Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril s-a întâlnit cu Patriarhul Bisericii Copte Teodor II

Versiune pentru tipar
29 octombrie 2014 15:18

La 28 octombrie 2014, la reședința Patriarhală și Sinodală de la mănăstirea „Sfântul Daniil”, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a întâlnit cu Patriarhul Bisericii Copte Teodor II.

În componența delegației, care îl însoțește  pe Patriarhul Bisericii Copte, se află: mitropolitul de Damiette Bishoy; secreterul general al Sfântului Sinod al Bisericii Copte episcopul  de Centru și Kair Rafail; episcopul de Milano Chiril; episcopul de Los Angeles Serapion; vicarul Marii Britanii episcopul Anghel; secretarul Patriarhului preotul Anghel Ishak; secretarul de presă al Patriarhiei preotul Pules Halim; stareța mănăstirii „Sfântul Teodor” în Kair egumena Edrosis Ghirghis; profesorul colegiului de teologie pastorală în Port-Said doctorul Ishak Ibrahim Agban.

Din partea Bisericii Ortodoxe Ruse la întâlnire au participat: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relațiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; arhimandritul Filaret (Bulekov), vicepreşedintele Departamentului pentru relațiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; reprezentantul Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii pe lângă tronul Patriarhului Alexandriei preotul Victor Kulaga; secretarul DREB pentru relațiile intercreștine ieromonahul Stefan (Igumnov); colaboratorul DREB preotul Alexandr Vasiutin.

Salutându-l pe Sanctitatea Sa Patriarhul Teodor și pe membrii delegației Bisericii Copte, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a menționat că această vizită deschide o nouă pagină în istoria relațiilor dintre cele două Biserici.

„Pe parcursul întregii noastre istorii  relațiile noastre au fost bune și cordiale, însă în mod special relațiile bilaterale au devenit deosebit de active în ultimii 30-40 de ani, inclusiv în urma participării în comun la activitatea diferitelor tipuri de organizații intercreștine”, a continuat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril. „O etapă foarte importantă, inclusiv în dezvoltarea relațiilor bilaterale, a fost dialogul teologic care a durat în perioada 1985–1995, care ne-a apropiat și ne-a oferit posibilitatea de a înțelege mai bine pozițiile Bisericilor noastre în problemele hristologice”.

În anul 2005 s-a propus ca dialogul să fie repornit. „Însă în acești nouă ani nu s-a întâmplat nimic, din păcate, în primul rând din cauza situației extrem de dificile în Orientul Apropiat”, a constata Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, propunând ca să fie discutați pașii ulteriori în acest domeniu.

O atenție deosebită în timpul discuției a fost acordată situației în regiunea Orientului Apropiat.

„În anii 2011-2013 Biserica voastră s-a pomenit într-o situație extrem de dificilă, când împotriva ei a început prigonirea”, a spus Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril Întâistătătorului Bisericii Copte. „Se distrugeau bisericile, erau omorâți oamenii – toate acestea au dus la faptul că 200 de mii de copți au părăsit Egiptul. Dumneavoastră cunoașteți, bineînțeles, că Biserica Ortodoxă Rusă a făcut de multe ori declarații, ridicându-și vocea în apărarea creștinilor Egiptului și ai întregului Orient Apropiat. Noi eram în relații directe cu conducerea de stat a Federației Ruse în aceste probleme. După cum știți, eforturile Rusiei erau orientate spre apărarea, inclusiv, a populației creștine a Egiptului. Noi, de asemenea, am lucrat cu diferite tipuri de organizații internaționale și am folosit toate relațiile noastre bilaterale, inclusiv întâlnirile Patriarhului cu șefii de state, pentru a atrage atenția la această problemă”.

Menționând schimbările în plan pozitiv din Egipt, legate de poziția conducerii actuale a țării, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a spus: „Noi sperăm că aceste schimbări vor fi durabile, că gândurile bune ale președintelui Abdel Fatah el-Sisi față de Biserica Coptă vor fi înfăptuite, inclusiv și făgăduințele dumnealui de a restabili bisericile distruse și de a apăra în toate modurile populația creștină a țării”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse și-a exprimat profunda îngrijorare în legătura cu situația populației creștine în alte țări ale Orientului Apropiat și Africii de Nord, în special în Siria și Irac. „De la bun început noi am militat împotriva războiului civil în Siria și împotriva încercărilor de amestec în viața acestei țări din partea unui șir de țări”, a subliniat Sanctitatea Sa. „Noi știm că pacea religioasă care domnea în țară a fost încălcată în urma războiului civil. Până acum este necunoscută soarta celor doi mitropoliți răpiți în Siria. Noi știm că radicalii islamici au ucis pe mulți preoți, este adus un prejudiciu colosal oamenilor și statutului. Din focul războiului civil a ieșit o organizație foarte periculoasă militară de sorginte radicală – Statul Islamic. Noi vedem că actualmente această putere îngrozitoare își înfăptuiește intențiile sale agresive. Ca urmare – tragedia creștinilor în Irac”.

Împărtășindu-și amintirile cu privire la vizitarea Iracului în anul 2002, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a relatat: ”Am fost în Mosul, Bagdad, am vizitat mănăstiri. Până în adâncul sufletului am fost mișcat de ascetismul monahilor, care locuiau în aceste locașuri. Oamenii se simțeau liberi, își puteau mărturisi credința, erau apărați. Dar în urma haosului care a fost creat, inclusiv prin participarea forțelor din exterior, țara s-a cufundat într-un război devastator. Zeci de mii de creștini au fost nevoiți să părăsească aceste locuri”.

Ceea ce a fost numit „primăvara arabă”, a devenit infern pentru populația creștină, a constatat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Dumnealui a amintit că Biserica Rusă își ridică vocea în apărarea populației creștine în Irac, Siria, Libia, alte țări, unde credincioșii în Hristos se află actualmente sub pericol. În special, Patriarhia Moscovei a inițiat de numeroase ori declarații general-ortodoxe, dedicate situației creștinilor în Orientul Apropiat.

La rândul său, Sanctitatea Sa Patriarhul Teodor s-a adresat către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse cu următoarele cuvinte: „Sunt foarte bucuros să mă întâlnesc cu Dumneavoastră, Sanctitatea Voastră, această întâlnire valorează mult pentru mine… Sper că ea va întări relațiile bilaterale dintre Bisericile noastre. De foarte mult timp am visat să vizitez Rusia, foarte mult am citit despre această țară, despre teologia ortodoxă și despre mănăstirile ortodoxe. Acum un an am oferit un interviu agenției informaționale „Rusia azi”, unde am relatat despre dorința mea de a vizita Rusia, ca să mă ating de moștenirea ei duhovnicească. Și azi visul meu s-a împlinit”.

Povestind despre istoria și viața actuală a Bisericii Copte, Sanctitatea Sa Patriarhul Teodor a menționat: „Noi conlocuim în pace mai bine de paisprezece veacuri alături de frații musulmani. Noi ne străduim să transmitem dragostea Domnului tuturor”.

Însă cu puțin timp în urmă Biserica Coptă a trecut printr-o perioadă extrem de grea, a constatat Patriarhul Teodor: au suferit oamenii, au fost distruse bisericile. Astfel, pentru prima dată în istoria Egiptului a fost înfăptuit un atac asupra catedralei Patriarhului în Kair. „Noi Îi mulțumim Domnului că recent în istoria Egiptului a survenit o etapă nouă”, a  spus dumnealui.

Patriarhul Bisericii Copte și-a exprimat profunda recunoștință Bisericii Ortodoxe Ruse și Întâistătătorului ei pentru susținerea creștinilor în Orientul Apropiat. Vorbind despre situația populației creștine în Siria, Irac, precum și în alte țări ale regiunii, Sanctitatea Sa a spus: „Noi ne rugăm lui Dumnezeu pentru apărarea fraților noștri de suferințele la care sunt supuși”.

După cum a mărturisit înaltul oaspete, în Biserica Coptă se păstrează amintirea despre vizitarea pământului Rus de pururea pomenitul Patriarh Shenuda III – vizita a avut loc cu 26 de ani în urmă, când a fost comemorată aniversarea a 1000 de ani de la creștinarea Rusiei. „Noi, de asemenea, ne amintim cu căldură de vizita Dumneavoastră în Egipt în anul 2010 și întâlnirile Dumneavoastră cu regretatul Patriarh Shenuda III”, a spus Întâistătătorul Bisericii Copte Sanctitatea Sa Patriarhul Teodor II, exprimându-și speranța că Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril va vizita din nou această țară.

În calitate de direcții de perspectivă în dialogul celor două Bisericii Sanctitatea Sa Patriarhul Teodor a amintit colaborarea și domeniile de pacificare, cultură și învățământ.

Părțile au subliniat importanța continuării dialogului teologic.

În încheierea discuției Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse le-a înmânat daruri memorabile tuturor membrilor delegației copte.

Patriarhului Bisericii Copte Teodor II i s-au adus în dar o panaghie și o medalie de argint, bătută în cinstea întronizării Sanctității Sale Patriarhul Chiril.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a înmânat membrilor delegației Bisericii Copte în treaptă de arhiereu panaghii, iar celorlalți oaspeți – icoane sfinte.

La rândul său, Patriarhul Bisericii Copte Teodor II i-a înmânat Întâistătătorului Bisericii Ruse icoanele Familiei Sfinte, a sfântului apostol și evanghelist Marcu, a cuviosului Antonie cel Mare, icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu „Potirul Nesecat” și alte daruri memorabile. Tuturor participanților la întâlnire au fost înmânate insigne memorabile.

Serviciul de comunicare DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie