Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril după Liturghia săvârșită în biserica „Acoperământul Maicii Domnului” a metocului mănăstirii stavropighiale „A Zămislirii” din Barviha, suburbia Moscovei

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril după Liturghia săvârșită în biserica „Acoperământul Maicii Domnului” a metocului mănăstirii stavropighiale „A Zămislirii” din Barviha, suburbia Moscovei
Versiune pentru tipar
18 septembrie 2016 19:50

La 18 septembrie 2016, în Duminica a 13-a după Cincizecime, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârșit rânduiala sfințirii mari a bisericii în cinstea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la metocul mănăstirii stavropighiale de maici din Barviha, suburbia Moscovei, și Dumnezeiasca liturghie în biserica nou-sfințită. După Liturghie Întâistătătorul s-a adresat către participanții la slujba dumnezeiască cu un cuvânt de învățătură.

În numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Astăzi este Duminica a 13-a după Cincizecime şi în corespundere cu Tipicul bisericesc este citită binecunoscuta Evanghelie despre lucrătorii cei răi ai viei (Mt. 21: 33-42), care au refuzat să returneze roada stăpânului viei şi au omorât pe toţi cei pe care i-a trimis, fără să aibă frică chiar de fiul stăpânului. Domnul îi întreabă pe cei cărora le-a povestit această pildă: „Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el?" Ei I-au răspuns: „Pe ticăloșii aceşti răi cu rău îi va pierde şi îi va pedepsi crunt pe toţi care au săvârşit această fărădelege”.

Se cunoaşte că sub pilda lucrătorilor Domnul i-a avut în vedere pe acei oameni necuvioşi din rândul poporului ales, care aruncau cu pietre şi îi omorau pe proorocii ce veneau la ei să le vestească voinţa lui Dumnezeu – astfel că nu s-au temut să Îl omoare şi pe Fiul lui Dumnezeu. Domnul rosteşte această pildă până la moartea Sa pe Cruce, parcă din timp pregătind oamenii pentru sfârşitul Său mucenicesc. De aceea în centrul pildei despre lucrătorii viei cei răi este tema morţii, a muceniciei şi în tot acest tumult al suferinţelor omeneşti un loc cu totul aparte îl ocupă Crucea lui Hristos, deoarece de ea a fost ţintuit Omul care era absolut nevinovat şi scopul acestei răstigniri era lupta cu adevărul lui Dumnezeu.

Sfântul ierarh Ioan Gură de Aur, meditând asupra acestei teme, spune: doar o credinţă puternică îţi oferă înţelegerea faptului că crucea este adevărata libertate şi moartea umple cu viaţa veşnică toată creaţia. Nişte cuvinte uluitoare. Sfântul ierarh Ioan rostea uneori fraze laconice, dar uimitor de puternice, pline de o semnificaţie profundă. De ce dar a spus că Crucea, adică instrumentul de omorâre, este un fenomen al adevăratei libertăţi? Anume din motivul că Hristos prin Crucea şi Învierea Sa a adus oamenilor eliberarea de puterea atotbiruitoare a răului.

Puterea răului acţiona inevitabil, deoarece răul se conţinea în firea oamenilor, din cauza păcatului originar şi acest rău nu a fost pocăit, nici iertat. Uneori se spune: un om blestemat, adică pe acel om se află un blestem, pe el este un rău care nu a fost răscumpărat, nu a fost ridicat, prin urmare, este prezent în viaţa lui. În acest sens şi întregul neam omenesc s-a aflat sub un oarecare blestem, de aceea puterile răului acţionau nestingherit. Răul era puterea principală care orienta viaţa oamenilor, însă Domnul prin moartea Sa pe cruce distruge această putere învingătoare a răului. Şi ce capătă omul? Parcă el devine sfânt dintr-o dată? Nu! Însă el capătă marele dar al libertăţii de a alege între bine şi rău, între adevăr şi minciună, între lumină şi întuneric.

Lucrătorii cei răi ai viei au fost cuprinşi de gândul că ei, punând mâna pe vie, vor putea să se îmbogăţească şi să ocupe locul stăpânului. Nu este vorba de nici o alegere: ei slujesc răului, depunând eforturi pentru dobândirea ţelului propus. Însă Hristos ne oferă libertatea alegerii dintre bine şi rău, deoarece răul mai mult nu acţionează în această lume cu o putere nebiruită. Răul are putere, însă omul este în stare să o biruie cu puterea lui Dumnezeu, la care el aderă prin credinţă, botez, rugăciune.

Într-un anume sens libertatea dăruită de Cruce şi capacitatea omului, bazată pe această libertate, de a alege între bine şi rău, ne însoţeşte pe parcursul întregii noastre vieţi. Noi nu ne alegem părinţii, însă noi alegem cum să învăţăm, cât timp să folosim pentru pregătirea temei de acasă, dacă să obţinem anumite cunoştinţe - sau să renunţăm la toate acestea. Când intrăm într-o vârstă, suntem liberi să alegem pe însoţitorul sau însoţitoarea noastră în viaţă – şi din nou de această alegere depind foarte multe. Dacă omul nu a putut vedea ce se ascunde uneori sub un aspect agreabil, care este esenţa adevărată a omului, atunci el va putea face alegerea în folosul răului şi va deveni foarte nenorocit. Noi vom face o alegere liberă şi atunci când ne alegem profesia, căci profesia poate aduce un beneficiu incontestabil, dar poate aduce rău şi moartea duhovnicească, distrugând sentimentul moralităţii.

Astăzi în ţara noastră este ziua alegerilor. Cu mila lui Dumnezeu fiecare dintre noi poate alege în libertate – este o posibilitate uimitoare, care azi este asigurată cu adevărat de către stat. Dar cât de important e să nu faci o alegere incorectă! Cât de important e să vezi răul, dacă el este şi să simţi binele, chiar dacă nu se declară cu voce tare! Alegerea poporului  este o mare responsabilitate nu doar pentru ţară şi noi înşine, a unuia faţă de altul şi în faţa viitoarelor generaţii – este o responsabilitate în faţa lui Dumnezeu. Iată de ce noi ne rugăm ca Domnul să înţelepţească pe oamenii noştri să facă azi acea alegere care nu ar opri dezvoltarea duhovnicească a poporului nostru şi va contribui la  prosperitatea în continuare a Patriei noastre.

Chem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra voastră a tuturor, dragii mei, asupra întregului nostru popor care astăzi face această importantă alegere. Să ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să se săvârşească prin posibilitatea noastră liberă, dăruită de cruce, de a săvârşi o alegere adevărată şi onestă.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii   

Versiunea: rusă

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou