Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Discursul Preafericitului Patriarh Chiril la ședința Biroului Prezidiului și a Centrului de Expertizare a Soborului mondial al poporului rus

Discursul Preafericitului Patriarh Chiril la ședința Biroului Prezidiului și a Centrului de Expertizare a Soborului mondial al poporului rus
Versiune pentru tipar
6 noiembrie 2014 23:39

În 6 noiembrie 2014, la mănăstirea stavropighială „Sfântul Daniil”, sub conducerea Întâistătătorului Bisericii Ruse a avut loc ședința Biroului Prezidiului și a Centrului de expertizare a Soborului mondial al poporului rus. Preafericitul Patriarh Chiril s-a adresat către cei prezenți cu un discurs.

Dragi frați și surori, vă salut cordial pe toți!

Cred că vor veni acele vremuri, acea epocă, când Soborul mondial al poporului rus, parcurgând mari dificultăți în trecut, astăzi capătă posibilitatea de a-și spune tare cuvântul, adresându-se către tot poporul.

Acum un an, la cel de al XVII-lea Sobor mondial al poporului rus, noi am vorbit despre rolul poporului rus în formarea și dezvoltarea statalității ruse. La for au fost abordate multe probleme actuale, legate, inclusiv, și de crearea relațiilor interetnice. Aceste teme au fost continuate la forul din Tiumen al SMPR, din 21 iunie 2014, unde am avut posibilitatea de a  puncta trei teze:

• unitatea poporului rus;
• unitatea dintre poporul rus și statul Rus;
• unitatea și înțelegerea reciprocă dintre poporul rus și alte etnii ale țării noastre.

Acum doi ani a fost creat Secretariatul SMPR și eu am  binecuvântat Biroul Prezidiului SMPR de a dezvolta Soborul nu doar în calitate de for obștesc, dar și în calitate de  organizație ce funcționează permanent. Pentru soluționarea acestei sarcini au fost consacrați doi ani.

Aș vrea să aduc mulțumiri lui Oleg Alexandrovici, conducătorul secretariatului, pentru că sub conducerea Dumneavoastră secretariatul a început să activeze eficient și acest fapt se reflectă în acțiuni concrete. Deși mai urmează încă multe să le facem.

În anii trecuți Soborul mondial al poporului rus a pășit în regiuni. S-au desfășurat foruri în Smolensk, Tiumen. Ne așteaptă acțiuni similare în Savropol și Kemerovo, iar anul viitor sunt planificate foruri în Kaliningrad, regiunile Habarovsk, Arhanghelsk. Consider că este un început extrem de important.

Ceea ce se întâmplă în capitală e important. Dar călătorind prin țară, eu văd cum uneori oamenii nu pun aproape de inimă ceea ce se întâmplă în capitală, în special dacă este vorba de Siberia sau Extremul Orient – sunt prea departe. Iar când pe loc se întâmplă ceva la ce oamenii participă, aceasta aduce în mișcare voința, gândurile și sentimentele lor.

De aceea, luând în considerare dimensiunile mari ale țării noastre și specificul dezvoltării noastre istorice, este foarte important ca activitatea Soborului mondial al poporului rus să devină tot mai activă pe teren. La această temă aș vrea să discutăm în mod special. Activitatea presupune nu doar desfășurarea lucrărilor forului.

Este important ca secretariatul și Prezidiul să se gândească la faptul cum să pună în acțiune pe acei oameni din regiuni, care ar fi gata să lucreze sub drapelele noastre, să explice ce semnifică lucrul în perioada dintre Soboare, dintre foruri, în ce trebuie să se manifeste. Cred că ar trebuie să discutăm la aceste chestiuni.

Cel mai puțin aș saluta crearea secțiilor formale, efectuarea forurilor formale în regiuni, fie și foarte consistente, după care nu se întâmplă nimic. Mi se pare că Soborul mondial al poporului rus trebuie să unească elitele locale, să le familiarizeze cu acele gânduri care sunt generate în adâncurile Soborului nostru, ca urmările să aibă influență asupra culturii locale, asupra sistemului de învățământ, asupra climatului social într-o anume regiune. În mod obligatoriu trebuie să fie publicații, trebuie să existe muncă intelectuală, elitele de pe loc trebuie să fie atrase în susținerea și difuzarea acelor idei care sunt formulate la Soboarele mondiale ale poporului rus la Moscova.

Cu alte cuvinte, dacă vorbim despre Soborul mondial al poporului rus ca despre o instituție a societății civile, noi trebuie să asociem de această instituție acțiunea reală asupra minților și inimilor oamenilor. Consider că în aspectul și componența actuală Soborul mondial al poporului rus posedă o astfel de capacitate. Bineînțeles, aș saluta o participare mai activă a reprezentanților Soborului mondial al poporului rus în discuții purtate pe diverse terenuri, unde ar lua cuvântul și ar puncta pozițiile referitor la problemele-cheie ale contemporaneității, pentru ca opinia noastră să fie expusă mai pe larg în mijloacele de informare în masă.

Fără îndoială, unul din rezultatele cele mai importante ale activității Soborului mondial al poporului rus a fost încercarea de consolidare a păturii antreprenoriale, ai căror reprezentanți au susținut Soborul, au creat organizația obștească interregională „Clubul „Antreprenorilor ruși””, pe care o conduc Alexandr Valerievici Ruciov și Andrei Olegovici Dudovtsev. În octombrie, la ședința Biroului Prezidiului, organizația obștească dată a fost acceptată în componența SMPR în calitate de membru colectiv. Consider că Clubul trebuie să atragă în activitatea sa cât se poate mai multe persoane cu dispoziții patriotice, care susțin scopurile Soborului și sunt gata să colaboreze cu el.

Astfel de organizații trebuie, de asemenea, să genereze idei, pornind de la experiența lor profesională, de la cunoștințele lor profesionale. Cine dacă nu antreprenorii pot face expertiza economică corespunzătoare la ce se întâmplă acum în țară din punctul de vedere antreprenorial.

Consider că trebuie de atras la activitatea Soborului pe jurnaliști, juriști, medici, pedagogi, reprezentanți ai intelectualității din domeniul științelor tehnice. Este o direcție foarte importantă. Cunosc că membrul Biroului Soborului, cosmonautul Serghei Constantinovici Krikaliov, a manifestat dorința de a se ocupa de acest fel de activitate. Dumneavoastră sunteți o personalitate foarte potrivită pentru o astfel de activitate.

Asociația profesionalilor, intelectualilor, legați de știință, de producere, de jurnalism, de jurisprudență, ar fi foarte utilă. Probabil s-ar putea de creat vreo organizație care ar putea lucra conform agendei sale, dar să se inspire de ideile Soborului mondial al poporului rus, la rândul său, să îmbogățească Soborul cu propriile idei.

Aș vrea să apreciez în mod pozitiv activitatea în domeniul  apărării drepturilor omului a Soborului mondial al poporului rus, pe care o conduce Roman Anatolievici Silantiev. Dumnealui a lucrat la DREB încă fiind  tânăr stagiar, iar apoi în calitate de specialist. Roman Anatolievici poate organiza o astfel de activitate.

Sunt rezultate bune în activitatea cu tineretul. În august SMPR a efectuat cu succes acțiunea memoriei istorice „Să fii rus!” în Staraya Reazan. Partenerul Soborului a fost Asociația suporterilor sportivi. Sute de tineri au sosit la locul vechiului oraș. Acțiunea a fost un eveniment important și a atras atenția societății civile. Consider că astfel de acțiuni și festivaluri etno-culturale trebuie să se producă și în alte regiuni ale Federației Ruse, inclusiv la Moscova.

Mi se poare că Soborul mondial al poporului rus trebuie să aibă mai multe relații și cu organizațiile ortodoxe de tineret care sunt azi numeroase, și cu mișcarea voluntarilor, și cu organizațiile panortodoxe. Aș ruga ca aceste persoane să fie atrase mai activ la lucrul Soborului mondial al poporului rus. Nu vă imaginați cât de mult vor să muncească acești tineri!

Rog persoanele care conduc acest proces în numele Bisericii: să nu permiteți ca acest entuziasm să se evapore, orientați această energie ca să fie în final un lucru real. Deoarece tineretul vrea să muncească, ne reproșează că este atras prea puțin. Desigur că îi lipsește experiența, resursele administrative. Aici Soborul mondial al poporului rus ar putea fi foarte eficace. Dacă e să atragem aceste organizații la activitatea Soborului, am putea elabora anumite programe. Noi avem intenția ca statul major al Soborului mondial al poporului rus  să fie dislocat în centrul nostru pentru tineret. Aceasta va permite să muncească mai eficient. Dar până la finalizarea construcției date ar fi bine de început conlucrarea mai activă de acum.

Apreciez pozitiv începutul colaborării Centrului de expertizare al SMPR cu Institutul moștenirii culturale și naturale „D.S. Lihaciov” – structura de cercetare științifică a Ministerului culturii al Federației Ruse.

Consider important, de asemenea, colaborarea cu Comitetul pentru etnii al Dumei de Stat a FR, la a cărui inițiativă mâine, în Duma de Stat, împreună cu SMPR își va desfășura lucrările masa rotundă ”Dezvoltarea etno-culturală a poporului rus ca factor al armonizării relațiilor interetnice”.

Referitor la perspectivele lucrului, la cel de al XVIII-lea Sobor va fi propusă pentru discutare așa-numita Declarație a identității ruse, chemată să explice noțiunea de „rus” ca fenomen. Este o temă foarte serioasă. Consider că acum este momentul de a vorbi despre aceasta, deoarece „fenomenul rus” ca factor ce unește alte etnii și care creează un spațiu unic pentru o țară enormă, azi ca și ieri, ca și întotdeauna cât există măreața Rusie ca stat multietnic, este un factor important ce păstrează țara noastră, statutul ei. Concepția unei societăți solidare care a fost declarată și discutată la cel de al XVII-lea Sobor mondial al poporului rus, consider, trebuie să fie inclusă și în agenda următorului Sobor.

Trebuie să atragem atenția asupra faptului ca încă odată să fie declarat și argumentat că poporul rus este cel mai important subiect al relațiilor interetnice în Rusia. El creează spațiul solidarității în care sunt realizate astfel de calități importante ale poporului nostru, cum este fraternitatea, ajutorul reciproc și susținerea mutuală.

Să ne ajute nouă tuturor Dumnezeu să mergem pe această cale, ca Soborul mondial al poporului rus să rămână întotdeauna actual în agenda sa, creativ și deșteptător de conștiință a elitelor noastre.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei