Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În ziua de marţi a Săptămânii Luminate Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a oficiat Liturghia în lavra „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie

Versiune pentru tipar
3 mai 2016 17:38

La 3 mai 2016, în ziua de marţi a Săptămânii luminate, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a vizitat lavra „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie.

La sfintele porţi ale mănăstirii Întâistătătorul Bisericii Ruse a fost întâmpinat de guvernatorul regiunii Moscova A.Iu. Vorobiev, arhiepiscopul de Serghiev Posad Feognost, preşedintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri şi monahism, locţiitorul lavrei, monahii mănăstirii.

În catedrala „Sfânta Treime” Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a închinat cinstitelor moaşte ale cuviosului Serghie de Radonej.

În catedrala „Adormirea Maicii Domnului” Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat Dumnezeiasca liturghie. În timpul serviciului divin a avut loc hirotonia arhimandritului Arsenii (Perevalov) în treapta de episcop de Iuriev, vicarul Eparhiei de Novgorod.

În timpul Liturghiei cu Sanctitatea Sa au coslujit: mitropolitul de Sanct-Petersburg şi Ladoga Varsonofii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Novgorod şi Staraia Russa Lev; mitropolitul de Istra Arsenii, primul vicar al Preafericitului Patriarh pentru or. Moscova; arhiepiscopul de Serghiev Posad Feognost; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Borovici şi Pestov Efrem; protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; protopopul lavrei „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie arhimandritul Pavel (Krivonogov); călugării lavrei în treaptă de preot, clerici ai eparhiilor Bisericii Ortodoxe Ruse.

La serviciul divin au fost prezenţi: șeful administrației raionului Serghiev Posad, regiunea Moscova, S.A. Pahomov; şeful interimar al administraţiei localităţii de tip orăşenesc Serghiev Posad Iu.A. Poteakin; şeful raionului Odintsovo din regiunea Moscova A.R. Ivanov.

Cântările liturgice au fost interpretate de corul de călugări al lavrei „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie sub conducerea arhimandritului Gleb (Kojevnikov) şi corul Academiei de teologie din Moscova sub conducerea ieromonahului Nestor (Volkov).

După ectenia stăruitoare Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a ridicat rugăciunea pentru pacea în Ucraina.

La 3 mai s-au împlinit 26 de ani din ziua adormirii Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii Pimen. În timpul serviciului divin au fost ridicate rugăciuni pentru odihna sufletului pururea pomenitului Întâistătător al Bisericii Ruse.

În timpul Liturghiei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril l-a hirotonit pe ierodiaconul Procl (Lapin), călugărul lavrei „Sfânta Treime” a cuuviosului Serghie, în treapta de ieromonah.

Predica înainte de împărtăşanie a rostit-o călugărul mănăstirii arhimandritul Ilia (Reizmir).

După încheierea Liturghiei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril l-a îndrumat pe episcopul Arsenii pentru slujire şi i-a înmânat toiagul arhieresc. Conform tradiţiei, ierarhul nou hirotonit a dat credincioşilor prima sa binecuvântare arhipăstorească.

Apoi a avut loc procesiunea Pascală a drumului crucii în jurul catedralei „Adormirea Maicii Domnului” şi litia pentru cei adormiţi la mormântul Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii Pimen în cripta catedralei „Adormirea Maicii Domnului”.

De pe treptele catedralei „Adormirea Maicii Domnului” Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică:

„Hristos a Înviat!

Pe voi pe toţi, dragi stăpâni, părinţi, fraţi şi surori, vă felicit cu prilejul marii sărbători a Sfintelor Paște.

Întotdeauna simţi o stare deosebită, când întâmpini această zi împreună cu sfântul cuviosul Serghie. Doar el este cu noi cu moaştele sale, cu duhul său, el împreună cu noi a coslujit această Dumnezeiască liturghie, deoarece Biserica pământească şi Biserica cerească sunt una sobornicească Biserică, în care sunt şi sfinţi, şi păcătoşi, şi acei care sunt deja proslăviţi, şi acei care doar se apropie de pragul bisericii, acei care sunt botezaţi şi acei la care încolţesc în inimă germenii credinţei. Noi trebuie să ţinem minte aceasta, indiferent cât de grele sunt circumstanţele vieţii, inclusiv pentru Biserica lui Dumnezeu.

Biserica este invincibilă, deoarece nu este doar pământească, dar şi Cerească. Biserica este invincibilă, deoarece nu este doar omenească, dar şi Dumnezeiască – a Omului şi a Domnului. Nu există o forţă care L-ar birui pe Dumnezeu, prin urmare nu există o atare putere care ar putea nimici Biserica în acest univers. Anume de aceea se spune în Cuvântul lui Dumnezeu „Voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui” (Mt. 16:18). Biserica nu o vor birui, dar pe om luat aparte porţile iadului pot cu uşurinţă să-l  biruie prin ispite, tentaţii, gânduri periculoase, convingeri străine lui Dumnezeu. Noi ştim ce s-a întâmplat în istorie şi ce se întâmplă în timpul de faţă, cum ţări întregi creştine dintr-o dată încep să spună: «Nu mai trebuie să ne numiţi creştini, noi nu suntem ţări creştine, noi am pierdut credinţa». În acest sens Rusia are o misiune aparte – la noi renaşte Biserica lui Dumnezeu. 

Noi trebuie să Îi mulţumim lui Dumnezeu şi pentru condiţiile externe, care există în ţara noastră, dar noi trebui să Îi mulţumim lui Dumnezeu în primul rând pentru faptul că pentru rugăciunile sfinţilor lui Dumnezeu a fost păstrată credinţa în inimile taţilor şi mamelor noastre, ale bunicilor noştri şi că azi, învăţând lecţia traiului fără Dumnezeu, noi dăm inima noastră Domnului, noi făurim Împărăţia Lui.

Dea Dumnezeu ca această făurire să fie eficientă, ca ea să înceapă cu sufletele noastre şi să se răspândească în jurul nostru. Sărbătoarea Paştelui este sărbătoarea afirmării credinţei noastre. Haideţi să părăsim hotarele lavrei «Sfânta Treime» a cuvuosului Serghie anume cu aceste gânduri. Dumnezeu nu doar că a biruit moartea, nu doar a înfrânt puterea duşmanului, dar a şi creat Biserica Sa, pe care nu o vor birui porţile iadului. Noi avem cu voi fericirea şi bucuria de a aparţine la această Biserică. Păstrând credinţa, făgăduind în faţa Domnului să vieţuim în corespundere cu legile Lui în acea măsură în care ne va ajunge minte şi putere, făgăduind în faţa Domnului să păstrăm credinţa şi să o transmitem copiilor şi nepoţilor noştri, noi slujim cu adevărat acelei cauze care a început în grădina din Golgota, la acea peşteră din care a luminat lumina lui Hristos Cel Înviat. 

Tuturor celor care Îl mărturisesc ca pe Dumnezeu Ce a venit în putere şi ca pe Om şi Dumnezeu, Care a înviat din morţi, tuturor celor care păstrează credinţa în Domnul, astăzi se încredinţează o misiune specială – a duce această lumină lumii pentru sine înşişi, pentru rude şi apropiaţi, pentru întreg neamul omenesc.

Hristos a Înviat! Pentru rugăciunile cuviosului şi purtătorului de Dumnezeu părintelui nostru Serghie, egumenul de Radonej, să păzească Domul ţara noastră Rusia, întreaga Rusie istorică şi Biserica noastră sfântă mărturisitoare. Amin”.

În sala de Tron din încăperile Patriarhului în lavră, pentru trudele sârguincioase de misionar şi cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua naşterii, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril l-a decorat pe episcopul de Borovici şi Pestov Efrem cu ordinul sfântului ierarh Inochentie, mitropolitul de Moscova şi Kolomna, de gradul II.

Serviciul de presă al Patriarhiei Moscovei şi al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad Foma

A avut loc consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad și Dmitrov Foma

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

De sărbătoarea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” și a condus hirotonia arhimandritului Gherasim (Șevțov) în treapta de episcop de Vladikavkaz și Alania

Slujirea Patriarhului dD sărbătoarea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Hirotonia arhimandritului Gherasim (Șevțov) în treapta de episcop de Vladikavkaz și Alania

De ziua odovaniei praznicului Învierii Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Slujirea Patriarhului de ziua odovaniei praznicului Învierii Domnului la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De ziua odovaniei praznicului Învierii Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Duminica a 3-a după Paști după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul” [Patriarhul : Predici]

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele materiale video

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

În Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

În Duminica Vameșului și a Fariseului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

La cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Liturghia la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

În Duminica după Nașterea Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezieasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Vecernia Mare în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Santitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”