Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Liturghia săvârșită în catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Liturghia săvârșită în catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova
Versiune pentru tipar
21 septembrie 2016 18:27

La 21 septembrie 2016, de sărbătoarea Naşterii Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a săvârşit Dumnezeiasca liturghie în catedrala sobornicească „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova.

Catedrala sobornicească „Hristos Mântuitorul” a devenit în această zi centrul solemnităţilor, dedicate aniversării a 1000 de ani de prezenţă a monahilor ruşi în Sfântul Munte Athos şi a 150 de ani de la naşterea cuviosului Siluan Athonitul.

După încheierea slujbei bisericeşti Întâistătătorul  Biserici Ruse s-a adresat către credincioși cu un cuvânt de învățătură.

Înaltpreasfinţiile Voastre! Înaltpreasfinţiţi şi Preasfinţiţi stăpâni! Stimate Alexandr Dmitrievici Beglov! Reprezentanţi ai puterii de stat! Maici egumene, monahi şi monahii, fraţi şi surori!

Astăzi în catedrala „Hristos Mântuitorul”s-au adunat circa 700 de participanţi la solemnităţile jubiliare, dedicate aniversării milenare a prezenţei ruse pe Sfântul Munte Athos.

Pentru participare la solemnităţi au sosit Preasfinţiţi arhierei, reprezentanţi ai mănăstirilor din Sfântul Munte Athos, reprezentanţii Bisericilor Locale, egumeni şi egumene ale mănăstirilor Bisericii Ortodoxe Ruse, inclusiv din Ucraina, Belarus, Moldova, din Districtul mitropolitan de Asia Mijlocie, din eparhiile îndepărtate, precum şi de la Biserica Ortodoxă Rusă din Străinătate.

Pregătirea de solemnităţile jubiliare s-a desfăşurat pe parcursul a câţiva ani. În această perioadă la mănăstirea „Sfântul Pantelimon” de pe Athos au fost desfăşurate mari lucrări de restaurare. S-a început renovarea mănăstirii şi a schiturilor ce se află într-o stare avariată. O mare contribuţie în programul cu privire la restaurarea mănăstirii ruse a avut-o statul Rusia. Prin decizie de guvern acest an a fost declarat jubiliar. Pe întreg teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse s-au desfăşurat numeroase activităţi, bisericeşti şi obşteşti: expoziţii, conferinţe jubiliare, întâlniri cu reprezentanţii monahismului athonit.

În luna mai pe Sfântul Munte Athos au avut loc solemnităţi la care a participat Preşedintele Federaţiei Ruse Vladimir Vladimirovici Putin.

Punctul culminant al anului jubiliar sunt solemnităţile ce se inaugurează azi la Moscova: aducerea capului cuviosului Siluan Athonitul, conferinţa ştiinţifică „Rusia şi Sfântul Munte Athos: o mie de ani de unitate duhovnicească şi culturală”, adunarea egumenilor şi egumenelor Bisericii Ortodoxe Ruse, precum şi inaugurarea expoziţiei de materiale de arhivă „Rusia şi Athosul”.

Athosul până în ziua de azi este chipul Ortodoxiei Ecumenice. Aici, pe Sfântul Munte, în pace şi într-un gând se află monahii, veniţi din diferite ţări. Deosebirea în limbi şi tradiţii etnice sunt depăşite de unitate în duh şi har. Athosul azi demonstrează o pildă exclusivă cum poate exista o comunitate multietnică fără de războaie şi agresiune, fără de sancţiuni şi luptă politică. Este un exemplu important pentru întreaga lume, în special în contextul proceselor contemporane diverse şi neunivoce. Şi eu am trăit cu inima această realitate minunată în comunitatea multietnică monahală pe Athos, când am avut posibilitate împreună cu evlavioşii monahi de pe Sfântul Munte, cu pelerinii din Biserica noastră şi din multe alte ţări, să marcăm aniversarea a 1000 de ani de prezenţă a ruşilor pe Sfântul Munte.

Sfântul Munte a acumulat bogăţii de ordin duhovnicesc, intelectual şi cultural al întregii lumi ortodoxe. Cea mai mare bogăţie a Athosului au fost întotdeauna tradiţiile monahale. Începând cu primele vremuri de după Creştinarea Rusiei, monahii ruşi se adresau către Sfântul Munte ca la un tezaur al harului, găsind inspiraţie în viaţa lui harică şi împrumutând cele mai bune trăsături ale vieţii  monahale. Prin nevoinţa şi ostenelele cuviosului Antonie din Pecerska Kievului, ale cuviosului Paisie Velicikovski, ale cuviosului Siluan Athonitul şi  ale unei cete întregi de alţi sfinţi de pe Sfântul Munte, tradiţiile s-au realizat în slujbele dumnezeieşti, în rugăciuni, în rânduiala comună a vieţii interioare a mănăstirilor ruse.

Sărbătorirea aniversării a 1000 de ani de prezenţă pe Athos a ruşilor este chemată să sublinieze importanţa istorică şi contemporană a Sfântului Munte Athos pentru întreaga plinătate a Bisericii, în special pentru cinul monahal. Actualmente noi observăm o înflorire adevărată a monahismului pe Sfântul Munte: mulţime de tineri care caută plinătatea harului mântuitor vin la Athos, unde devin parte organică a tradiţiei vii de pe Sfântul Munte.

Pe parcursul unei istorii multiseculare a Sfântului Munte şi mănăstirea rusă „Sfântul Pantelimon”, şi alte sfinte locaşuri, au trecut nu doar prin perioade de înflorire, dar şi prin vremuri complexe de decădere. În secolul al XX-lea unele mănăstiri, inclusiv cele ruseşti, au fost închise din cauza împuţinări numărului monahilor şi a imposibilităţii pentru copiii Bisericii Ortodoxe Ruse de a vizita Sfântul Munte şi cu atât mai mult de a face parte din frăţia monahală athonită. Această circumstanţă, tragică pentru viaţa duhovnicească a poporului rus, era greu de suportat şi astăzi noi ne amintim cu o recunoştinţă enormă de arhipăstorii noştri care în acele vremuri  grele au trasat un drumuleţ mic, au săpat un şănţuleţ pentru un  râuleţ micuţ, ce a unit din nou Biserica Ortodoxă Rusă cu Muntele Athos. Noi îl pomenim cu recunoştinţă pe Sanctitatea Sa Patriarhul Alexii I şi tovarăşul său apropiat de idei Înaltpreasfințitul Nicodim, mitropolitul de Leningrad şi Novgorod care, fiind încă în treaptă de arhimandrit, a fost prima persoană din Uniunea Sovietică, care în drumul său din Țara Sfântă spre Rusia a vizitat Sfântul Munte Athos, s-a întâlnit cu rămăşiţele monahismului rus (în vremea ceea numărul lor nu depăşea pe cel de  zece oameni), a avut bucurie în comunicare cu acei monahii, iar monahii athoniţi, privind la arhimandritul tânăr, fără îndoială că s-au întărit în credinţă şi în nădejdea că va lumina din nou credinţa ortodoxă în Patria noastră şi că va curge deja nu un râuleţ, dar un râu puternic de pelerini din Sfânta Rusie pe Muntele Athos, susţinând marea tradiţie de îmbogăţire duhovnicească reciprocă.

Un caracter deosebit al solemnităţilor jubiliare este conferit de faptul că azi aici sunt prezenţi mai bine de 400 de egumeni şi egumene ale mănăstirilor Bisericii Ortodoxe Ruse, care au sosit încoace ca să discute problemele actuale ale renaşterii tradiţiilor monahale, să facă schimb de experienţă în lucrarea monahală.

Solemnităţile jubiliare includ de asemenea sărbătorirea aniversării a 150 de ani de la naşterea cuviosului Siluan Athonitul. S-a săvârşit un eveniment istoric – pentru prima dată capul cuviosului Siluan este adus în hotarele canonice ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Chivotul cu cinstitul cap a fost dus în mica patrie a Sfântului în satul Şovskoie, regiunea Lipetsk (Eparhia de Eletsk), unde cu prilejul sărbătoririi a fost creat un complex memorial în casa părintească a cuviosului Siluan şi a fost instalat un monument al sfântului. Noi pomenim cu  recunoştinţă lucrarea Sfintei Biserici din Constantinopol, care a canonizat în ceata sfinţilor pe acest nevoitor rus de pe Muntele Athos.

Solemnităţile jubiliare sunt chemate să arate semnificaţia deosebită a nevoinţei monahale în viaţa Bisericii, să mărturisească despre idealurile monahale permanente, despre veşnicia şi vitalitatea poruncilor evanghelice, despre ruperea de lume a vieţii creştine şi monahale, despre depăşirea discordiilor acestei lumi prin puterea unirii cu Hristos.

Fie ca binecuvântarea Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, a cărei Naştere noi azi o  prăznuim – Egumena Sfântului Munte Athos – să fie cu noi cu toţi! Fie ca mijlocirea Ei în rugăciune în faţa Domnului să întărească unitatea Sfintelor Biserici Ortodoxe ale lui Dumnezeu, unitatea monahismului ortodox, unitatea lumii ortodoxe! Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii   

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie