Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei mondiale de pomenire a victimelor SIDA

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei mondiale de pomenire a victimelor SIDA
Versiune pentru tipar
15 mai 2016 09:30

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a venit cu o adresare cu ocazia Zilei mondiale de poenire a victimelor SIDA și a Acțiunii din întreaga Rusie „Stop pentru HIV/SIDA”.

Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi părinţi, dragi fraţi şi surori!

Hristos a Înviat!

Astăzi, în cea de-a treia duminică din luna mai, în întreaga lume sunt pomenite persoanele care au decedat de pe urma îmbolnăvirii cu SIDA. Această maladie îngrozitoare a fost cauza unui număr enorm de  decese şi, din păcate, în Rusia şi în alte ţări creşte numărul noilor cazuri de molipsire.

Este evident că unul din mijloacele eficiente de luptă cu boala dată trebuie să devină luminarea morală a tineretului şi a întregii societăţi, afirmarea valorilor familiale în rândul persoanelor, a idealurilor neprihănirii şi a fidelităţii conjugale. Biserica Ortodoxă Rusă îşi aduce contribuţia la cauza acestei lupte, efectuează o activitate de lămurire în rândul generaţiei tinere, oferă susţinere duhovnicească şi în rugăciuni, ajutor de ordin social şi psihologic persoanelor molipsite cu SIDA şi apropiaţilor lor.

Vă chem, dragii mei, să nu neglijaţi niciodată pe cei care sunt atacaţi de acest virus, să nu îi respingeţi şi să nu îi osândiţi, indiferent de faptul prin ce modalitate persoana dată a fost molipsită. Noi trebuie să îi primim cu bunăvoinţă şi dragoste în fapte pe toţi acei care caută în Biserică susţinere şi mângâiere, să ajutăm oamenii să conştientizeze adevăratul sens al existenţei şi să simtă bucuria vieţii în Hristos. Sunt convins că o astfel de atitudine binevoitoare şi caritabilă faţă de persoanele bolnave de SIDA trebuie să fie răspândită în întreaga noastră societate.

În aceste zile în diverse oraşe ale Rusiei se desfăşoară acţiuni în cadrul maniferstației din întreaga Rusie „Stop pentru SIDA”. Astfel de iniţiative au o importanţă mare. Astăzi este necesar ca să ne unim eforturile în lupta cu această maladie şi să oprim răspândirea epidemiei.

Actualmente, pomenind pe cei decedaţi de pe urma acestei maladii, să ne rugăm pentru odihna lor şi să păstrăm în inima noastră cuvintele Sfintei Scripturi: toţi trăiesc în Dumnezeu (Lc. 20:38). Aceste cuvinte răsună cu o putere deosebită în această perioadă pascală, când Îl proslăvim cu bucurie pe Dătătorul vieţii şi Biruitorul morţii Domnul nostru Iisus. Şi să nu ne sperie pe nimeni dintre noi – ucenici ai Mântuitorului şi moştenitori ai biruinţei Sale măreţe şi slăvite – nici un fel de boli, încercări şi chiar moartea fizică, deoarece cu adevărat a Înviat Hristos!

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII

 

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei