Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În Duminica a 5-a din Postul Mare Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat Liturghia la mănăstirea „Sfânta Treime” a sfântului Alexandru Svirski

Versiune pentru tipar
17 aprilie 2016 16:19

La 17 aprilie 2016, în cea de a 5-a Duminică a Postului Mare, ziua pomenirii cuvioasei Maria Egipteanca, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a vizitat mănăstirea de călugări „Sfânta Treime” a sfântului Alexandru Svirski în raionul Lodeinoe Pole al regiunii Leningrad.

În acest an se va sărbători în mod festiv aniversarea a 375 de ani de la aflarea cinstitelor moaşte ale cuviosului Alexandru Svirski. În ajunul acestei sărbători pentru prima dată a avut loc vizita Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse la mănăstirea „Sfânta Treime” a sfântului Alexandru Svirski.

La Sfintele porţi ale complexului „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” al mănăstirii Svirski Preafericitul Stăpân a fost întâmpinat de sfințitul egumen al mănăstirii episcopul de Tihvin şi Lodeinoe Pole Mstislav, de locţiitorul mănăstirii egumenul Antonii (Gutnik), monahii sfântului așezământ.

După sosirea la mănăstire Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat paraclisul „Sfânta Treime” pe malul lacului Roşcinski, pe locul unde cuviosului Alexandru Svirski i s-a arătat Sfânta Treime. Tot aici s-a aflat şi chilia fondatorului mănăstirii Svirski.

Apoi Preafericitul Stăpân s-a închinat cinstitelor moaşte ale cuviosului Alexandru Svirski, care se odihnesc în catedrala „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului”, apoi s-a îndreptat spre teritoriul complexului „Sfânta Treime” al mănăstirii, unde a condus slujirea Dumnezeieştii liturghii a sfântului ierarh Vasile cel Mare la catedrala în cinstea Sfintei Treimi Dătătoare de Viaţă.

Cu Sanctitatea Sa au coslujit: mitropolitul de Sanct-Petersburg și Ladoga Varsonofii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Novgorod şi Staraia Russa Lev; mitroplitul de Vologda şi Kirillov Ignatii; rectorul şcolilor teologice din Sanct-Petersburg arhiepiscopul de Petergof Ambrosii;  episcopul de Vyborg şi Priozersk Ignatii, preşedintele Departamentului Sinodal pentru problemele tineretului; episcopul de Tsarskoie Selo Marchel; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; locţiitorul lavrei sfântului Alexandru Nevski episcopul de Kronştadt Nazarii; episcopul de Tihvin şi de Lodeinoe Pole Mstislav; episcopul de Gatcina şi Luga Mitrofan; protoiereul Serghei Kuksevici, secretarul Direcției eparhiale de Sanct-Petersburg; clerici ai Mitropoliei de Sanct-Petersburg și ai altor eparhii ale Bisericii Ortodoxe Ruse.

În catedrală au fost prezenţi: guvernatorul regiunii Leningrad A.Iu. Drozdenko, viceguvernatorul regiunii Leningrad I.B. Divinski.

În timpul Liturghiei s-au rugat numeroşi pelerini care au sosit la primul serviciu divin oficiat de Patriarh la mănăstirea „Sfânta Treime” a sfântului Alexandru Svirski.

Cântările liturgice au fost interpretate de corul mănăstirii „Sfânta Treime” a sfântului Alexandru Svirski (regent – D.C. Juikov).

După ectenia stăruitoare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a ridicat rugăciunea pentru pacea în Ucraina.

Apoi au fost săvârşite rugăciuni pentru odihna pururea pomenitului Sanctitatea Sa Patriarhul Alexii I cu prilejul celei de-a 46-a aniversări din ziua decesului său.

În timpul Liturghiei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a hirotonit pe ierodiaconul Lavr (Arhipov), monahul mănăstirii stavropighiale de călugări „Întâmpinarea Domnului” din or. Moscova, în treapta de ieromonah.

Predica înainte de împărtăşanie a fost rostită de ieromonahul Onufrii (Larin), secretarul Direcţiei eparhiale de Tihvin.

Postul de televiziune „Soiuz” a emis în direct serviciul divin oficiat de Patriarh.

După încheierea Liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat  slavoslovia şi a citit rugăciunea către cuviosul Alexandru Svirski.

Episcopul de Tihvin şi Lodeinoe Pole Mstislav l-a salutat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril şi i-a adus în dar Sanctităţi Sale icoana arătării Sfintei Treimi cuviosului Alexandru Svirski şi o panaghie.

Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril i-a mulţumit episcopului Mstislav, egumenului Antonie, fraţilor şi tuturor celor care au trudit la reconstrucţia mănăstirii.

Sanctitatea Sa Stăpânul a transmis în dar o icoană veche a cuviosului Alexandru Svirski, pictată în secolul al XVI-lea la comanda sfântului ierarh Macarie, mitropolitul Moscovei. Icoana a fost cumpărată de la colecţionarii din străinătate de ctitorul mănăstirii V.N. Jimirov.

De asemenea Întâistătătorul a transmis mănăstirii „Sfânta Treime” a sfântului Alexandru Svirski o cruce veche de pristol şi o icoană a Mântuitorului cu inscripţie de donaţie.

Apoi Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a înmânat înalte distincţii bisericeşti.

Pentru trudele de arhipăstor, cu prilejul aniversării a 45 de ani de slujire în treaptă de preot şi cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua naşterii mitropolitul de Novgorod şi Staraia Russa Lev a fost decorat cu ordinul cuviosului Serafim de Sarov de gradul I.

Pentru trudele sârguincioase de păstor şi cu prilejul aniversării a 40 de ani de slujire în treapta de preot protoiereul Alexandr Vahovski, protopopul districtului Tihvin, parohul catedralei „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” din or. Tihvin, regiunea Leningrad, a fost decorat cu ordinul sfântului cuviosului cneaz Daniil al Moscovei de gradul III.

Pentru trudele sârguincioase de păstor şi cu prilejul aniversării a 35 de ani de slujire în treapta de  preot şi cu prilejul aniversării a 60 de ani din ziua naşterii protoiereul Andrei Iahimets, parohul bisericii „Sfântul Arhanghel Mihail” din or. Volhov, regiunea Leningrad, a fost decorat cu ordinul sfântului cuviosului cneaz Daniil al Moscovei de gradul III.

Pentru trudele sârguincioase de păstor şi cu prilejul aniversării a 60 de ani din ziua naşterii egumenul Antonii (Kuznetsov), parohul bisericii „Naşterea Domnului” în Nadkopanie, raionul Volhov, regiunea Leningrad, fost decorat cu ordinul cuviosului Serafim de Sarov de gradul III.

Pentru trudele sârguincioase de contracarare a narcomaniei şi alcoolismului în Eparhia de Tihvin, cu prilejul aniversării a 25 de ani de slujire în treapta de preot şi cu prilejul aniversării a 60 de ani din ziua naşterii protoiereul Alexandr Zaharov, parohul bisericii în cinstea sfinţilor mucenici din Familia Ţaristă, st. Sologubovka, raionul Kirov, regiunea Leningrad, a fost decorat cu ordinul sfântului mucenic Trifon de gradul III.

Pentru ajutorul acordat la reconstrucţia  bisericii în cinstea Sfintei Treimi Dătătoare de Viaţă, în localitatea Gorka Hvalovskaya, regiunea Leningrad, R.A. Zaitsev a fost decorat cu ordinul sfântului cuviosului cneaz Daniil al Moscovei de gradul III.

Pentru ajutorul acordat la construcţia  bisericii „Sfântul Alexandru Nevski”, s. Apraksin, raionul Kirov, regiunea Leningrad, vicedirectorul general al filialei  „Gazprom” V.V. Krasnov  a fost decorat cu ordinul sfântului cuviosului cneaz Daniil al Moscovei de gradul III.

Credincioşilor li s-au împărţit iconiţe ale cuviosului Alexandru Svirski în faţa Sfintei Treimi cu binecuvântarea Patriarhului.

***

Mănăstirea de călugări „Sfânta Treime” a sfântului Alexandru Svirski este situată în raionul Lodeinoe Pole al regiunii Leningrad şi aparţine Eparhiei de Tihvin. Sfințitul egumen al mănăstirii este episcopul de Tihvin şi Lodeinoe Pole Mstislav, locţiitor - egumenul Antonii (Gutnik).

Este fondată la finele secolului al XV-lea de cuviosul Alexandru Svirski, care a devenit primul egumen al mănăstirii. Este numită în cinstea Sfintei Treimi şi a însuşi cuviosului.

Încă în timpul vieţii fondatorului mănăstirii au început să se creeze două complexe arhitecturale monastice, dislocate alături, Complexul  „Sfânta Treime” include catedrala „Sfânta Treime” (1694-1698), biserica „Acoperământul maicii Domnului” (1533-1585), clopotniţele (1647-1674), biserica „Sfântul cuviosul Ioan Damaskin” (1718), blocurile de chilii (1670). Complexul monastic”Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” uneşte un paraclis de asupra fântânii (de sfinţire a apei) (1791), Porţile sfinte cu biserica „Sfântul Nicolae” de asupra porţilor şi un bloc pentru egumen (1780-1791), catedrala „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” (1641-1644), capela „Sfânta Treime” (1899), clopotniţe (19031904), blocurile de chilii.

Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” cu trapeză este cea mai veche construcţie în piatră păstrată la mănăstire. A fost construită cu participarea a însuşi cuviosului Alexandru Svirski în anul 1533, ctitorită de ţarul Vasilii III.

În catedrala „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului”, la altarul în cinstea sfântului cuiosului Alexandru Svirski se odihnesc moaştele neputrezite ale fondatorului mănăstirii.

Catedrala din piatră „Sfânta Treime” se află pe locul unei biserici din lemn, ridicată personal de cuviosul Alexandru. Catedrala este construită în stilul arhitectural de Nijni Novgorod  după modelul catedralei „A Semnului” din Novgorod, este împodobită de fresce.

Paraclisul din piatră „Sfânta Treime” este construit pe locul chiliei fondatorului mănăstirii – Alexandru Svirski. Aici, pe malul lacului Roşcin a fost arătarea Preasfintei Treimi Dătătoare de Viaţă sfântului Alexandru.

În cele mai bune vremuri în mănăstire erau 8 biserici, o sacristie bogată, icoane măiestrit pictate, o bibliotecă de multe mii de volume cu manuscrise şi cărţi vechi. Istoricii din secolul al XIX-lea numeau mănăstirea „Lavra de Nord”, ei i se supuneau 27 de mănăstiri şi pustii din această regiune.

În toamna anului 1918 mănăstirea a fost devastată, iar  parohul arhimandritul Evghenii (Trofimov) şi doi ieromonahi au fost împuşcaţi în or. Olonets. Câteva decenii mănăstirea sfântului Alexandru Svirski s-a aflat în păragină. Pe teritoriul ei au fost dislocate diverse organizaţii: lagărul de concentrare SvirLAG, o închisoare, un spital militar, un spital de psihiatrie ş.a.

În anul 1992 în catedrala „Sfânta Treime” a început oficierea serviciilor divine. În a. 1997 a început renaşterea vieţii monahale, iar în a. 1998 au fost returnate mănăstirii moaştele cuviosului Alexandru Svirski. La momentul de faţă fraţii mănăstiri sunt în număr de 32 de persoane.

Serviciul de presă al Patriarhiei Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie