Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Alocuţiunea Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril ţinută la inaugurarea expoziţiei „Rusia şi Athosul. Cu prilejul aniversării a 1000 de ani de prezenţă a monahilor ruşi în Sfântul Munte”

Alocuţiunea Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril ţinută la inaugurarea expoziţiei „Rusia şi Athosul. Cu prilejul aniversării a 1000 de ani de prezenţă a monahilor ruşi în Sfântul Munte”
Versiune pentru tipar
21 septembrie 2016 23:55

La 21 septembrie 2016 Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a condus ceremonia de inaugurare a expoziţiei istorico-documentare „Rusia şi Athosul. Cu prilejul aniversării a 1000 de ani de prezenţă a monahilor ruşi în Sfântul Munte” la Moscova. Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat cu o alocuţiune participanţilor la manifestare.

Întregul an 2016 a trecut sub egida acestui jubileu cu adevărat minunat – aniversarea a 1000 de ani de prezenţă a monahilor ruşi în Athos. Astăzi este apogeul solemnităţilor care se desfăşoară în oraşul de scaun Moscova.

Biserica Rusă, inclusiv episcopatul, clerul, teologii acordă o mare atenţie acestei aniversări, conştientizând importanţa relaţiilor dintre Rusia şi Athosul. Dar aş vrea să subliniez în mod deosebit că şi statul Rusia, societatea noastră, savanţii acordă o atenţie deosebită acestui jubileu şi participă activ la sărbătorirea lui.

Expoziţia  istorico-documentară „Rusia şi Athosul”, care este prezentată în incinta muzeului catedralei „Hristos Mântuitorul” şi care descoperă fapte diverse de natură istorică în relaţiile dintre Sfânta Rusie şi Sfântul Munte, este un aport semnificativ, adus de comunitatea ştiinţifică şi muzeistică. Aş vrea să-mi manifest recunoştinţa cordială comunităţii noastre ştiinţifice, muzeistice, specialiştilor în persoana Dumneavoastră, Serghei Vladimirovici.  Noi am colaborat excelent şi rezultatul acestei colaborări este expoziţia în care sunt prezentate documente istorice unice ce mărturisesc despre relaţiile speciale dintre Rusia şi Athos.

Cu adevărat, Athosul nu este doar un loc de rugăciune solitară şi al nevoinţelor ascunse de ochii lumii, dar şi un centru puternic al civilizaţiei ortodoxe, al culturii ortodoxe, al duhovniciei ortodoxe. Şi, se prea poate, este în mod deosebit important acel fapt că de la bun început al existenţei sale Athosul a fost o comunitate multietnică monahală. Putem spune cu exactitate că 1000 de ani în urmă ruşii se aflau pe Athos şi unul din ruşi a fost egumen al mănăstirii şi şi-a pus semnătura sub un document juridic important, numindu-se pe sine egumen şi preot al mănăstirii rossilor.

Acest document excepţional mărturiseşte, în special, despre faptul că ruşii au început să sosească pe Athos cu mult timp înainte de data pe care azi o marcăm. Doar nu putea cineva venit în Sfântul Munte să devină dintr-o dată egumen. Ştim, de asemenea, că înainte de pomenirea prezenţei rossilor pe Athos, acolo deja era formată o comunitate rusă, ai căror reprezentanţi reveneau deseori în Rusia. Primele mănăstiri, fondate în Rusia – întâi de toate Lavra Pecerska din Kiev – au fost un rod duhovnicesc al nevoinţei monahale pe care ruşii au dus-o pe Muntele Athos.

Relaţiile de ordin duhovnicesc şi cultural dintre Rusia şi Athos aveau o expresie destul de palpabilă: sunt manuscrise, ediţii tipărite, icoane, corespondenţa la diferite niveluri, începând cu ordinele ţarilor şi epistolele egumenilor athoniţi şi încheind cu scrisorile oamenilor simpli – toate aceste contribuţii materiale generoase aparţin tuturor păturilor sociale ale Rusiei, fiind transmise pe Athos şi fixate în condici speciale de pomenire. Dacă veţi merge acum şi veţi privi cu atenţie la scrisorile originale, care erau expediate de egumenii mănăstirilor athonite ţarilor ruşi, ele au un singur conţinut: rugămintea de acordare a ajutorului. Nu este întâmplător, deoarece pe Athos înţelegeau: Rusia, care devenea un stat puternic centralizat, obţinea posibilitatea de ordin economic şi politic de a ajuta Sfântul Munte. Ca răspuns la numeroasele scrisori venite, din Moscova pe Athos era expediat ajutor – nu doar bani, nu doar vase de slujit, dar chiar şi produse alimentare, despre aceasta mărturisesc, inclusiv, documentele prezentate în această expoziţie.

Îmi aduc aminte de o istorie a bunicului meu: lucrând în calitate de maşinist, ridica un salariu mare, deoarece era conducător de trenuri în care se deplasa familia ţaristă şi membrii guvernului. Locuia în chirie într-o casă modestă alături de depoul staţiei din oraşul Lukoianov în gubernia de Nijnii Novgorod. Familia nu suferea de sărăcie, dar ducea o viaţă foarte modestă – pe atunci aşa vieţuiau mulţi. Însă partea considerabilă a venitului său bunicul o expedia pe Athos. Vizitând mănăstirea Simonpetru, am rugat pe responsabili să deschidă  condicile de pomenire din anul 1913 – ultimul înainte de război. Când au fost deschise, imediat am găsit numele membrilor familiei noastre, trimise de bunic împreună cu ctitoria pentru mănăstirea Simonpetru. L-am rugat pe egumen ca această listă să fie trecută în altar, ca în pomenirea nevoinţei pe care a făcut-o bunicul să fie săvârşită şi în zilele noastre rugăciunea pentru strămoşii mei. Sper foarte mult că toate acestea au loc în viaţa mănăstirii Simonpetru; sunt sigur că şi în alte mănăstiri există astfel de înscrieri.

Despre ce mărturiseşte acest fapt? Oamenii ruşi nu făceau deosebire dintre mănăstirile ruse şi cele greceşti. Ei îndreptau jertfa lor indiferent de apartenenţa etnică sau cu atât mai mult de preferinţele politice, ei în mod real susţineau Sfântul Munte Athos.

Ar fi nedrept să idealizăm relaţiile dintre Rusia şi Athos. Ca şi tot ce este pământesc, ele nu sunt lipsite de complicaţii – atât în trecut, cât şi în prezent. Dar mulţumită harului lui Dumnezeu ele sunt depăşite şi unghiurile ascuţite se cizelează, iar de asupra a tot ce este omenesc, lumesc şi supus păcatului, ce uneori intervine în relaţiile dintre Athos şi Rusia, totuşi străluceşte lumina neînserată a Sfântului Munte, a nevoinţei monahale şi a sfinţeniei.

Nădăjduiesc că expoziţia inaugurată de noi „Rusia şi Athosul” va contribui la cunoaşterea unei lumi deosebite ale relaţiilor ruso-athonite, a bogăţiei multiaspectuale istorice, a importanţei ei duhovniceşti. Aş vrea ca sărbătorirea aniversării a 1000 de ani de prezenţă a monahismului rus pe Athos să slujească în calitate de stimulent pentru dezvoltarea relaţiilor dintre Rusia şi Sfântul Munte, ca noi să obţinem un imbold şi mai mare pentru depăşirea unor neînţelegeri de tot felul şi a unor obide omeneşti. Deoarece toate acestea sunt nişte aparenţe, iar în interiorul acestor relaţii se află sfinţenia pe care au demonstrat-o monahii de pe Athos şi pe care cu mare entuziasm o aplicau în viaţa lor oamenii ruşi ce venerau sfântul Munte – grădina Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Aş vrea să-mi exprim recunoştinţa ministrului culturii Vladimir Rostislavovici Medinski pentru participarea sa activă din partea statului Rusia în pregătirea şi desfăşurarea sărbătoririi aniversării a 1000 de ani de prezenţă rusă. Aş vrea să-mi exprim cuvintele de mulţumire reprezentantului Preşedintelui Federaţiei Ruse în districtul federal Centru Alexandr Dmitrievici Beglov, care a condus grupul de lucru şi care a dăruit multe puteri, mult timp şi o parte din inima sa Athosului, inclusiv în contextul pregătirii către această solemnitate. Aş vrea să aduc mulţumiri întregii noastre comunităţi ştiinţifice care, după cum am menţionat, într-un mod foarte deschis, binevoitor, a participat la solemnităţile cu prilejul aniversării a 1000 de ani de prezenţă rusă în Sfântul Munte. Cu un sentiment deosebit inaugurez această expoziţie în incinta catedralei „Hristos Mântuitorul” şi chem asupra voastră a tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Materiale la temă

De ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

A avut loc întâlnirea în regim online a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu delegații celui de-al IX--lea festival „Credință și cuvânt”

Întâlnirea în regim online a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu delegații celui de-al IX--lea festival „Credință și cuvânt”

A avut loc întâlnirea în regim online a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu delegații celui de-al IX--lea festival „Credință și cuvânt”

Mitropolitul de Limassol Atahasie a condus seminarul păstoresc pentru clerul Mitropoliei de Tver

Mitropolitul de Pireu Serafim despre problema ucraineană: Fanarul nu a avut nici un drept să se amestice în treburile altei Biserici Locale [Articol]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul sărbătorii hramului la Mânăstirea Rusă „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” pe Athos [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

La Odesa a avut loc conferința internațională „Moștenirea athonită și tradițiile isihasmului în istoria și cultura Ucrainei”

Lângă schitul „Toți Sfinții” din Valaam a fost instalată o copie a crucii athonite cu opt colțuri

Interviul mitropolitului de Volokolamsk Ilarion acordat postului de televiziune „Rossia 24” [Interviuri]

La Starsbourg s-a desfășurat acțiunea finală a proiectului duhovnicesc și de luminare al Bisericii Ortodoxe din Ucraina dedicat aniversării a 1000 de ani de prezență a monahismului rus pe Athos

La Roma au avut loc acțiuni dedicate aniversării a 1000 de ani de prezență a monahismului rus pe Athos

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei