Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril de sărbătoarea Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ținută după Liturghia oficiată la catedrala „Buna Vestire a Maicii Domnului” în Kremlin, or. Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril de sărbătoarea Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ținută după Liturghia oficiată la catedrala „Buna Vestire a Maicii Domnului” în Kremlin, or. Moscova
Versiune pentru tipar
7 aprilie 2016 16:34

La 7 aprilie 2016, de sărbătoarea Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi de ziua adormirii sfântului ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat vecernia şi Dumnezeiasca liturghie a sfântului ierarh Ioan Gură de Aur la catedrala „Bună Vestire a Maicii Domnului” în Kremlin, or. Moscova. După încheierea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioși cu o predică.

Preasfințiile Voastre! Dragi părinți, frați și surori!

Vă felicit cordial pe toți cu prilejul sărbătorii Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, una din cele douăsprezece sărbători domnești. Astăzi am auzit un fragment din Epistola apostolului Pavel către Evreii în care se vorbește ce a făcut Hristos prin întruparea Sa pentru oameni. Domnul a luat trup și sânge, ca să izbăvească pe cei care toată viața lor au fost în robie (Evr. 2:11-18).

Domnul a venit să îl elibereze pe om. Dar noi știm că orânduirea sclavagistă nu căzuse. Despre ce fel de libertate dar vorbea apostolul Pavel? Despre acea libertate adevărată care îl face pe om puternic, independent, capabil să se opună celor mai crunte circumstanțe ale vieții. De ce atunci omul își pierde libertatea, de ce el încetează să mai fie stăpân pe el însuși, de ce încetează să-și mai controleze gândurile, faptele, de ce devine rob al propriilor patimi, al propriului păcat, de ce devine slab, incapabil să opună rezistență presiunii situațiilor din exterior? Are loc aceasta de cele mai dese ori nu din cauza că situațiile sunt atât de dificile, dar din pricina că noi suntem neliberi în interiorul nostru.

De ce dar apostolul spune că Domnul de dragul eliberării oamenilor a primit trup și sânge? Pentru că El a arătat prin Sine Însuși chipul libertății absolute omenești. Nici păcatul, nici alte circumstanțe nu au putut să-L influențeze iremediabil, deoarece prin firea Sa omenească nu se supunea forței din exterior și acțiunii păcatului și deținea libertatea adevărată. După cum vorbesc sfinții părinți, Domnul a venit ca să înnoiască firea omenească, deoarece anume așa a fost creat omul și, dacă nu ar fi mers sub conducerea păcatului, ar fi rămas liber.

Astăzi mulți vorbesc de libertate ca despre cea mai mare valoare, asociind această noțiune cu anumite condiții concrete de ordin social-politic. Oamenii deseori luptă pentru libertate, rămânând pe deplin înrobiți și chiar în această luptă deseori nu sunt independenți, acționând și vorbind de pe poziții străine, fiind supuși acțiunii altor gânduri și nu obțin nici un fel de libertate.

Există un obicei minunat de a lansa în cer de sărbătoarea Bunei Vestiri păsări care au viețuit în colivii. Anume acesta este simbolul a ceea despre ce ne-a vorbit azi apostolul Pavel. Pasărea care iese din colivie și își ia zborul în sus, către cer, este simbolul unei libertăți adevărate. Noi devenim liberi atunci când ne luăm zborul spre cer, când obținem biruință asupra noastră înșine. Atunci nici un fel de condiții de ordin exterior nu sunt în stare să ne înrobească, deoarece libertatea despre care vorbește apostolul Pavel a fost adusă pentru noi de Însuși Domnul.

Noi proslăvim azi numele Preacuratei Preabinecuvântatei Stăpânei Cerului, Fecioara Maria, prin Care noi am obținut acest dar al libertății în Domnul Iisus Hristos și O venerăm mai presus de sfinții îngeri și arhangheli, deoarece ceea ce a făcut Ea pentru întreaga lume nu a făcut nimeni - prin Ea în lume a venit Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului, Domnul nostru Iisus Hristos.

Vă felicit din inimă pe toți cu prilejul acestei sărbători. Și fie ca mijlocirea Împărătesei Cerului să ne ajute fiecăruia dintre noi să depășim problemele de ordin interior din propria viață, să înfruntăm păcatul și să ne străduim să rămânem liberi, ca în acel moment când Domnul ne va chema la El, noi să putem să ne ridicăm în sus ca păsările și să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie