Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

De Paștele Blajinilor Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat Liturghia și pomenirea pascală a celor adormiți la catedrala „Sfântul Arhistrateg Mihail” din Kremlin, or. Moscova

De Paștele Blajinilor Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat Liturghia și pomenirea pascală a celor adormiți la catedrala „Sfântul Arhistrateg Mihail” din Kremlin, or. Moscova
Versiune pentru tipar
10 mai 2016 14:03

La 10 mai 2016, în ziua de marți a celei de-a 2-a săptămâni după Paști, de Paștele Blajinilor, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie și pomenirea pascală a celor adormiți la catedrala „Sfântul Arhistrateg Mihail” din Kremlin, or. Moscova.

Cu Sanctitatea Sa au coslujit: mitropolitul de Istra Arsenii, primul vicar al Preafericitului Patriarh pentru or. Moscova; mitropolitul de Cita și Petrovsk-Zabaikalskiy Vladimir; episcopul de Bogorodsk Antonii, şeful Direcției Patriarhiei Moscovei pentru instituţiile din străinătate; protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; protoiereul Anatolii Alefirov, protopopul districtului Serghievski al or. Moscova, parohul bisericii în cinstea Înălțării Sfintei Cruci în Altufievo; protoiereul Veaceslav Șestakov, parohul metocului Patriarhului al bisericilor în Zareadie, or. Moscova; protoiereul Dimitrii Roşcin, şeful direcţiei pentru activitatea cu asociaţiile şi organizaţiile obștești a Departamentului Sinodal pentru relaţiile Bisericii cu societatea şi mass media, parohul bisericii „Sfântul ierarh Nicolae din Mirele Lichiei” pe Trei Coline; clerici ai capitalei ruse.

În timpul Liturghiei a cântat corul bisericii „Sfântul ierarh Nicolae din Mirele Lichiei” pe Trei Coline (regent – A.E. Pokrovski).

În timpul serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a hirotonit pe diaconul Serghei Belousov, clericul bisericii „Sfântul Arhanghel Mihail” din Tropariovo, în treapta de preot.

Predica înainte de împărtășanie a rostit-o preotul Nicolai Lisenkov, clericul bisericii „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” în Staroe Simonovo, or. Moscova.

Postul de televiziune „Soiuz” a emis în direct serviciul divin oficiat de Patriarh.

După încheierea Liturghiei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a oficiat litia pentru cei adormiți și tămâierea la criptele aflate în catedrala „Sfântul Arhistrateg Mihail” din Kremlin. În timpul litiei au fost ridicate rugăciuni pentru odihna sufletelor „adormiților robilor lui Dumnezeu pururea pomeniților Întâistătători ai Bisericii Ruse, făuritori și conducători ai Sfintei Rusii, a dreptcredincioșilor cneji și cneaghine, țari și țarine și a tuturor celor care au fost la cârmă, care au purtat de grijă credinței cele drepte și care au condus cu dreptate țara noastră, care odihnesc aici și pretutindenea, conducători de oști și ostași, care pentru Credință, Patrie și popor viața și-au jertfit-o și a tuturor celor care au murit în suferință în timpul Marelui război pentru apărarea Patriei, în urma catastrofei de la Cernobyl de pe urma rănilor și a tuturor celor care în nădejdea Învierii și vieții de veci sunt adormiții strămoși, părinți, frați și surori ai noștri, creștini ortodocși și a tuturor celor  pomeniți acum”.

Apoi Sanctitatea Sa Stăpânul i-a felicitat pe participanții la serviciul divin cu prilejul zilei de pomenire pascală a celor adormiți. „În Biserică nu doar se păstrează memoria despre trecut, nu doar se păstrează numele care au ajuns la noi. În Biserică cu puterea harului lui Dumnezeu toți sunt vii, toți există în mod real”, a spus Sanctitatea Sa Patriarhul.

Conform spuselor Sanctității Sale, prin existența sa văzută Biserica aparține lumii pământene, „iar în aspectul său nevăzut al existenței sale ea este în afara timpului și a spațiului”. „Nu este doar o metaforă, este o realitate pe care fiecare trebuie să o conștientizeze clar și chiar să o trăiască în inima sa, în special în acea zi când ne rugăm pentru cei plecați din lumea aceasta, frați și surori ale noastre, ale căror nume nu doar sunt pomenite, dar sunt înviate în rugăciunea Bisericii”, a adăugat Întâistătătorul.

„Ziua pomenirii pascale speciale a celor adormiți este foarte importantă, deoarece noi săvârșim rugăciunea pentru apropiații noștri, pentru rude, rugăciune de care ei au nevoie, dar și pentru faptul că noi avem posibilitate să chibzuim la semnificația acestei rugăciuni pentru cei adormiți, a semnificației morții după Învierea lui Hristos și încă odată să ne întărim în credință că Hristos a distrus moartea și ne-a dăruit nouă tuturor nemurirea cea adevărată, de care noi, oamenii trăitori aici, pe pământ, ne atingem deja aici prin coparticiparea în viața Bisericii pământești și cerești”, a conchis Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril.

Serviciul de presă al Patriarhiei Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie