Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci a Domnului după Liturghia săvârșită în biserica „Sfântul Arhanghel Mihail” din satul Belousovo (Noua Moscovă)

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci a Domnului după Liturghia săvârșită în biserica „Sfântul Arhanghel Mihail” din satul Belousovo (Noua Moscovă)
Versiune pentru tipar
27 septembrie 2016 21:45

La 27 septembrie 2016, de sărbătoarea Înălțării Cinstitei și de Viață Făcătoarei Cruci a Domnului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârșit rânduiala sfințirii mari a bisericii cu hramul în cinstea sfântului Arhanghel Mihail din satul Belousovo, districtul administrativ Troitskoe (Noua Moscovă), și Dumnezeiasca Liturghie în biserica nou-sfințită. După încheierea Liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către participanții la slujba dumnezeiască cu un cuvânt de învățătură. 

În numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Astăzi noi sărbătorim o mare sărbătoare din rândul celor douăsprezece – a Înălţării Cinstitei şi de Viaţă Făcăgtoarei Cruci a Domnului şi întreaga slujbă dumnezeiască, toate cântările şi rugăciunile care sunt rostite în biserică, au în centrul lor Crucea mântuitoare pe care a fost răstignit Fiul Omului şi Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos.

Au fost spuse multe despre Cruce. Sfinţii Părinţi i-au dedicat tratate întregi. Multe gânduri minunate au fost oglindite în cântările si rugăciunile bisericeşti. Dar din această mulţime de explicaţii ce înseamnă Crucea şi care este importanţa ei pentru om, aş vrea să aduc azi doar una, pe care o găsim la sfântul ierarh Ioan Gură de Aur: „Crucea este libertatea noastră”.

Cuvintele minunate descoperă însăşi esenţa a toate câte s-au întâmplat pe Cruce şi ceea ce a adus Domnul oamenilor. Este suficient să ne aducem aminte că până la venirea în lume a Mântuitorului păcatul a acţionat în lume cu o putere de nebiruit – se poate spune că el era inclus la baza tuturor relaţiilor dintre oameni, a relaţiilor sociale, a sistemelor de stat. Omul nu avea nici un fel de libertate: venind în lume, el parcă  era purtat pe valurile ce îl duceau la moartea duhovnicească.

Da, noi ştim: au existat mari genii ale duhului, mari eroi şi nevoitori, prooroci ai Testamentului Vechi care, în pofida puterii de neînvins a păcatului, au mărturisit despre adevărul lui Dumnezeu. Dar puţini cine îi mai asculta, doar cei mai apropiaţi ucenici – chiar şi în rândul lor deseori se întâmpla să fie acei care aderau la prigoana proorocilor.

Şi iată că Domnul pe Cruce biruie răul. Răul a fost cauza acestei sentinţe nedrepte la moarte. Răul a triumfat asupra celui Care îi uimea pe oameni cu puterea Sa făcătoare de minuni. S-ar părea, cine s-ar fi putut ridica împotriva lui Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului? Doar El oprea furtuna, hrănea miile de oameni cu cinci pâini, vindeca pe cei surzi, şchiopi, leproşi, pe Lazărul mort de patru zile îl scoate din mormânt… Până în zilele noastre, ascultând despre Hristos, unii  se împotrivesc: „Cum puteţi crede în toate aceea? Unde este Dumnezeu, doar nu Îl vedem? Doar dacă ar face vreo minune, aş crede”. Sunt cuvinte viclene şi, ca să ne convingem de aceasta, este suficient să ne aducem aminte că şi cele mai mari, uluitoare minuni, săvârşite de Mântuitorul, nu opreau puterea de nestăvilit, cea diavolească, a răului. Ea L-a omorât pe Iisus Domnul şi Mântuitorul nostru pe Cruce, însă Învierea ce a urmat după aceasta a tras linia de demarcare, mărturisind că puterea de netăgăduit a păcatului se apropie de sfârşitul ei.

Oare răul a plecat definit din lume? Bineînţeles că nu şi fiecare dintre noi ştie din experiența propriei vieţi. Însă alături de rău există binele, împreună cu minciuna – adevărul lui Dumnezeu. Dar ce ne-a oferit nouă Crucea? Crucea ne-a oferit libertate, despre care a vorbit cu atâta putere Ioan Gură de Aur – libertatea de a alege dintre bine şi rău, dintre minciună şi adevăr, a fi alături de Hristos sau de prigonitorii Lui, de lumină sau de întuneric. Noi suntem liberi, ceea ce le lipsea străbunilor noştri îndepărtaţi ce au vieţuit în condiţiile unui rău de neînvins.

Această libertate de alegere este reflectată în iconografia rusă despre Cruce. Crucea rusă ortodoxă este cu opt colţuri. Pe lângă lemnul central de care a fost bătut în cuie Hristos, este arătată o scândurică, pe care Pilat a ordonat-o să fie plasată în pofida dorinţei iudeilor, care mărturisea că Cel Răstignit este Împăratul iudeilor. Chinga de jos are colţul drept ridicat în sus, iar cel stând – în jos, deoarece în dreapta era răstignit tâlharul care L-a mărturisit pe Domnul şi a căpătat mântuirea, iar la stânga – cel care L-a respins şi a plecat pentru veşnicie la pierzanie. Acesta este simbolul libertăţii şi noi săvârşim alegerea dintre bine şi rău în fiecare zi.

Nimeni nu poate spune: „Sunt nevoit să fac rău”. Chiar şi pe cei care trăiesc în condiţiile unei dictaturi, în condiţii de robie, nimeni nu îi poate impune să facă rău - întotdeauna trebuie să ai suficientă minte, voinţă şi putere de a săvârşi bine. Dar de cele mai dese ori nimeni nu ne impune – noi şi aşa cu uşurinţă suntem cuprinşi de ispită. Vrem să trăim mai bine? Să muncim şi ceea ce ne aduce munca noastră, să folosim întru bine. Dar se pare că e puţin, omul vrea să aibă cât mai mult, el trece peste  hotarul permis şi începe să dobândească prin metode necinstite bani, deşi ei nu aduc nici un fel de fericire. Sau, de pildă, nimeni nu ne impune să spunem minciuni, dar noi iarăși le spunem, fiindu-ne frică pentru cariera noastră sau dorind să placem celor din jur. Noi ne temem să spunem adevărul şi spunem minciuni. Sau trădăm principiile noastre, trădăm pe omul apropiat, dăm dovadă de viclenie – iarăşi în mod liber, fără să fim impuşi. Deşi întotdeauna găsim o justificare, înţelegem singuri că am putut proceda altfel.

Această putere a libertăţii ne-a dăruit-o Hristos. După Învierea lui Hristos alegerea liberă a omului este păstrată chiar acolo, unde este legiferată robia. Robul, deşi căpătând libertate, putea păcătui sau putea să nu păcătuiască, putea vorbi adevăr sau minciună, putea să înconvoaie spatele sau să păstreze demnitatea dată de Dumnezeu. Crucea ne-a dat libertate, prin urmare, a acutizat, a subliniat responsabilitatea noastră personală în faţa lui Dumnezeu pentru modul în care folosim această libertate.

De aceea, rugându-ne în faţa crucii şi rugându-L pe Domnul să ne apere de orice rău, să Îl mai rugăm ca să ne dea puteri să rămânem întotdeauna, când vom putea şi chiar când nu vom putea, să rămânem de partea binelui şi a adevărului. Aşa se poate întâmpla doar în cazul, dacă noi vom dărui mintea şi inima noastră Domnului şi atunci puterea Crucii ne va păzi de ispite, tentaţii şi ne va întări în lucrarea adevărului lui Dumnezeu.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

 

Versiunea: rusă

Altele articole

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rotită în Duminica a 5-a după Paști, a Samarinencii

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril în Duminica a 3-a după Paști

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Sfînta și Marea Vineri

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Sfînta și Marea Joi

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim după Dumnezieasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala episcopală „Hristos Mîntuitorul”, or. Moscova

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 4-a din Postul Mare după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Duminica Triumfului Ortodoxiei după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în ajunul Sîmbetei din prima săptămînă a Postului Mare după slujba dumnezeiască săvîrșită la Mănăstirea stavropighială Novospasski

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în ziua de Vineri a primei săptămîni din Postul Mare după Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite săvîrșită în Lavra „Sfînta Treime” a Cuviosului Serghie