Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat pedagogilor şi studenţilor Academiei de Teologie din Moscova, ai Şcolilor de Regenţi şi Iconografie cu prilejul absolvirii studiilor

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat pedagogilor şi studenţilor Academiei de Teologie din Moscova, ai Şcolilor de Regenţi şi Iconografie cu prilejul absolvirii studiilor
Versiune pentru tipar
10 iulie 2016 10:00

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a felicitat pe rectorul Academiei de Teologie din Moscova arhiepiscopul de Vereia Evghenii, profesorii şi studenţii Academiei de Teologie din Moscova, ai Şcolilor de Regenţi şi Iconografie cu prilejul absolvirii studiilor în Şcolile de Teologie din Moscova.

Înaltpreasfinției Sale, Înaltpreasfințitului Evghenii, arhiepiscopul de Vereia, rectorul Academiei de Teologie din Moscova, profesorilor şi studenţilor Academiei  şi seminarului de Teologie din Moscova, ai Şcolilor de Regenţi şi Iconografie

Înaltpreasfinţia Voastră, cinstiţi profesori şi dascăli, dragi absolvenţi!

Acceptaţi felicitările mele cordiale cu prilejul absolvirii studiilor în Şcolile de Teologie din Moscova.

În această zi semnificativă, când mulţi dintre voi părăsesc instituţiile de învăţământ devenite apropiate în anii de studii, aş vrea să mă adresez prin cuvintele apostolului Pavel: „Fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului” (Ef. 6:10-11).

Slujirea bisericească aleasă de către voi este cu adevărat o luptă permanentă pentru sufletele oamenilor, pentru puritatea propriei inimi, pentru triumful idealurilor evanghelice în lumea ce ne înconjoară. În această luptă nu este conciliere, deoarece duhurile răutăţii (Ef. 6:12) continuă să vrăjmăşească împotriva lui Dumnezeu şi a Bisericii Lui. Iată de ce fiecare dintre cei care păşeşte pe acest teren deloc uşor trebuie să fie gata să sufere ca un bun ostaş al lui Hristos (2 Tim. 2:3). Pentru o astfel de persoană suferinţele vremelnice pământeşti devin mărturia dragostei lui faţă de Dumnezeu şi aproapele, mărturia mergerii pe acea cale îngustă care duce la viaţa veşnică. Slujitorii Bisericii, care îşi poartă crucea pusă pe umerii lor cu bărbăţie şi răbdare, se învrednicesc de o bucurie duhovnicească deosebită, deoarece, după cum scrie sfântul apostol Pavel, după cum avem parte din belşug de suferinţele lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mângâiere (2 Cor. 1:5). Să nu vă îndoiţi: calea aleasă de voi este cu adevărat cea mai importantă şi mai bună pe lume. Mergând pe ea cu credinţă şi nădejde, veţi putea obţine fericirea adevărată – fericirea unei dragoste neprihănite, curate şi jertfelnice.

Vă chem pe voi pe toţi, dragi absolvenţi, să aveţi o atitudine plină de atenţie, sensibilitate şi compasiune faţă de fiecare persoană. Să ţineţi minte că Domnul a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut (Mt. 18:11). Cauza noastră este de a ajuta acestora să-şi găsească calea de mântuire, să se lepede de păcate, să capete tămăduire şi să obţină Împărăţia Cerurilor. Voi sunteţi slujitorii Bisericii şi absolvenţii şcolii de teologie, iar aceasta semnifică că voi trebuie să serviţi oamenilor pilda vieţii în conformitate cu Evanghelia, conform adevărului lui Dumnezeu.

Iar acei care îşi vor continua studiile, să ţineţi minte de faptul că în curând şi pentru voi va veni o zi când veţi păşi în via lui Hristos. Apreciaţi timpul rămas pentru studii. Cunoştinţele care vă sunt oferite, experienţa duhovnicească şi de rugăciune acumulată, pilda vieţii sfinţilor trebuie să devină pentru voi toate armele lui Dumnezeu (Ef. 6:13), cu al căror ajutor veţi putea contracara uneltirile şi ispitele vrăjmaşului, apăra oile cuvântătoare încredinţate vouă, pe care le veţi duce pe calea mântuirii.

Doresc în rugăciune tuturor profesorilor şi dascălilor, absolvenţilor şi studenţilor puterea forţelor, răbdare, ajutorul  darnic al Domnului şi succese în trudele făcute întru binele Sfintei Biserici.

Chem asupra voastră binecuvântarea lui Dumnezeu.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII 

 

 

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie