Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În încinta lavrei „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie de Radonej a avut loc înmânarea distincțiilor bisericești și de stat

În încinta lavrei „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie de Radonej a avut loc înmânarea distincțiilor bisericești și de stat
Versiune pentru tipar
19 iunie 2016 16:21

La 19 iunie 2016, după încheierea Liturghiei, în sala de Tron din încăperile Patriarhului de la lavra „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie de Radonej a avut loc înmânarea distincţiilor bisericeşti şi de stat.

Distincţiile înalte bisericeşti au fost înmânate de Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril.

Pentru contribuţia adusă la dezvoltarea relaţiilor dintre Biserică şi stat şi cu prilejul aniversării a 60 de ani din ziua naşterii, reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui Federației Ruse în districtul federal Centru A.D. Beglov a fost decorat cu ordinul cuviosului Serafim de Sarov de gradul I.

Pentru activitatea sârguincioasă de misionarism şi cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua naşterii, lucrătorul emerit al culturii din Federația Rusă, membrul Consiliului Patriarhului pentru cultură Iu.P. Veazemski a fost decorat cu ordinul sfântului ierarh Inochentie, mitropolitul de Moscova şi Kolomna, de gradul I.

Pentru activitatea desfăşurată întru binele Patriei, preşedintele judecătoriei orășenești Moscova O.A. Egorova a fost decorată cu ordinul sfintei întocmai cu apostolii cneaghina Olga de gradul II.

Pentru trudele depuse întru binele Sfintei Biserici şi cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua naşterii, membrul Biroului prezidiului Soborului mondial al poporului rus V.Ia. Şatohin a fost decorat cu diploma de merit a Patriarhului. <…>

Cruci memorabile şi icoane memorabile în numele Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii au fost înmânate unui şir de călugări din lavra „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie de Radonej.

Apoi reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui Federației Ruse în districtul federal Centru A.D. Beglov a înmânat distincţii de stat.

În conformitate cu Decretul Preşedintelui Federaţiei Ruse V.V. Putin din 14 mai 2016, pentru aportul considerabil în dezvoltarea relaţiilor duhovniceşti şi culturale, arhiepiscopul de Vereia Evghenii, preşedintele Comitetului Didactic al Bisericii Ortodoxe Ruse, rectorul școlilor teologice din Moscova a fost decorat cu Ordinul de Onoare; arhiepiscopul de Serghiev Posad Feognost, preşedintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri şi monahism, locțiitorul lavrei „Sfânta Treime” a sfântului Serghie – cu ordinul Prieteniei.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Materiale la temă

De sărbătoarea Botezului Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie și rînduiala sfințirii celei mari a apei în Catedrala „Arătarea Domnului”, or. Moscova

Exarhul Patriarhal al Asiei de Sud-Est a condus sărbătorirea aniversării a zece ani de la marea sfințire a bisericii „Toții Sfinții” din Pattaya

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina a condus adunarea eparhială anuală a clerului Eparhiei de Kiev

Exarhul Patriarhal al întregii Belarus a sfințit biserica cu hramul „Nașterea Sfîntului Prooroc Ioan Înaintemergătorul” din orășelul agricol Buynici

La Reprezentanța din Damasc a Bisericii Ortodoxe Ruse a fost sărbătorit Botezul Domnului

Președintele Tatarstanului și arhiereii Mitropoliei de Tatarstan au vizitat Catedrala în reconstrucție „Icoana Maicii Domnului de Kazan” pe locul aflării icoanei făcătoare de minuni

Mitropolitul de Minsk Pavel a luat parte la ceremonia de înmînare a premiilor Președintelui Republicii Belarus „Pentru renașterea spirituală”

Primarul Moscovei, S.S. Sobeanin, a înmînat schiarhimandritului Ilii (Nozdrin) Ordinul de Onoare

Locțiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova a luat parte la ceremonia de dezvelire a monumentului familiei Bibikov în regiunea Moscovei

Președintele Departamentului Sinodal pentru învățămîntul religios și catehizare a prezentat cartea „Marea Victorie: moștenirea și moștenitorii”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril i-a felicitat pe membrii nou formatului Guvern al Federației Ruse

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril i-a felicitat pe membrii nou formatului Guvern al Federației Ruse

Toate materialele cu cuvintele-cheie