Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Raportul Sanctității Sale Patriarhul Chiril la cea de a X-a Adunare a Fundației „Russkiy mir”

Raportul Sanctității Sale Patriarhul Chiril la cea de a X-a Adunare a Fundației „Russkiy mir”
Versiune pentru tipar
3 noiembrie 2016 18:07

 

La 3 noiembrie, în ajunul Zilei unității poporului, Sanctitatea Sa Patriarhul  Moscovei și al întregii Rusii Chiril a prezentat un raport la cea de-a X-a Adunare a Lumii Ruse - forul anual internațional care este organizat de Fundația „Russkiy mir” („Lumea rusă”). 

Vă felicit cordial pe toţi!

Sunt foarte bucuros să văd oameni, sosiţi din multe ţări, ca să discutăm chestiunile noastre comune, problemele ce se referă la noi la toţi, ca să chibzuim despre faptul cine suntem, ce semnifică Lumea rusă, ce loc îl are în lumea contemporană, care e importanţa ei culturală, duhovnicească, încă odată să exprimăm acele sensuri, care ne unesc într-o familie – multinaţională, multireligioasă, dar unică. Familia este o comunitate de persoane care au o origine comună, ce se află în baza la toate. Indiferent ce s-ar spune despre Lumea rusă, este o comunitate de oameni care sunt legaţi nu doar prin relaţii de sânge (deşi şi prin ele de asemenea), dar în primul rând prin valori care provin din tradiţia noastră, din istoria noastră comună, valori care sunt în stare să se actualizeze în fiecare moment.

Este îmbucurător să menţionez că în ultimul deceniu multe s-au făcut pentru afirmarea ideilor Lumii ruse în conştiinţa contemporanilor noştri. Deoarece ideea Lumii ruse este reflectarea experienţei istorice a popoarelor noastre, ce convieţuiesc şi deţin valori comune. Lumea rusă este o realitate şi totodată o reflectare a istoriei bogate a acelor popoare care sunt unite de civilizaţia rusă.

Actualmente sub egida Fundaţiei „Russkiy mir” sunt unite multe organizaţii necomerciale, instituţii ştiinţifice şi de învăţământ, mijloace de infirmare în masă, orientate spre păstrarea limbii şi a culturii  ruse în diferite ţări. Această activitate e foarte importantă, deoarece afirmă comunitatea istorică a popoarelor, unite de o singură Lume Rusă. Un bilanţ vizibil şi convingător al activităţii Fundaţiei a devenit inaugurarea celor 250 de terenuri de învăţământ – Centre şi cabinete ruseşti din 76 ţări ale lumii, susţinerea a mai bine de două mii de proiecte din programul de granturi, publicarea unei reviste foarte importante „Russkii mir.ru”, crearea unui portal interesant de ştiri cu aceeaşi denumire. Aş vrea să îi mulţumesc şi lui Veaceslav Alexeevici Niconov, şi tuturor colaboratorilor „Lumii ruse” pentru faptul că şi creează mecanisme ce unesc oamenii şi care ajută nouă tuturor să conştientizăm coparticiparea noastră la civilizaţia unită rusă. Aş vrea să îi mulţumesc cordial şi preşedintelui Consiliului de tutelă al Fundaţiei Ludmila Alexeevna Verbitskaia pentru munca creatoare jertfelnică.

Deja s-a afirmat de Veaceslav Alexeevici că fondatorul Lumii ruse a fost cneazul Vladimir şi întregul destin de mai departe al Lumii ruse a fost determinat de alegerea sa duhovnicească şi conceptuală. Lumea rusă ca fenomen este urmarea căii noastre milenare în istorie. Anume această dominantă conceptuală pe parcursul veacurilor într-o măsură mare condiţionează modificările de ordin politic, economic, social. Ea a determinat vectorul evoluţiei – de altfel, nu doar a poporului rus, dar şi a tuturor acelor naţiuni şi triburi, care s-au contopit în spaţiul său cultural şi statal, îmbogăţindu-l reciproc. Unii pot spune: „Da ce treabă avem cu Ortodoxia? Noi aparţinem altor religii. De ce să vorbim despre Ortodoxie ca despre o dominantă?” Voi explica: deoarece Ortodoxia a format etica poporului rus, adică etica majorităţii, inclusiv relaţia majorităţii  faţă de minoritate, faţă de oamenii de alte religii şi culturi. Dacă nu ar fi existat această influenţă în plan duhovnicesc, etic – credeţi-mă, nu ar fi existat nici Lumea rusă. Lumea rusă s-a format anume datorită caracterului omului rus, deschis faţă de alţii. Noi niciodată nu am avut restricţii privind numirea în funcţii, în anumite poziţii importante din societate, pe criterii de etnie. Anume această deschidere a omului rus faţă de alţii, caracterul său, o anumită cedare, care în mod eronat era considerată drept slăbiciune, a fost formată de etica Ortodoxiei. În acest sens noi vorbim despre importanţa Bisericii Ortodoxe ca despre o dominantă de ordin moral, ce a format condiţiile de existenţă a Lumii ruse. Nu ar fi existat Ortodoxia, nu ar fi existat marea Rusie multietnică, nu ar fi existat Lumea rusă. Deoarece în Lumea rusă, ca şi în Rusia, alţii s-ar fi simţit foarte neconfortabil şi s-ar fi luptat cu centrul, în caz dacă le-ar suprima originalitatea lor. Ruşii niciodată nu au spus că acest spaţiu enorm este doar pentru ruşi şi doar pentru ortodocşi. Ei spuneau că este pentru toţi. Şi ce pilde minunate în acest context demonstra capitala Petersburg, unde alături de bisericile ortodoxe, pe strada principală a oraşului, pe prospectul Nevski, se aflau biserici protestante şi catolice, şi armeneşti, iar pe cel mai important loc, vizavi de palatul ţarului – un minaret măreţ. În anul 1913 a fost construită chiar un templu buddhist.

Şi nu era o decoraţiune – era oglindirea realității, datorită căreia a existat şi există Lumea rusă. Lumea rusă s-a format ca o comunitate a oamenilor de creaţie, de căutări şi acţiuni creative, bazate pe dorinţa de a face bine, milostenie şi adevăr suprem, prin urmare, pe adevărul evanghelic. Cultura rusă tradiţională, ca şi cultura Europei, la formarea sa s-a bazat de la bun început pe norme morale creştine. Dorinţa pentru înfăptuirea idealurilor evanghelice îşi găseşte reflectarea în toate domeniile culturii noastre naţionale: în literatură, muzică, arte plastice şi, bineînţeles, în limbă.

Limba nu este doar un mijloc de comunicare, dar şi o modalitate de transmitere a tradiţiilor, un factor ce formează cultura duhovnicească. De aceea importanţa limbii ruse este de asemenea decisivă pentru formarea şi păstrarea Lumii ruse. Dezvoltarea limbii şi a culturii ruse este necesară pentru păstrarea identităţii noastre, ceea ce e îndeosebi de actual în condiţiile globalizării contemporane. Sper foarte mult că datorită Societăţii pentru literatura rusă nou creată, pe care am onoarea să o conduc, împreună cu Fundaţia „Russkiy mir” vom putea realiza activitatea ştiinţifică şi de luminare, precum şi cultural-instructivă în scopul aprofundării studierii limbii ruse şi a culturii ruse atât în Rusia, cât şi în străinătatea apropiată şi depărtată.

Fundaţia „Russkiy mir” participă activ la realizarea proiectelor Bisericii Ortodoxe Ruse. În toţi aceşti ani au fost susţinute circa şaizeci de iniţiative, multe dintre care au fost realizate în comun şi sunt bucuros că acordul de colaborare, semnat cu şapte ani în urmă, nu a rămas să fie doar o declaraţie de intenţii, dar a devenit temelie pentru o colaborare fructuoasă. O recunoştinţă aparte aş vrea să o exprim Fundaţiei pentru faptul că datorită susţinerii sale locuitorii multor ţări au luat cunoştinţă de unele cărţi de ale mele traduse în mai multe limbi.

Biserica Rusă a realizat o mare activitate păstorească şi se adresează către enoriaşii săi, către toate persoanele care sunt gata de dialog prin diferite modalităţi, inclusiv folosind posibilităţile a sute de biserici şi mănăstiri, situate în toate colţurile lumii. Doar în ţările din străinătatea depărtată activează 891 de parohii şi 56 de mănăstiri ale Bisericii Ortodoxe Ruse, atât ale Patriarhiei Moscovei, cât şi ale Bisericii Ruse din Străinătate. Toate aceste insuliţe ale Ortodoxiei ruse conlucrează sau dispun de un potenţial faţă de relaţia cu Fundaţia „Lumea rusă” pe un spectru larg de programe.

Printre sarcinile Fundaţiei „Russkiy mir”, de rând cu studierea şi promovarea limbii şi literaturii ruse, prioritar este, de asemenea, „cercetarea istoriei şi a Rusiei contemporane”. Din partea noastră, noi lucrăm asupra generalizării experienţei milenare a statului Rusia şi a Bisericii. Pentru aceasta, în particular, se desfăşoară expoziţii multimedia, devenite deja tradiţionale „Rusia - istoria mea”, create de Biserica Ortodoxă Rusă pe baza Consiliului Patriarhului pentru cultură. Aceste expoziţii vor fi inaugurate la 4 noiembrie, de Ziua unităţii poporului, în sala centrală de expoziţii „Manej”, iar apoi se vor muta în calitate de expoziţii permanente în Parcul de istorie al EREN.

Timp de patru ani aceste expoziţii minunate au fost demonstrate nu doar în capitală, dar şi în Sanct-Petersburg, Siberia, Crimeea. Este elaborat programul construcţiei de noi pavilioane sau de utilizare a altor terenuri, pentru ca această expoziţie să funcţioneze pe bază permanentă în oraşele mari din Rusia. Deoarece în mijlocul acestei expoziţii este o idee foarte importantă: totul ce a fost în istoria noastră are o deschidere directă către noi, contemporanii. Totul ce a existat în istorie, fie e vorba de bucurie sau lacrimi - este bucuria noastră şi sunt lacrimile noastre. Totul ce a fost în istoria noastră şi a format Lumea rusă, cu trecerea prin multe calamităţi, ne-a făcut să conştientizăm în secolul al XXI-lea un adevăr simplu, de bază: istoria aparţine trecutului, istoria nu poate diviza oamenii care trăiesc azi, indiferent de faptul cum ei interpretează evenimentele vremurilor trecute. Dar noi trebuie să ştim ca să nu repetăm greşelile şi, în baza experienţei acumulate din trecut, cu mila lui Dumnezeu, să mergem spre viitor.

Cred că Fundaţia „Russkiy mir” în tot acest lucru, orientat asupra depăşirii conflictelor, legate de o diferită tălmăcire a adevărurilor, deja acum joacă şi va juca în viitor un rol important. Aş vrea încă odată să le mulţumesc din inimă conducătorilor Fundaţiei „Russkiy mir” şi nouă tuturor, iubiții mei fraţi şi surori, convocaţi la cea de a zecea Adunare Generală în oraşul Moscova.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii


Versiunea: rusă

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei