Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Discursul Sanctității Sale Patriarhul Chiril la deschiderea ședinței Consiliului Suprem Bisericesc din 31 octombrie 2016

Discursul Sanctității Sale Patriarhul Chiril la deschiderea ședinței Consiliului Suprem Bisericesc din 31 octombrie 2016
Versiune pentru tipar
31 octombrie 2016 16:27

La 31 octombrie 2016, în or. Moscova, sub preşedinţia Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Suprem Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Ruse. Deschizând şedinţa, Sanctitatea Sa Stăpânul s-a adresat către cei prezenţi cu un discurs.

Salut membrii Consiliului Suprem Bisericesc!

Astăzi se împlineşte fix un an din ziua accidentului aviatic care s-a produs de asupra Sinaiului, când dintr-o rea intenţie umană au murit compatrioţii noştri. Aş ruga să începem şedinţa cu „Veşnica pomenire”.

La şedinţa de azi noi trebuie să atragem o atenţie deosebită asupra problemelor învăţământului teologic. Învăţământul este o temă permanentă, care se regăseşte în agenda tuturor şedinţelor noastre. Este mărturia faptului că studiile în cadrul Bisericii sunt o prioritate foarte importantă. De soluţionarea problemelor referitoare la acest domeniu noi asociem şi desăvârşirea activităţii păstoreşti în Biserică şi, se prea poate, în primul rând, schimbările în conştiinţa copiilor şi tinerilor noştri.

Tema şcolilor duminicale, la care vom chibzui azi, presupune perfecţionarea procesului educativ. Aş vrea să atragem atenţia asupra faptului în ce măsură s-au schimbat copiii. Ei se deosebesc foarte mult de copiii din generaţia noastră. Cu un mare interes vizitez gimnaziile ortodoxe, şcolile duminicale, comunic cu elevii şi observ cât de mult s-a modificat conştiinţa lor şi atitudinea faţă de procesul de studii. În timpul nostru copilul doar însuşea, într-o măsură mai mare sau mai mică, ceea ce îi povesteau profesorii. Pe când copilul contemporan intervine într-un mediu interactiv, el participă singur în procesul de studii, el cu adevărat şi-a schimbat atitudinea faţă de învăţământ. Mai este o particularitate care, posibil, este legată de intensificarea generală a tempoului vieţii: copiii şi părinţii lor aşteaptă de pe urma studiilor rezultate cât mai grabnice, nu aşa cum a fost în vremurile noastre. Noi trebuie să ţinem cont de toate aceste modificări parvenite în psihologia copilului, în psihologia părinţilor.

Mi se pare că în acest sens o atenţie deosebită trebuie de acordat şcolilor duminicale. În şcolile duminicale nu trebuie să fie urmat modalitatea veche de învăţământ, când profesorul povesteşte, copiii ascultă, ceva memorizează, apoi răspund. Într-o măsură mai mare sau mai mică această tradiţie veche se va păstra întotdeauna, dar noi trebuie să intensificăm anume segmentul interactiv al lucrului.

Din fragedă copilărie copiii se obişnuiesc cu gadgeturi şi aceasta contribuie la dezvoltarea lor cât mai grabnică. Dar există o problemă: ei se afundă în realitatea virtuală. Noi trebuie să introducem în programa şcolilor noastre duminicale ceea ce ar face ca şi copilul să intre în tangenţă cu viaţa reală – iată din ce cauză consider foarte important dezvoltarea activităţii de atragere a copiilor la muncă. Vizitând activităţi de diferit ordin, inclusiv cele ale tineretului, am atras atenţia asupra interesului pe care îl trezesc lecţiile practice, la care participanţilor li se inoculează deprinderi de muncă. Pe neaşteptate pentru mine am observat cât de mult oamenii sunt atraşi de activităţi practice, cum ar fi lipitul în lut, cioplitul în lemn etc. De pildă, undeva este construit un paraclis din lemn – sute de persoane se adună în centrul oraşului ca să urmărească cum sunt prelucrate bârnele, cum este ridicată o biserică sau o capelă. Noi trebuie să atragem atenţia asupra acestei circumstanţe. Cred că în programa şcolilor duminicale trebuie să apară discipline introductive, care pregătesc copilul să intre în contact cu obiectele reale, care dezvoltă gândirea concretă şi deprinderile concrete.

Acelaşi lucru se referă şi la educarea duhovnicească. Atrageţi atenţia cu câtă plăcere copiii participă la slujbele dumnezeieşti. Este una când copilul stă în picioare pe parcursul întregii slujbe şi pur şi simplu contemplă, şi altceva e când se află în altar, în strană, lângă candelabru, alături de masa din altar, acordă un anumit ajutor. Trebuie să ne gândim foarte bine la posibilitatea de a atrage pe copii în activitatea practică liturgică.

Toate acestea se referă la faptul că aflarea în realitatea virtuală creează la copil un deficit de activităţi practice. Mi se pare, noi trebuie să ţinem cont de specificul psihologiei copiilor contemporani şi să ne străduim să folosim deficitul la care m-am referit şi pentru dezvoltarea intereselor copiilor faţă de învăţământul religios, şi pentru atragerea lor la slujbele liturgice.

În aceeaşi ordine de idei şi posibilităţi - atragerea generaţiei tinere la activitatea intensă de diferite tipuri. Noi ştim ce interes manifestă copiii faţă de plecările în natură, pelerinaje, adică faţă de acţiuni reale care îi introduc în tangenţă cu viaţa, inclusiv cu cea duhovnicească. Din aceste considerente aş ruga să atrageţi atenţia asupra faptului că programele noastre de educare, în special în şcolile duminicale, au inclus în sine acest component important. Va fi mai puţin plictis, voi spune sincer, va fi mai puţin formalism şi, ceea ce e cel mai important, vom dezvolta ceea ce acum se numeşte interactivitatea, adică atracţia copilului în procesul de învăţământ.

Cel mai important argument, se prea poate, în favoarea unei atare abordări în cadrul şcolilor duminicale este totuşi insuccesul indubitabil al educaţiei religioase de până la revoluţie. Doar practic toţi acei care în anii 20 s-au lepădat de credinţă şi de Biserică, au studiat catehizarea. Tentaţiile lumii acesteia, unele idei noi au capturat conştiinţa în aşa mod, încât deprinderile inoculate au fost slăbite într-o măsură considerabilă. Nu în măsură deplină, bineînţeles, deoarece odată cu vârsta anume comsomoliştii anilor 20 au început să umple bisericile noastre, însă a trebuit ca multe să se întâmple, a trebuit ca oamenii să treacă prin diverse încercări, să sufere mult, pentru ca să înceapă întoarcerea spre credinţă, care s-a manifestat pregnant în timpul Marelui război pentru Apărarea Patriei şi în anii postbelici. Însă noi nu avem nevoie de noi cataclisme pentru ca oamenii iarăşi să se întoarcă cu faţa spre credinţă. Noi trebuie să tragem concluzii corecte pe baza istoriei noastre, inclusiv pe baza istoriei sistemului de învăţământ bisericesc.

Aş vrea ca prin aceste cuvinte să încep discuţia referitor la temele care vor fi propuse în cadrul  şedinţei noastre privind dezvoltarea învăţământului religios în  cadrul Bisericii. Vă mulţumesc pentru atenţie.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii 

 

Versiunea: rusă

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei