Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Adresarea Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei abstinenţei de băuturi alcoolice

Adresarea Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei abstinenţei de băuturi alcoolice
Versiune pentru tipar
10 septembrie 2016 22:00

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a venit cu o adresare cu prilejul Zilei abstinenţei de băuturi alcoolice

Iubiţi întru Domnul Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi părinţi, dragi fraţi şi surori!

Astăzi, când pomenim sfârşitul tragic al Sfântului, numit de Însuşi Hristos cel mare între cei născuţi din femei (Mt. 11:11), Sfântul slăvitul Prooroc, Înaintemergător şi Botezător al Domnului Ioan, Biserica Ortodoxă Rusă a stabilit să fie marcată Ziua abstinenţei de băuturi alcoolice.

Alegerea acestei zile nu este întâmplătoare. După cum se ştie din povestirea evanghelică, „bărbatul drept şi sfânt” (Mc. 6:20) a fost ucis într-un mod crud şi absurd de către Irod, omul care „ascultându-l, multe făcea şi cu drag îl asculta” (Mc. 6:20). Însă fiind  turmentat de veselia beţiei şi impresionat de dansul  femeii, regele nu a dorit să îi refuze rugămintea vicleană şi i-a tăiat capul Sfântului lui Dumnezeu. Sfârşitul tragic al Botezătorului Domnului a fost urmarea unei hotărâri, adoptate sub influenţa vinului.

Acest exemplu negativ demonstrează că pasiunea pentru băuturile alcoolice sau alte mijloace ce turmentează conştiinţa umană, acoperă glasul raţiunii, înceţoşează privirea morală. Deseori acest viciu îi împinge pe oameni la acţiuni negândite şi chiar criminale, ceea ce arată concludent caracterul său distructiv, care se manifestă nu doar în domeniul fiziologic, social, dar şi cel duhovnicesc.

Biserica Ortodoxă Rusă cheamă pe fiecare persoană să conştientizeze evenimentul pomenit azi, să înţeleagă pricina căderii în păcat a regelui Irod şi şi fiecare, pe cât îi stă în puteri, să biruie patima aducătoare de pierzare: să refuze consumul exagerat de alcool, să păzească de patima pentru el pe apropiaţi şi depărtaţi, să educe generaţia tânără în duhul fidelităţii faţă de idealurile evanghelice ale înfrânării. Este îmbucurător faptul că pe lângă multe biserici activează servicii de acordare a ajutorului pentru oamenii dependenţi de alcool şi stupefiante – acest lucru mărturiseşte despre neindiferenţa şi milostenia membrilor comunităţilor parohiale. Dea Dumnezeu ca astfel de iniţiative să se dezvolte şi mai departe, contribuind la vindecarea suferinzilor de maladiile păcatului şi la schimbarea lăuntrică a societăţii noastre.

Pentru mijlocirea în rugăciuni a cinstitului, slăvitului Prooroc, Înaintemergător şi Botezător al Domnului Ioan să ne trimită tuturor nouă Preaînţeleptul Domn ajutorul Său darnic, ca noi să fim întotdeauna în înfrânare şi trezvie duhovnicească şi trupească.

Chem asupra voastră a tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

 

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Declarația Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril în legătură cu situația privind Sfânta Sofia

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Primului Președinte al Republicii Kazahstan N.A. Nazarbaev cu prilejul aniversării a 80 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat locțiitoarei Mănăstirii stavropighiale „Acoperământul Maicii Domnului” din Moscova egumena Feofania (Miskina) cu prilejul aniversării a 55 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat locțiitoarei Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Hotkovo egumena Olimpiada (Baranova) cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare a Patriarhului adresat Preafericitului mitropolit al Kievului Onufrii cu prilejul zilei numelui

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către Primul Președinte al Republicii Kazahstan N.A. Nazarbaev

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat conducătorului artistic al Teatrului Mic al Rusiei Iu.M. Solomin cu prilejul aniversării a 85 de ani din ziua nașterii

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica principală a Forțelor Armate ale Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Sankt-Petersburg Varsonofii cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Mitropolit al Varșoviei Sava cu prilejul aniversării întronării