Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Stenograma şedinţei Consiliului obştesc de tutelă al mănăstirii „Sfântul mare mucenic Pantelimon” de pe Athos

Stenograma şedinţei Consiliului obştesc de tutelă al mănăstirii „Sfântul mare mucenic Pantelimon” de pe Athos
Versiune pentru tipar
10 martie 2016 18:43

La 10 martie 2016, în suburbia Moscovei, Gorki, preşedintele Guvernului Federaţiei Ruse D.A. Medvedev şi Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril  au condus şedinţa Consiliului obştesc de tutelă a mănăstirii „Sfântul mare mucenic Pantelimon” de pe Athos.

D.A. Medvedev: Sanctitatea Voastră, stimaţi prieteni, colegi!

Aş vrea să vă salut pe toţi la şedinţa ordinală a consiliului nostru obştesc de tutelă, Consiliul mănăstirii „Sfântul mare mucenic Pantelimon”. Noi ne adunăm în componenţa aceasta nu pentru prima dată, însă acest an este deosebit. În acest an, după cum se ştie, noi marcăm prezenţa milenară a ruşilor pe Sfântul Munte și acest eveniment este important nu doar pentru Biserica Ortodoxă Rusă şi nu doar pentru oamenii credincioşi, dar în genere pentru întreaga noastră ţară. În mare parte sub influenţa luminătorilor athoniţi s-a format, s-a dezvoltat şi cultura noastră, şi tradiţiile noastre, un rol deosebind având în acest context mănăstirea „Sfântul mare mucenic Pantelimon” care rămâne a fi centrul Ortodoxiei ruse pe Athos. Anume în acel loc vor să meargă pelerinii noştri, care vin pe Sfântul Munte. De aceea noi am alcătuit un program vast de sărbătorire a jubileului. Partea ei cea mai importantă se referă la continuarea lucrărilor privind reconstrucţia mănăstirii. Acest program, eu sper, va permite să fie păstrat complexul arhitectural şi, desigur, moştenirea generală culturală a mănăstirii, va crea condiţii pentru viaţa ei, pentru dezvoltarea ei în viitor. Deja a fost înfăptuită o parte considerabilă de lucrări. Îi vom audia pe colegii noştri referitor la lucrul efectuat. Cu toate acestea sunt încă multe de făcut. Astăzi nu doar vom face bilanţul celor efectuate, dar vom discuta planurile. Voi aminti că data trecută ne-am întâlnit în aceeaşi încăpere în luna ianuarie acum doi ani.

În linii generale reconstrucţia mănăstirii merge într-un ritm bun, în pofida existenţei dificultăţilor de ordin economic. Cu începere din anul 2011, când a fost format consiliul obştesc de tutelă, din care fac parte reprezentanţii ctitorilor, ai businessului, au fost consolidate resurse importante financiare, resurse organizaţionale. Folosindu-mă de această posibilitate, aş vrea să mulţumesc participanţilor Consiliului nostru pentru lucrul activ, pentru ajutor, pentru susţinere, pentru coparticiparea la această cauză măreaţă. Şi bineînţeles să aduc mulţumiri tuturor celor care au jertfit mijloace pentru această lucrare. Bineînţeles, aş vrea să mulţumesc şi Fundaţiei internaţionale, care se ocupă nemijlocit de organizarea lucrărilor de reconstrucţie.

După cum am spus, multe probleme sunt soluţionate, noi vom audia informaţia referitor la aceasta, însă noi trebuie să întreprindem anumite eforturi pentru ca un şir întreg de lucrări să fie continuat şi terminat către acţiunile jubiliare. Colegii vor relata astăzi despre aceasta.

Pe lângă restaurarea clădirilor cu prilejul jubileului, este înfăptuită o mare activitate de luminare, un program de editare – atât în Rusia, cât şi peste hotare. Bineînţeles, o sarcină importantă rămâne a fi asigurarea păstrării valorilor culturale ţinând cont de cererile contemporane în acest sens, valori care pe parcursul  de milenii au fost create, inclusiv arhive, biblioteci. În această direcţie a fost făcut un pas important. Din documente dispersate a fost formată arhiva deplină a mănăstirii „Sfântul Pantelimon”, sunt pregătite şi condiţiile după cum am fost informat, pentru crearea copiilor digitale, ceea ce ar asigura păstrarea lor pentru secole. În genere aş vrea să spun că în ultimii ani noi vedem un număr considerabil de pilde ale consolidării, ale unirii eforturilor statului şi ale Bisericii pentru reconstrucţia bisericilor ortodoxe în ţara noastră, în Rusia, în alte locuri. Sunt obiecte de mari proporţii, ca de exemplu, mănăstirea Noul Ierusalim „Învierea Domnului”, catedrala maritimă din Kronştadt, un şir de alte obiecte de proporţii şi cele relativ mici, însă de la acest fapt valoarea lucrărilor comune nu se micşorează. Mănăstirea „Sfântul mare mucenic Pantelimon” în acest sens este deosebită, deoarece se află în afara hotarelor ţării noastre. Sunt convins că aceasta o înţeleg toţi acei care participă la reconstrucţia ei. Sper că împreună vom continua această lucrare, vom face totul ce e posibil pentru realizarea acelor planuri care există la moment.

Sanctitatea Voastră, vă rog să spuneţi câteva cuvinte.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Multstimate Dmitrii Anatolievici! Dragi participanţi la adunarea noastră! Aş vrea de la bun început să vă mulţumesc din inimă, Dmitrii Anatolievici, pentru iniţiativa de a convoca Consiliului obştesc de tutelă a mănăstirii athonite „Sfântul mare mucenic Pantelimon”. Scopul principal al şedinţei este discutarea problemelor curente, legate de sărbătorirea mileniului de prezenţă rusă pe Sfântul Munte Athos. Pe parcursul unui timp îndelungat şi Biserica, şi statul s-au pregătit de această minunată dată şi se presupune că solemnităţile de bază se vor desfăşura pe Athos deja la finele lunii mai a anului curent. Ţinând cont de faptul că până la sărbătorirea acestui eveniment semnificativ rămân circa două luni, la întâlnirea de azi noi trebuie să facem totalurile lucrului efectuat, precum şi să discutăm ce mai trebuie să facem ca să marcăm destoinic acest jubileu minunat.

În ajunul solemnităţilor care au loc, voi remarca, în Anul Rusiei în Grecia şi al Greciei în Rusia, pe Athos se desfăşoară lucrările de reconstrucţie a trei obiecte de bază. Este, întâi de toate, schitul „Adormirea Maicii Domnului” Xilurgu, de la care se trage, de fapt, crearea monahismului rus pe Athos, schitul mănăstire Rusicul Muntos (Vechi) şi câteva clădiri ale mănăstirii „Sfântul mare mucenic Pantelimon”.

După cum se ştie, în februarie 2012, în scopul soluţionării problemelor organizaţionale şi financiare privind pregătirea de sărbătorire a jubileului a fost adoptată o hotărâre a actualului Consiliului obştesc de tutelă cu privire la crearea Fundaţiei internaţionale pentru reconstrucţia şi păstrarea moştenirii culturale şi duhovniceşti a mănăstirii „Sfântul mare mucenic Pantelimon”. În sfera responsabilităţii nemijlocite a Fundaţiei se află reconstrucţia arhondaricului mănăstirii, a Rusticului Vechi şi a chiliei „Sfântul Dimitrie”, adică a trei obiecte. Este îmbucurător faptul că la momentul de faţă a fost efectuat un mare volum de lucrări de reconstrucţie. Însă este evident că procesul acesta nu este încheiat din varia motive. Nădăjduiesc că directorul executiv al Fundaţiei Alexandr Gheorghievici Gladyşev ne va prezenta azi un raport de autoevaluarea

Schitul „Adormirea Maicii Domnului” Xilurgu, care va fi unul din centrele sărbătoririi, nu este inclus în lista obiectelor reconstruite de Fundaţie, de aceea despre starea lui cu privire la solemnităţile ce urmează să se desfăşoare l-aş ruga să ne comunice pe părintele ieromonah Chirion, care este prezent aici. Pe lângă aceasta, ar fi bine ca părintele Chirion să ne povestească despre programul elaborat de mănăstire privind sărbătorirea solemnităţilor jubiliare nemijlocit pe Athos, deoarece vom avea nevoie de înţelegerea şi de propunerile voastre privind unirea cu posibilităţile noastre, precum şi cu posibilităţile, se prea poate, a altor persoane, care vor participa la sărbătorire.

Consider important să dăm o apreciere obiectivă privind gradul de pregătire pentru solemnităţile viitoare şi pe calea unei discuţii transparente să marcăm căile soluţionării acelor probleme care mai rămân.

În încheiere aş vrea să menţionez că sărbătorirea solemnităţilor jubiliare are deseori un neajuns comun – sărbătoarea trece. Pentru ea se fac pregătiri, iar apoi repede se uită – şi sărbătoare şi, din păcate, cauza sărbătoririi. Ar fi important ca după încheierea solemnităţilor mănăstirea „Sfântul mare mucenic Pantelimon” să capete totuşi o susţinere necesară, deoarece nu totul putem face până la sărbătorire, este evident aceasta. Pe lângă aceasta, însăşi exploatarea obiectelor reconstruite, a utilajului costisitor va cere cheltuieli suplimentare şi în legătură cu aceasta consider că Fundaţia internaţională pentru reconstrucţia şi păstrarea moştenirii culturale şi duhovniceşti a mănăstirii „Sfântul mare mucenic Pantelimon” ar putea să-şi continue activitatea în scopul susţinerii mănăstirii ruse pe Sfântul Munte Athos. Vă mulţumesc pentru atenţie.

D.A. Medvedev: Vă mulţumesc mult, Sanctitatea Voastră.

<…>

Site-ul Guvernului Rusiei/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Deputatul Dumei de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse S.A. Gavrilov a fost reales președinte al Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei

A demarat realizarea Programului de scanare electornică a monumentelor arhitecturii bisericești în stare avariată și crearea registrului național al monumetelor avariate din Rusia

A avut loc consfătuirea cu privire la pregătirea și desfășurarea acțiunilor dedicate aniversării a 800 de ani din ziua nașterii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la consfătuirea cu privire la pregătirea și desfășurarea acțiunilor dedicate aniversării a 800 de ani din ziua nașterii cneazului Alexandru Nevski [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

A avut loc consfătuirea cu privire la pregătirea și desfășurarea acțiunilor dedicate aniversării a 800 de ani din ziua nașterii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski

Consfătuirea cu privire la pregătirea și desfășurarea acțiunilor dedicate aniversării a 800 de ani din ziua nașterii cneazului Alexandru Nevski

Ministrul culturii Rusiei și președintele Consiliului Patriarhului pentru cultură au desfășurat consfătuirea în problemele dezvoltării muzeului-rezervație „Hersonesul din Tavria”

Lângă schitul „Toți Sfinții” din Valaam a fost instalată o copie a crucii athonite cu opt colțuri

Interviul mitropolitului de Volokolamsk Ilarion acordat postului de televiziune „Rossia 24” [Interviuri]

La Starsbourg s-a desfășurat acțiunea finală a proiectului duhovnicesc și de luminare al Bisericii Ortodoxe din Ucraina dedicat aniversării a 1000 de ani de prezență a monahismului rus pe Athos

La Roma au avut loc acțiuni dedicate aniversării a 1000 de ani de prezență a monahismului rus pe Athos

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul sărbătorii hramului la Mânăstirea Rusă „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” pe Athos [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

La Odesa a avut loc conferința internațională „Moștenirea athonită și tradițiile isihasmului în istoria și cultura Ucrainei”

Din cauza incendiului Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” de pe Athos este nevoită temporar să refuze la primirea pelerinilor

Scrisoarea a doisprezece părinți athoniți către Sfânta Chinotită în problema ucraineană [Articol]

Altele articole

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la consfătuirea cu privire la pregătirea și desfășurarea acțiunilor dedicate aniversării a 800 de ani din ziua nașterii cneazului Alexandru Nevski

Mesajele de felicitare ale Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresate nou aleșilor șefi ai regiunilor Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat vicepreședintelui Consiliului de Securitate D.A. Medvedev în legătură cu aniversarea a 55 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat președintelui Fundației de copii din Rusia A.A. Lihanov cu prilejul aniversării a 85 de ani din ziua nașterii

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat directorului executiv principal al companiei „Rosneft” I.I. Sechin cu prilejul anuversării a 60 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Tashkent Vichentii cu prilejul aniversării a 30 de ani de la hirotonia arhierească

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Pitirim, episcop de Jakarta

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Artemii (Kuzmin), episcop de Taganrog

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Sârbe cu prilejul aniversării a 90 de ani din ziua nașterii