril la ședința Consiliului de tutelă al programului „Alexandru Nevski”

Alocuțiunea Preafericitului Patriarh Chiril la ședința Consiliului de tutelă al programului „Alexandru Nevski”
Versiune pentru tipar
23 septembrie 2014 21:27

La 23 septembrie 2014, în catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a condus ședința Consiliului de tutelă al programului „Alexandru Nevski” al Fundației „Andrei Întâiul Chemat” și al Centrului gloriei naționale. Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către participanți cu o alocuțiune.

Stimați participanți la adunare! Dragi frați și surori!

Aș vrea să spun că instituirea programului „Alexandru Nevski” a fost efectuată cu ocazia evenimentului pe care îl vom sărbători în anul 2021 – aniversarea a 800 de ani din ziua nașterii dreptcredinciosului cneaz Alexandru Nevski. Și faptul că în ajunul acestui eveniment a fost creat programul care se umple de un conținut real (despre aceasta vom vorbi mai târziu) și care trebuie să fie înțeles ca un fenomen just și apărut la timpul cuvenit care, fără îndoială, va ajuta la unirea publicului larg, la trimiterea unui mesaj corespunzător în mijloacele mass-media, în domeniul culturii, al învățământului și în alte domenii importante ale vieții sociale, pentru ca acest jubileu să fie nu doar un eveniment festiv formal, dar ca să ajute poporului nostru și societății să  reevalueze multe lucruri și, se prea poate, să răspundă la acele întrebări, la care încă nu avem răspuns, dar de a căror soluționare depinde viitorul Patriei noastre, dar poate și a lumii întregi.

Activitatea programului nu se reduce doar la dorința de a aduce aminte concetățenilor noștri despre rolul remarcabil al lui Alexandru Nevski. Sunt convins că și chipul cneazului dreptcredincios nu își pierde actualitatea astăzi. Mai mult ca atât, într-un anume sens el devine și mai solicitat și mai important, deoarece această figură poate deveni simbol și forță de consolidare, care ar uni oamenii în pofida diferențelor ideologice, etnice și chiar religioase.

Realizările lui Alexandru Nevski ne arată un exemplu uimitor al faptului, cum Pronia lui Dumnezeu acționează prin om și în viața omului. În acei ani multora li se părea că Rusia și-a pierdut definitiv suveranitatea statală și nu există mai mult speranță privind restaurarea suveranității ei. Țara se afla sub ocupație exterioară și, pe lângă aceasta, sub o amenințare permanentă a unui atac dinspre occident. Însă pentru rugăciunile și credința fierbinte a dreptcredinciosului cneaz, care era gata să-și dea viața pentru poporul și Patria sa, mila lui Dumnezeu a pogorât pe el și un tânăr fraged nu doar că a putut să obțină două victorii istorice, dar și să  formeze astfel de relații cu Hoarda de Aur, care într-un timp determinat au creat un regim prielnic marelui cneaz.

Din păcate, azi noi suntem puși în situația de a fi martorii propagandei difuzate în favoare diferitelor vicii care ating firea morală a omului. Interesele unei persoane aparte sunt puse mai presus de interesele societății, ale poporului, ale statului și chiar mai presus decât poruncile lui Dumnezeu. Într-un anumit sens poporul nostru a acceptat această nouă paradigmă ideologică, poate anume din cauza că în deceniile precedente era prigonită personalitatea și libertățile omului. De la această extremitate mulți sunt gata să treacă la altă  extremitate, când interesele pur personale, agenda personală devine prioritară categoric în comparație cu alte manifestări, întâmplate în viața poporului și a societății. Aceasta subminează baza morală a oamenilor, fundamentul moral al civilizației. Probabil, nu e întâmplător că anume acea parte a civilizației, care supraviețuiește în condițiile bunăstării și înfloririi ale diferitor tipuri de libertăți, care este mai dezvoltată în domeniile tehnic și în alte domenii, astăzi fără îndoială degradează moralicește. Manifestările acestei degradări sunt viciile omenești, unele dintre care capătă proporții amenințătoare. Noi știm că nu doar țara noastră, dar și alte țări dezvoltate, suferă de pe urma narcomaniei, alcoolismului, scindării familiilor și a numărului de orfani cu părinți în viață și a multor altor manifestări a situației morale nesatisfăcătoare a personalității.

Situația dată demonstrează convingător că principala condiție a dezvoltării durabile sunt nu doar îndatoririle economici, cât apartenența oamenilor la acele norme morale ale existenței, fără de care societatea umană nu poate exista. Ea nu poate exista fără un fundament moral stabil, deoarece stihiile patimilor omenești pot distruge orice solidaritate umană, iar în afara solidarității nu se poate dezvolta societatea umană. Nimeni altcineva nu va putea să soluționeze cele sarcini care se află azi în fața oamenilor – o putem face doar cu toții împreună. Cauza comună presupune o jertfă anumită personală a participanților la această cauză. Noi cedăm o parte din propria suveranitate în folosul unei cauze comune, renunțăm la anumite lucruri, ca să creăm o comunitate ce poate soluționa sarcinile ce stau în fața poporului.

Dacă oamenilor le va fi indiferentă soarta apropiaților, în societate va începe pierderea noțiunii de milostenie ca fiind o componentă importantă a relațiilor dintre oameni. Este o altă latură a pierderii solidarității. Prin urmare, nu va fi cu putință să formăm un sistem eficient al asigurării sociale, al ocrotirii sănătății și al altor domenii, care asigură dezvoltarea umanistă a relațiilor dintre oameni.

Anume din această cauză țelul principal al programului „Alexandr Nevski” constă în faptul ca, folosind pilda vieții și a activității marelui nostru om de stat, să atragem atenția la necesitatea păstrării și fortificării principiilor moral-duhovnicești ale existenței omenirii.

Astăzi se duce o polemică activă referitor la căile de dezvoltare în continuare a țării noastre. În aceasta nu este nimic grozav, deoarece societatea este un organism integru și polemica demonstrează faptul că acest organism este viu, că are loc un proces deloc simplu al conștientizării de sine, al conștientizării căilor spre viitor. Cu toate acestea, experiența Rusiei din secolul al XX-lea demonstrează cât de tragică poate fi pierderea continuității duhovnicești, a continuității tradițiilor, formate pe parcursul istoriei milenare. Anume dorința de consolidare a acestor forțe sănătoase ale societății în jurul  valorilor perene moral-duhovnicești se află la baza acelei activități care este realizată în cadrul programului „Alexandru Nevski”.

Aș vrea să aduc mulțumiri cordiale tuturor participanților la ședința de azi pentru acea activitate, pe care o desfășurați de dragul realizării unei întregi programe, îmbinând aceste trude cu îndeplinirea îndatoririlor sale profesionale. Știu că aceasta cere mari  cheltuieli de timp și puteri. Însă, consider, că este important pentru binele întregii noastre țări și a poporului nostru.

Îmi exprim sincera recunoștință vouă tuturor pentru participare la realizarea programului „Alexandru Nevski” și vă doresc ajutorul lui Dumnezeu și succese binecuvântate în intențiile și faptele voatre bune.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei