Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În ajunul la Miercurea Mare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a participat la serviciul divin oficiat la mănăstirea stavropighială „Sfântul Ioan Botezătorul”

Versiune pentru tipar
26 aprilie 2016 23:26

În seara de 26 aprilie 2016, în ajunul zilei de miercuri din Săptămâna Patimilor, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a vizitat mănăstirea stavropighială de maici „Sfântul Ioan Botezătorul” din or. Moscova.

În biserica sobornicească Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a participat la oficierea serviciul divin din ajunul la Miercurea Mare. Sanctitatea Sa Patriarhul  Chiril a citit canonul Triodului la pavecerniţa mare, iar la utrenie – Evanghelia.

Troparul utreniei „Iată Mirele vine” şi sfetilna „Casa Ta” au fost interpretate de protodiaconul Constantin Bargan, ierodiaconul Afanasii (Ghekici) şi ierodiaconul Andrei (Danilov).

După încheierea serviciului divin egumena Afanasia (Groşeva) l-a salutat pe Preafericitul Stăpân.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat cu o predică către cei ce s-au rugat în biserică:

„Înalt cuvioşia Voastră, maică egumenă! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Cu un sentiment aparte vizitez mănăstirea «Sfântul Ioan Botezătorul» în  timpul Săptămânii Patimilor, în ajunul de miercurea Mare, zi când Biserica pomeneşte două evenimente foarte importante în Istoria Testamentului Nou – pocăinţa femeii desfrânate şi căderea lui Iuda. S-ar părea că femeia desfrânată, cea păcătoasă, avea calea vieţii trasată deja, doar e greu să te rupi din starea de păcat, atunci când păcatul devine stil de viaţă. Această femeie parcă era programată pentru pieire, dar într-o clipită, aducând jertfă Mântuitorului, iar împreună cu această jertfă şi o pocăinţă extrem de profundă, ea îşi schimbă viaţa şi, fără îndoială, devine sfântă. După cum e spus în Evanghelie, despre aceasta va afla întreaga lume – iată că lumea a aflat.

Vestea despre faptul că Dumnezeu mântuieşte pe orice păcătos, cu adevărat ne inspiră. Se prea poate că este una din cele mai importante afirmaţii care se conţin în Noul Testament. Indiferent de faptul cât de jos ar cădea omul, indiferent de ce fel de păcate ar fi lovit, întotdeauna îi rămâne speranţa pentru mântuire. Pe de altă parte, un apostol care era aproape de Mântuitor, care a fost martor la toate minunile săvârşite de El, care alături de apostoli împărţea împreună cu Învăţătorul său uimitoarele zile ale vieţii Lui pe pământ, a mers şi l-a trădat. Aceasta este o veste de asemenea importantă pe care Evanghelia o aduce lumii.

Nici o poziţie, chiar din cele mai înalte, nu este o garanţie a mântuirii  omeneşti. Nici un fel de odăjdii în care se îmbracă oamenii, nici un fel de cuvinte pe care le rostim, nici un fel de putere pe care o deţinem, nici un fel de privilegii pe care le avem nu ne asigură împotriva pieirii de pe urma păcatului. De aceea ziua de azi, care relatează despre aceste două evenimente ale Testamentului Nou, este foarte importantă în pregătirea noastră pentru sărbătoarea Sfintelor Paște, ajutându-ne să conştientizăm sensul Jertfei pe care a adus-o Mântuitorul, precum şi semnificaţia biruinţei care este arătată prin Învierea Lui întregului neam omenesc.

Fie ca Domnul să ne ajute nouă tuturor să depăşim slăbiciunile noastre, păcatele noastre, să fim capabili de o căinţă sinceră, de dobândirea mântuirii. Să ne păzească Domnul de a pieri de pe urma faptelor care nu ne permit să întoarcem timpul îndărăt. Trădarea lui Iuda, iar apoi şi moartea lui – sunt evenimente pentru care nu este cu putinţă o mişcare înapoi. Fie ca Domnul să ne întărească pe fiecare dintre noi pe calea urcuşului către El, să ne ferească de căderi în prăpastie, doar se poate cădea şi de pe treapta cea mai de sus a urcuşului duhovnicesc. Să ne ajute Domnul fiecăruia dintre noi să păşim spre mântuire pe calea vieţii. Amin.”

Mâine, 27 aprilie, în Miercurea Mare, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril va oficia Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova.

Serviciul de presă al Patriarhiei Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele materiale video

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

În Duminica Vameșului și a Fariseului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

La cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

În Duminica după Nașterea Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezieasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Vecernia Mare în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Santitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”