Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

În încheierea vizitei efectuate în Marea Britanie Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a răspuns la întrebările puse de repezentanţii mass-media ruse şi din străinătate

În încheierea vizitei efectuate în Marea Britanie Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a răspuns la întrebările puse de repezentanţii mass-media ruse şi din străinătate
Versiune pentru tipar
19 octombrie 2016 02:00

La 18 octombrie 2016 a luat sfârşit vizita Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril efectuată în Eparhia de Suroj cu prilejul aniversării a 300 de ani de prezenţă a Bisericii Ortodoxe Ruse pe Insulele Britanice.

În aeroportul din Londra Sanctitatea Sa Stăpânul a fost însoţit de arhiepiscopul de Suroj Elisei şi de Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în Marea Britanie A.V. Iakovenko.

Înainte de decolare Întâistătătorul Bisericii Ruse a răspuns la întrebările puse de reprezentanţii mass-media ruse şi din străinătate.

***

Întrebare: Sanctitatea Voastră! Noi am urmărit cu mare atenţie mersul vizitei Dumneavoastră în Marea Britanie şi întâlnirea cu regina Elizaveta II. Conducerea regală în ziua de azi personifică valorile supreme şi un anume cod al onoarei din ţara sa. Spuneţi-ne, vă rog, prin ce este importantă această întâlnire pentru Dumneavoastră, care sunt totalurile şi temele de bază ale ei şi dacă sunteţi satisfăcut de ea?

Patriarhul Chiril: Sunt foarte mulţumit de întâlnire şi trebuie să spun că nu am aşteptat că această întâlnire se va desfăşura într-o astfel de atmosferă şi la un nivel atât de activ. Am avut posibilitatea să mă întâlnesc cu Alteţa Sa în anul 1994 la Moscova, în timpul vizitei sale oficiale, şi convorbirea noastră de atunci a fost cu mult mai formală. De această dată am văzut-o pe regină în depline facultăţi de sănătate, cu acest prilej o felicit pe regină şi familia regală, şi întregul popor englez. Are ochi vii, sclipitori, are un limbaj excelent. Era interesant să o asculţi. În genere, conversaţia a produs asupra mea o impresie foarte plăcută şi în plan intelectual, şi în plan emoţional. În memoria mea se păstrează chipul luminos al reginei care are vârsta de 90 de ani şi care se află timp de 60 de ani pe tron.

Sunt de acord cu aprecierea Dumneavoastră privind monarhia în Marea Britanie. Monarhia parcă se află de asupra problemele politice de moment, ea oferă posibilitate cetăţenilor Marii Britanii să se bizuie pe întreaga putere a tradiţiei lor naţionale. Bineînţeles, fără doar şi poate, regina este o autoritate pentru poporul său şi dea Dumnezeu ca aceasta să continue încă mult timp. Aş vrea să închei răspunsul la întrebarea pusă: Dumnezeu să o păzească pe regină.

Întrebare: Aţi numit operaţiunea militară în Siria drept război sfânt. Însă Occidentul are un alt punct de vedere. Consideraţi oare operaţiunile recente ale Rusiei în Aleppo parte din războiul sfânt în Siria?

Patriarhul Chiril: Regret că cuvintele mele au fost tâlcuite incorect. Niciodată nu am vorbit despre un război sfânt în Siria – am vorbit despre un război sfânt cu terorismul. Cred că sub aceste cuvinte vor subscrie multiplele victime ale terorismului din Europa: este suficient să ne amintim cele întâmplate relativ recent în Franţa, Belgia. Dacă veţi întreba pe rudele celor care au murit de pe urma teroriştilor: „Cum vi se pare, ce prezintă riposta dată terorismului? Putem considera că această ripostă este sfântă?” Noi, apărând pe apropiaţi noştri, pe rudele noastre, apărând ţări şi popoare de terorism, apărăm sfântul dar al vieţii, deoarece teroriştii atentează la acest sfânt dar al vieţii – de aceea cuvintele mele nu trebuie înţelese în sens politic. Dar sunt profund convins că participarea popoarelor, a statelor în anumite acţiuni militare pot fi numite astfel.

Noi considerăm lupta cu nazismul că este un război sfânt. Chiar şi în cântecele noastre elogiem eroismul soldaţilor noştri din timpul Marelui război pentru Apărarea Patriei, al celui de-al doilea Război mondial, folosind aceste cuvinte. Noi avem un cântec minunat: „Merge războiul poporului, războiul cel sfânt” – deoarece războiul purtat cu nazismul a fost sfânt, era apărat totul ce era cel mai sfânt – viaţa lor, independenţa lor, modul lor de trai, în genere viitorul. În acest sens şi războiul din ziua de azi cu terorismul trebuie să fie comun. Nu este treaba doar a Rusiei, este cauza tuturor ţărilor. Noi trebuie să facem o coeziune pentru ca răul să fie biruit. Şi un astfel de război eu îl numesc sfânt.

Întrebare: Relataţi, vă rog, despre impresiile Dumneavoastră în genere, despre totalurile politice. S-a reuşit oare în timpul întâlnirilor cu regina, cu alte persoane oficiale ale Britaniei, să trasaţi căi pentru reglarea, ameliorarea relaţiilor dintre cele două ţări? Cum consideraţi, divergenţele existente azi între cele două ţări prezintă un fenomen provizoriu? Sau în baza lor se află conflictul dintre civilizaţia europeană şi calea anumită a Rusiei?

Patriarhul Chiril: De la bun început mi-am înţeles misiunea aici (aş vrea ca şi alţii să o perceapă aşa) nu ca pe o misiune politică. Înţeleg că nici o vizită a Patriarhului nu poate atenua acele contradicţii care există azi. Dar am considerat că trebuie vizitată Marea Britanie indiferent de contextul politic din relaţiile dintre ţările noastre – în legătură cu sărbătorirea aniversării a 300 de ani de la fondarea parohiei noastre, pentru a ne ruga cu oamenii noştri ortodocşi şi pentru a comunica cu britanicii. Aţi pomenit întâlnirea cu regina. Am comunicat cu diferite persoane. Au fost şi parlamentari, şi reprezentanţi ai familiilor de aristocraţi, şi britanici simpli. Nu am simţit învrăjbire. Vă asigur că oamenii cu care am avut întâlniri nu sunt prieteni anume ai Rusiei. Erau pur şi simplu britanici care manifestă un interes faţă de vizita Patriarhului. Am simţit o atmosferă foarte caldă şi bună. Despre ce vorbeşte aceasta?

Am întrebat de câteva ori care este dispoziţia în societatea britanică? Mi s-a răspuns: „În societatea britanică dispoziţia e bună. În sânul poporului britanic dispoziţia e bună”. Dar de ce? Deoarece tradiţia relaţiilor noastre bilaterale pleacă în adâncul veacurilor. Sunt şi căsătoriile dinastice, este şi lupta cu inamicul comun, sunt schimburi culturale. Doar Britania a adus o contribuţia foarte semnificativă la dezvoltarea Imperiului Rus. Petru I trimitea încoace persoane pentru a-şi face studiile. Nu ne putem imagina cât de mult ne-am întrepătruns în ultimii 300 de ani. Luaţi drept exemplu literatura engleză – cine nu l-a citit pe Dickens? Dar cine nu a citit literatura rusă – pe Tolstoi şi Dostoievski? Toate aceste fapte nu pot fi ignorate. În faţa realităţii istorice divergenţele noastre politice de azi, cu toată importanţa lor, desigur, eu nu minimalizez aceste discordanţe, dar ele – sunt profund sigur – nu pot clătina relaţiile dintre Marea Britanie şi Rusia la nivel profund, la nivel de conştiinţă naţională. Mi se pare că am putut simţi acest semnal care provenea de la societatea britanică şi de la popor. M-am bucurat de aceasta.

La urma urmei este foarte aproape de ceea cu ce se ocupă Biserica. Biserica susţine în orice mod totul ce este pozitiv în relaţiile dintre popoare. Biserica încearcă să împace popoarele. De multe ori ni se pune întrebarea referitor la poziţia noastră în Ucraina. O singură poziţie: să împăcăm oamenii, să scoatem tensiunea, să încetăm aceste ciocniri sângeroase. Biserica face totul pentru ca să fie o putere pacificatoare. Despre aceasta am vorbit azi cu domnul episcop de Canterbury. De altfel, a fost o discuţie foarte interesantă. Se schiţează un program întreg de acţiuni în comun şi noi suntem orientaţi ca să lucrăm în comun în domeniul pacificator, luând în considerare diverse puncte fierbinţi de pe glob, unde există confruntare. De aceea Biserica Rusă şi Biserica Angliei au aceeaşi abordare în înţelegerea faptului cum trebuie să fie rolul Bisericii în faţa conflictului.

Întrebare: Efectuaţi multe vizite în afara graniţelor: este suficient să amintim întâlnirea Dumneavoastră istorică cu Papa de la Roma în Cuba. Putem numi acest eveniment ca un trend în vederea unirii creştinismului? Care sunt cauzele unei atare apropieri? Cum apreciaţi acel fapt că pe fundalul vizitei Dumneavoastră în Marea Britanie conturile postului de televiziune RT, după cum a fost declarat de Banca britanică, au fost închise?

Patriarhul Chiril: Într-adevăr, noi trăim în vremuri deloc simple şi aceasta o înţeleg toţi, inclusiv politicienii englezi şi cei ruşi, şi liderii bisericeşti. Astăzi în civilizaţia umană, în genere în lume, au loc multe schimbări radicale. Cu toţii ne ciocnim de nişte provocări foarte periculoase, de provocări privind globalizarea. Nu le voi enumera, dar este evident că omenirea trece un stadiu foarte riscant în dezvoltarea sa istorică. Şi de faptul cum vom trece acest stadiu depinde însăşi existenţa omenirii, deoarece cu uşurinţă o putem distruge nu doar utilizând arma atomică, dar şi prin crize ecologice, prin contradicţii neverosimile dintre bogaţi şi săraci şi prin alte multe lucruri. Apare întrebarea: dar ce face Biserica? Ea trebuie pur şi simplu să contemple întreaga dinamică negativă în dezvoltare? Sau are  vocaţia de a preîntâmpina oamenii, de a le ajuta să reconştientizeze multe lucruri pentru a găsi limbă comună şi în genere de a lupta cu aceste crize?

De fapt, în acest scop am avut întâlnirea cu Papa de la Roma. În momentul întâlnirii, în aeroport am  rostit următoarele cuvinte: „Noi ne întâlnim, după opinia mea, într-un timp just…” Şi am adăugat: „…şi într-un loc just”, - deoarece ne-am întâlnit în afara contextului european, care a fost sub semnul scindării între Bisericile Ortodoxă şi Catolică. Istoria acestor contradicţii europene dintre Biserici până în ziua de azi domină în conştiinţa catolicilor şi ortodocşilor. Întâlnirea din Havana ne-a oferit posibilitatea să deviem puţin de la acest context european istoric. Dar cred că accentul trebuie să-l punem pe primele cuvinte: „într-un timp just”.

Patriarhul Moscovei nu s-a mai întâlnit niciodată cu Papa de la Roma. Am simţit o necesitate acută să avem această întâlnire cu şeful Bisericii Catolice şi, în primul rând, să discutăm acele probleme, care cel mai mult provoacă neliniştea anume în planul dezvoltării globale. Şi am găsit o înţelegere deplină. Noi am semnat, după cum ştiţi, o declaraţie care reflectă poziţia celor două Biserici.

Acelaşi lucru l-am simţit azi în discuţia purtată cu arhiepiscopul de Canterbury şi colegii săi. Există o îngrijorare comună referitor la cele ce se întâmplă în lume şi există hotărârea de a lucra în comun pentru ca lumea să devină mai bună în măsura în care pot participa Bisericile la acest proces.

Referitor la închiderea conturilor, nu cunosc prea bine legile existente în Marea Britanie. Pentru mine nu e clar dacă puteţi pleca dintr-o bancă care vrea să vă închidă contul, să treceţi la altă bancă. Eu voi regreta foarte mult dacă astfel de acţiuni vor împiedica postului vostru de televiziune să-şi continue activitatea în Marea Britanie.

Mi se pare că în acest caz este necesar un alt punct de vedere, precum şi la noi, în Rusia. Noi avem şi televiziune, şi posturi radio foarte bine cunoscute, şi ziare care prezintă un alt punct de vedere. Pentru o societate contemporană aceasta este un lucru normal. Dacă informaţia se transformă în una monocromatică, colorată doar în aceleaşi culori, cititorii, consumatorii acestei informaţii îşi pun întrebarea, de ce se întâmplă aşa. De aceea însuşi faptul prezenţei unui  punct de vedere alternativ este foarte important pentru confortul oamenilor şi pentru a trage propriile concluzii în favoarea unui punct anumit de vedere. Este un proces normal. El nu întotdeauna place majorităţii. Ştiţi că majoritatea în Rusia nu are o atitudinea prea bună faţă de acele posturi de radio şi televiziune, despre care am vorbit acum. Dar este  decizia majorităţii. Dea Dumnezeu ca şi în Marea Britanie să fie aşa.

Întrebare: În Londra v-aţi făcut un nou prieten, căţelul korghi. Ia-ţi găsit un nume şi un loc de trai?

Patriarhul Chiril: Acest câine este din Marea Britanie şi numele l-a găsit deja altcineva. A fost numit Willi. Nu consider că trebuie să îi schimb numele. Câinele este minunat şi deoarece o parte considerabilă din viaţa mea trece într-o singurătate deplină, îmi este foarte plăcut că singurătatea mea va fi împărtăşită de un prieten fidel.

Serviciul de comunicare DREB/Patriarchia.ru

 

Versiunea: rusă

Materiale la temă

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

Cu prilejul celei de-a douăsprezecea aniversări a intronizării Sanctității Sale Patriarhul Chiril credincioșii Bisericii Ortodoxe Ruse din diferite țări s-au rugat pentru Întâistătătorul său

La parohiile din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Ruse a fost sărbătorită în rugăciuni Nașterea Domnului

Departamentul pentru binefacerea bisericească și slujirea socială al Eparhiei de Suroj acordă asistență enoriașilor în condițiile răspîndirii infecției cu coronavirus

Mitropolitul de Borispol Antonii: Vizita Patriarhului Constantinopolului poate provoca o nouă rundă de presiuni asupra Bisericii Ortodoxe din Ucraina

Șeful Direcției executive a Bisericii Ortodoxe din Ucraina: Noi sperăm să sărbătorim Paștele și să auzim cele mai importante cuvinte „Hristos a înviat1” în locașurile sfinte

La Kiev a avut loc conferința de presă „Adresarea credincioșilor Bisericii Ortodoxe din Ucraina către autorități: legi discriminatorii și constrângeri”

La Moscova va avea loc conferința de presă dedicată aniversării a 150 de ani a misiunii ortodoxe a Sfântului Ierarh Nicolae al Japoniei

Interviul de Crăciun al Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril

Răspunsurile Sanctității Sale Patriarhul Chiril la întrebările revistei «Forbes France» [Patriarhul : Interviuri]

Interviul Sanctității Sale Patriarhul Chiril oferit canalului de televiziune „Rossia” cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului [Patriarhul : Interviuri]

V.R. Legoida a luat cuvântul la seminarul-consfătuire al Comisiei pentru armonizarea relațiilor interetnice și interreligioase a Camerei Obștești a Federației Ruse cu camerele obștești ale subiecților Federației Ruse

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Altele știri

Sanctitatea Sa Patrirhul Chiril s-a întâlnit la Kazan cu liderii religioși musulmani

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Patriarhul Bartolomeu se crede arbitru al destinelor Ortodoxiei

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a adresat felicitări Întâistătătorilor Bisericilor Vechi Răsăritene care sărbătoresc Sfintele Paști conform calendarului iulian

În cadrul celor de-a XXIX-lea Lecturi internaționale educative în cinstea Nașterii Domnului va avea loc masa rotundă „Sfintele odoare creștine în regiunile islamice și dialogul interreligios”

Președintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești: Patriarhul Bartolomeu nu deorește să recunoască greșeala pe care a comis-o în problema ucraineană

În Portugalia pentru prima dată a fost editată o carte de rugăciuni pentru creștinii ortodocși în limba portugheză

Serghei Lavrov a remarcat rolul Bisericii Ortodoxe Ruse în mobilizarea credincioșilor tuturor religiilor pentru conlucrare în interesele păcii

A avut loc întâlnirea în format video a președintelui Departamentului pentru relațiile externe bisericești cu secretarul general al Alianței evanghelice mondiale

Impactul pandemiei asupra slujirii Bisericilor în Rusia și în Germania a fost discutat în cadrul unei conferințe online

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse au luat parte la conferința-online dedicată celei de-a cincea aniversări a întâlnirii, la Havana, a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu Papa de la Roma